Læsepædagogen 2021, nr. 2

Læsepædagogen nr. 2, 2021

Indhold

3 Vi ses efter sommerferien!

/ Thomas Ais Christensen

4 Kvalitetssikring af sprog- og læseundervisning for elever med behov for støtte

/ Jørgen Frost og Vigdis Lothe Waaler

INVITATIONER

10 Læsevejlederdag Øst og Læsevejlederdag Vest

11 Munkebjergkonferencen 2021

12 Identifikation af elevers tidlige skriveudvikling og sporing af skrive- og læsevanskeligheder

/ Kristine Kabel og Janus Madsen

INVITATION

19 Læsevejledere i grundskolen – netværksmøder

20 Studiestøttetimer med ordblinde studerende på videregående uddannelser

/ Johannes Obi Mortensen og Morten Gandil

28 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

29 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

31 Arrangementer

31 Foreningsnyt

Brugerlogin