Læsevejlederne i Grundskolen

Sted
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Lokale B2.04

Tid
14. september 2023, kl. 12.30-16.00

Tilmeldingsfrist:
Lørdag d. 9. september 2023 kl. 23:00

Pris
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.


Program

 12.30: Ankomst og sandwich

 13.00: Velkommen v. Landsforeningen af Læsepædagoger

 13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

 13.20: Hvordan kan læsevejlederen understøtte arbejdet med skrivning?

 Ved læsekonsulent Mimi Skovgård og læsevejleder Tina Kærgaard Floor

Skrivning er ikke et fag, men en kompetence, som vi bruger i alle fag – præcis som læsning. I Roskilde arbejder vi ikke med særlige skriveindsatser; derimod betragter vi skrivning som et læringsredskab i alle fag. Udover at skrivning bruges som et kommunikationsredskab hjælper skrivefunktionen os med at holde styr på informationer og med at huske og fastholde samt at reflektere. Vi inddrager skrivning som en naturlig del, når vi fx arbejder med ordtilegnelsesstrategier eller andre fokusområder i forbindelse med elevernes skriftsproglige udvikling. Med afsæt i skrivedidaktik og praksisnære eksempler vil vi bl.a. komme rundt om skriverammer, skriveformål og skriveordrer.

På netværksmødet får du mulighed for at afprøve enkelte skriveøvelser, stille uddybende spørgsmål og drøfte didaktiske overvejelser i forbindelse med skriveundervisningen på din skole.

15.45: Tak for i dag

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

  • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
  • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
  • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
  • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
  • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
  • diskutere læse-/skrivepolitikker
  • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
  • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.