Læsevejlederne i Grundskolen

Sted
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Lokale B2.04

Tid
7. marts 2024, kl. 12.30-16.00

Tilmeldingsfrist:
Lørdag d. 2. marts 2024 kl. 23:00

Pris
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.


Program

 12.30: Ankomst og sandwich

 13.00: Velkommen v. Landsforeningen af Læsepædagoger

 13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

 13.20: Læsevejlederens løn- og arbejdsvilkår

 Ved Niels Jørgen Jensen (Hovestyrelsesmedlem og formand for Silkeborg Lærerforening)

Læsevejlederens arbejdsvilkår er meget forskellig fra kommune til kommune – og ofte også fra skole til skole. Vi bruger dagen til   dels at sætte fokus på læsevejlederens funktionsbeskrivelse: rettigheder, pligter og muligheder, dels at fokusere på læsevejlederens arbejdsmiljø i spændingsfeltet mellem kolleger og ledelse.

Har du allerede nu forslag til emner, du især godt tænke dig, at vi når at komme ind på i dagens løb? Send mail til rikkelg@laesepaed.dk, så prøver vi at nå hele vejen rundt.

På netværksmødet er der naturligvis også rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål og drøfte muligheder og udfordringer fra din dagligdag som læsevejleder.

15.45: Tak for i dag

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

  • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
  • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
  • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
  • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
  • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
  • diskutere læse-/skrivepolitikker
  • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
  • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.