Læsepædagogen nr. 3, 2022

Indhold

3 Hvor går folkeskolen hen?
/ Lis Pøhler

4 Hvordan lærer børn at stave?
/ Dorthe Klint Petersen

9 INVITATION Læsevejlederne i grundskolen

10 Når diskursen om »den gode elev« påvirker, hvordan elever med ordblindhed kan positionere sig og deltage i klasserummet
/ Siv Luise Krog

15 Hvordan bygger vi bro mellem analyse og fortolkning i litteraturlæsning?
/ Mette Wichmann Laybourn

20 Særlige tilfælde af gul testscore i Ordblindetesten
/ ROAL, ad hoc-gruppe

23 Skriveudvikling i de tidlige skoleår
/ Jeppe Bundsgaard, Kristine Kabel og Jesper Bremholm

31 Arrangementer

31 Foreningsnyt

Brugerlogin