Redaktion

Lis Pøhler

Lis Pøhler

Ansvarshavende redaktør

lis@laesepaed.dk

T: +45 2521 1505

Sally Hansen

Sally Hansen

Anmelderredaktør

sally@laesepaed.dk

T: +45 2262 0701

Louise Rønberg

Louise Rønberg

Medlem

lour@kp.dk

T: +45 4189 8684

Torben Christiansen

Torben Christiansen

Medlem

tc@post.tele.dk

T: +45 2982 9116

Trine Gandil

Trine Gandil

Medlem

tgan@kp.dk

T: +45 4189 7201

Kristoffer Wiedemann

Kristoffer Wiedemann

Medlem

Lars-Bjørn Kristensen

Lars-Bjørn Kristensen

Medlem

lasbjorn@hotmail.com

T: +45 5043 5922