Landsforeningen af læsepædagoger

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvorledes Landsforeningen af Læsepædagoger indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken er gældende for de personoplysninger, vi modtager for at kunne drive foreningen fx i forbindelse med medlemskab, aftaler med oplægsholdere, tilmelding til konferencer og kurser, aftaler med forfattere til artikler eller oplysninger vi modtager i forbindelse med køb af materialer.

Landsforeningen af Læsepædagoger er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Bestyrelsen varetager dette ansvar. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Thomas Ais Christensen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Strandhavevej 50 1.
CVR-nr.:  25 65 69 11
Telefon: 41897428
E-mailadresse: thomas@laesepaed.dk
Hjemmeside: www.laesepaed.dk

Landsforeningen af Læsepædagoger følger grundlæggende følgende principper:

 • Vi kan dokumentere, hvordan vi behandler personoplysninger
 • Vi indsamler kun personoplysninger, når vi har et sagligt og legitimt formål med det, og vi indsamler kun relevante og tilstrækkelige personoplysninger
 • Vi sletter alle personoplysninger, når formålet ikke længere er tilstede.
 • Vi overholder de registreredes rettigheder.
 • Vi medtænker databeskyttelse, når vi laver nye processer, IT-systemer mv.  som indeholder eller kan indeholde personoplysninger
 • Vi samarbejder kun med troværdige og sikre databehandlere.
 • Hjeml til behandling af personoplysninger sker på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra F.

Personoplysninger indsamlet ved medlemskab

Oplysningerne, der gives ved dit medlemskab, bruges til at udsende medlemsblade og nyhedsbreve samt til kontingentopkrævning.

De anførte oplysninger vedrører: navn, adresse, e-mail, telefon, medlemstype, organisation, arbejdsområde, Uni-Login. Oplysningerne tastes ind via foreningens hjemmeside.

Medlemsoplysningerne opbevares på Boardplace, bestyrelsens lukkede samarbejdsrum og i E-conomics, som er vores regnskabsprogram. Distributionslister med medlemsoplysninger sendes til Portopartner, foreningens distributør, i forbindelse med udsendelsen af vores tidsskrift.

Oplysningerne slettes i BoardPlace ved medlemskabets ophør.

Oplysningerne slettes i E-conomics efter 5 år uden aktivitet jf. Regnskabsloven

Når du indgår kontrakt med os som oplægsholder ved kurser og konferencer

Vi opbevarer de oplysninger, som du har udfyldt i kontrakten, typisk navn, adresse, CPR/CVR- nummer, e-mail, telefonnummer og bankoplysninger. CPR-nummeret sendes til SKAT i forbindelse med udbetaling af honorar. Formålet er at gøre os i stand til at leve op til de betingelser, som er anført i kontrakten.

Oplysninger opbevares hos Eppy Bogføring, som er foreningens bogholder.

Oplysningerne slettes ved årets udgang.

Når du tilmelder dig til kurser, konferencer og andre møder

Vi opbevarer de oplysninger, som du udfylder ved tilmelding: Typisk navn, adresse, mail, telefon, organisation. Vi bruger oplysningerne til at sende dig information om arrangementet, udfærdige deltagerlister og navneskilte samt kontakte dig ved evt. problemer med betalingen.

Oplysningerne, der gives i forbindelse med tilmeldingerne, registreres i tilmeldingssystemet NemTilmeld.

Vi opbevarer personoplysningerne i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor oplysningerne er registreret mhp. at kunne optimere og fokusere fremtidige kursus- og konferencetilbud.

Når du skriver artikler til Læsepædagogen

Vi opbevarer de oplysninger, du har oplyst i forbindelse med indgåelse af aftalen: Navn, adresse, e-mail, telefon, organisation. Oplysningerne bruges i forbindelse med redaktionel sparring og vil fremgå af artiklen i Læsepædagogen med mindre andet er aftalt.

Oplysningerne opbevares på den ansvarshavende redaktørs personlige computer og slettes ved udgangen af det kalenderår, hvor oplysningerne er registreret.

Når du skriver anmeldelser til Læsepædagogen

Vi opbevarer de oplysninger, du har oplyst i forbindelse indgåelse af aftalen: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer. Oplysningerne bruges i forbindelse med fremsendelse af anmeldereksemplarer og ved sparring om anmeldelserne.

Oplysningerne opbevares på Læsepædagogens anmelderredaktørs personlige computer.

Vi sletter oplysningerne, når opgaven som anmelder ophører.

Når du køber varer på vores hjemmeside.

Formålet for indsamling af oplysningerne er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om din ordre hos os

E-conomics opbevarer de oplysninger, du har oplyst ved bestillingen: navn, adresse, organisation, samt evt. EAN-nummer.

Oplysningerne opbevares af E-conomics og slettes efter 5 år uden aktivitet jf. Regnskabsloven

Persondata til eksterne leverandører

I det omfang det er nødvendigt for driften af vores virksomhed deler vi persondata med leverandører af it-services (databehandlere) samt andre samarbejdspartnere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger
Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og til hvilket formål registreringen tjener. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig med en svarfrist på max 4 uger. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@laesepaed.dk.  Du vil derefter blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 • Ret til sletning
  Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger
  Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.