Læsevejlederne i Grundskolen

Sted
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Lokale B2.04

Tid
16. marts 2023, kl. 12.30-16.00

Tilmeldingsfrist:
Lørdag d. 11. marts 2023 kl. 23:00

Pris
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.


12.30: Ankomst og sandwich

13.00: Velkommen v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

13.20: Læseklubber skaber rum for gode læseoplevelser
vlæsevejleder Mette Aaskilde, læsevejleder Stine Eliasson og læringsvejleder Nynne Maj Rasmussen

I Ishøj kommune har skolerne fokus på at få flere stærke læsere og reducere antallet af svage læsere ved at fremme elevernes læseglæde. På Strandgårdskolen er et af tiltagene, at vi på PLC er gået sammen om at læse med eleverne i mindre læseklubber. Med afsæt i egen praksis præsenterer vi vores didaktiske erfaringer med, at lade elever mødes i læseklubber for at læse og tale om litteratur sammen med en voksen. Vi fokuserer især på, hvordan læseklubber kan skabe et særligt samtalerum, hvor eleverne oplever, at de er en del af et ligeværdigt læse- og fortolkningsfællesskab. Desuden giver vi konkrete forslag til, hvordan man vælger litteratur, som har en stærk indholdsmæssig appel til eleverne.

14.20: Kaffepause

14.40: Fælles drøftelse og refleksion

Med afsæt i oplæggets pointer inviterer vi til fælles drøftelse og refleksion.
Hvordan kan arbejdet med elevernes læseglæde se ud i egen praksis? Og hvordan kan samarbejdet mellem vejledere styrkes lokalt til gavn for lokale indsatsområder?

15.45: Tak for i dag

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

  • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
  • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
  • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
  • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
  • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
  • diskutere læse-/skrivepolitikker
  • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
  • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.