Læsevejlederne i Grundskolen

Efterår 2024

Vi inviterer endnu en gang til netværksmøder i Aarhus og København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. Programmet for de to dage er identiske.

Læsevejlederne i Grundskolen – Aarhus

12. september 2024

Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, Bygning B, lokale B2.04

Læsevejlederne i Grundskolen – København

19. september 2024

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, Lokale K5.19

Program

12.30: Ankomst og sandwich

13.00: Velkommen ved Landsforeningen af Læsepædagoger

13.10: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

13.25: Når vi deles om ansvaret
Ved læsekonsulent Rikke Lund Gade, Aarhus Kommune, og pædagogisk konsulent Lis Pøhler
I regeringsudspillet »Frihed og fordybelse« fra 2023 indgår udvikling af tovoksenordninger, mellemformer eller holddannelse som en væsentlig del af løsningen på folkeskolens udfordringer. På mange skoler bliver co-teaching en del af løsningen. Men hvordan kan vi planlægge en læse- og skriveundervisning, som giver de bedste muligheder for læring og trivsel for eleverne? Hvordan udnytter vi ressourcerne med to kolleger i klasseværelset? Hvordan samarbejder vi om planlægning, undervisning og justering/evaluering? Og hvad er læsevejlederens opgaver og muligheder som faglig co-teacher?

14.25: Kaffepause

14.45: Fælles drøftelse og refleksion
Med afsæt i oplæggets pointer inviterer vi til fælles drøftelse og refleksion, især med fokus på, hvordan læsevejlederen kan understøtte ordningerne enten med råd, vejledning og supervision eller ved direkte at indgå som en aktiv del af ordningen.

15.45: Tak for i dag

 • Pris
  Medlemmer            200 kr.
  Ikke medlemmer    350 kr.

Forår 2024

Sted
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Lokale K5.19

Tid
21. marts 2024, kl. 12.30-16.00

Tilmeldingsfrist:
Lørdag d. 16. marts 2024 kl. 23:00

Pris
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.


Program

 12.30: Ankomst og sandwich

 13.00: Velkommen v. Landsforeningen af Læsepædagoger

 13.05: CFU præsenterer nye og relevante materialer om læsning og skrivning

 13.20: Læsevejlederens løn- og arbejdsvilkår

 Ved Niels Jørgen Jensen (Hovestyrelsesmedlem og formand for Silkeborg Lærerforening)

Læsevejlederens arbejdsvilkår er meget forskellig fra kommune til kommune – og ofte også fra skole til skole. Vi bruger dagen til dels at sætte fokus på læsevejlederens funktionsbeskrivelse: rettigheder, pligter og muligheder, dels at fokusere på læsevejlederens arbejdsmiljø i spændingsfeltet mellem kolleger og ledelse.

Har du allerede nu forslag til emner, du især godt tænke dig, at vi når at komme ind på i dagens løb? Send mail til rikkelg@laesepaed.dk, så prøver vi at nå hele vejen rundt.

På netværksmødet er der naturligvis også rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål og drøfte muligheder og udfordringer fra din dagligdag som læsevejleder.

15.45: Tak for i dag

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

 • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
 • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
 • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
 • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
 • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
 • diskutere læse-/skrivepolitikker
 • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
 • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.