Tilskud til deltagelse i konferencer

Formål

Bestyrelsen for Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker, at flere af vores medlemmer deltager i internationale læse- og skrivekonferencer og på den måde møder og oplever både forskere og lærere i en international sammenhæng.

Vi tilbyder derfor for perioden 1. december 2023 – 1. februar 2025 at understøtte medlemmernes mulighed for at deltage i læse- og skrivekonferencer

  • i de andre nordiske lande
  • i BalticSea-konferencer
  • og i FELA’s europæiske konferencer.

Der kan således ansøges om støtte til deltagelse i konferencer, som har været omtalt på side 30 i Læsepædagogen, på vores hjemmeside og evt. på sociale medier.

Målgruppe

For at kunne få del i midlerne skal ansøgeren have været medlem af Landsforeningen af Læsepædagoger i både 2022 og 2023. Som medlemmer af foreningen regnes i denne sammenhæng:

  • personlige medlemmer
  • kontaktpersoner for institutionsmedlemskaber (basismedlemsskab)
  • kontaktpersoner for institutionsmedlemskaber (supplerende medlemskab)

Eventuelle spørgsmål til dette rettes til foreningens formand Thomas Ais Christensen: thomas@laesepaed.dk