LANDSFORENINGEN AF LÆSEPÆDAGOGER

Formål
Landsforeningen af Læsepædagoger formidler viden om læse-, skrive- og sprogudvikling – fra småbarns- til ungdoms- og voksenårene og fra almenundervisningen til specialundervisningen. Det har vi gjort siden 1950 og er dermed den ældste fungerende forening i verden, som beskæftiger sig med undervisning i læsning og skrivning.

Aktiviteter
Seks gange om året udgiver vi tidsskriftet Læsepædagogen, som indeholder aktuelle artikler om læsning, skrivning og sprog. Vi afholder hvert efterår konferencer for læsevejledere på begge sider af Storebælt, og i november måned afholder vi Munkebjergkonferencen over to dage. Både forår og efterår inviterer vi desuden til netværksmøder for læsevejledere i Aarhus og København

Medlemskab
Alle med interesse kan indmelde sig i foreningen.  Som medlem får man både det faglige tidsskrift Læsepædagogen tilsendt seks gange årligt og rabat på vores arrangementer. Et basismedlemskab koster 565 kr. og et supplerende, hvis der er flere medlemmer fra samme eller institution, koster 285 kr.

Dokumenter