Læsevejlederne i Grundskolen

Sted
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, Lokale K1.02

Tid
22. september 2022, kl. 13.00-16.00

Pris
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.


12.30: Ankomst og sandwich

13.00: Velkommen v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

13.20: Bliv klar til de nye nationale test v. læsekonsulent Lis Pøhler

På dette netværksmøde fokuserer vi på de nye obligatoriske nationale test i dansk, læsning. Testene skal i de kommende år gennemføres én gang årligt i hhv. 2., 3., 4., 6. og 8. klasse. Første gang i november 2022.

Med udgangspunkt i historikken bag de nye nationale test præsenteres testenes formål, indhold og opbygning. Der lægges op til en fælles drøftelse af, hvordan I i de kommende år og med jeres erfaringer fra de “gamle” nationale test, kan bruge testresultaterne fra de nye test til at kvalificere læseundervisningen på jeres skoler.

Undervejs bliver der rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål og diskutere udfordringerne set fra læsevejlederen, som jo er skolens ekspert på området. Der bliver også mulighed for at arbejde konkret med redigerbare slides fra præsentationen. Det er nemlig hensigten, at I kan gå
fra dagen med en plan for, hvordan de kommende opgaver kan gribes an på egen skole, og at I har svar på spørgsmål som:

 • Hvordan vil jeg videreformidle information om de nye nationale test til ledelse, kolleger og forældre på min skole?
 • Hvordan kan jeg forberede dansklærerne på min skole?
 • Hvordan kan vi følge op på testresultaterne på min skole?

15.45: Tak for i dag

Downloads

Læsevejledere i Grundskolen 15. september i Aarhus

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

 • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
 • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
 • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
 • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
 • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
 • diskutere læse-/skrivepolitikker
 • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
 • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.