Læsepædagogen

Læsepædagogen er et tidsskrift for lærere og andre undervisere med interesse for undervisning i læsning og skrivning, som indeholder såvel teoretiske artikler som konkret inspiration til brug i den daglige undervisning. Læsepædagogens artikler fokuserer især på læsning, skrivning, samt på sproget og dets betydning for læse-og skriveudviklingen. Artiklerne kan være rettet mod grund-, efter- og videreuddannelse, mod den almene undervisning og mod undervisning af børn, unge eller voksne i læse/skrivevanskeligheder.

I Læsepædagogen anmeldes endvidere materiale, der henvender sig til pædagoger, lærere, undervisere, studerende og andre med interesse for læsning. Der anmeldes såvel fagbøger til brug i grund-, efter- og videreuddannelser, som undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne både i dansk- og specialundervisning samt til undervisningen i dansk som andetsprog.

Læsepædagogen udkommer med 6 årlige numre a 32 sider.

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, 2020

Indhold

s. 3 Korte, lange skoledage
/ Lis Pøhler

s. 4 Alle i Mål – dansk og matematik for elever med multiple funktionsnedsættelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
/ Michael Wahl Andersen og Louise Rønberg

s. 11 Læsepatruljen – du er ikke alene!
/ Line Nielsine Hagsted Kildevang og Lisa Kinzi

s. 14 Børnestavning i børnehaveklassen?
/ Stine Engmose

s. 20 En EUD-læsevejleders dagbog
/ Lars-Bjørn Kristensen

s. 25 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 30 Jytte Jordal
Mindeord

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, 2020

Indhold

s. 3 Fjern undervisning?
/ Lis Pøhler

s. 4 Guided Reading på Mors
/ Lone Ekmann, Annemarie Brandt Kidmose og Ella Riisbank

INVITATION
s. 10 Netværksmøder for læsevejledere

s. 11 Et gratis kompas til CD-ORD og AppWriter / Astrid Monrad

s. 15 Hvad står der? / Randi Hedelund Jeppesen

s. 19 Årets Læseinitiativpris 2020

s. 20 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 22 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

GENERALFORSAMLING I LANDSFORENINGEN AF LÆSEPÆDAGOGER
s. 25 Årsberetning

s. 27 Vedtægter

s. 30 Ny bestyrelse

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, 2020

Indhold

s. 3 Tid til refleksion
/ Lis Pøhler

s. 4 Forståelsesstrategier fremmer
læseforståelse
/ Malene Ross-Hvam

s. 9 Læse- og staveundervisning i
engelsk – hvorfor og hvordan?
/ Dorte Gørtz, Nelly Østertoft Jacobsen
og Lise Marie Nyrop

INVITATIONER
s. 14 Læsevejlederdag Øst og
Læsevejlederdag
Vest

s. 15 Munkebjergkonferencen 2020

s. 16 Hvad kan vi gøre ved danskernes
manglende tid og lyst til læsning?
/ Mette Drejer Jørgensen, Jeppe Spure
Nielsen og Frans Ørsted Andersen

s. 22 Invitation til samarbejde med skole
i Argentina
/ Viviana Noemí Miglino

s. 25 Anmeldelser af faglitteratur til
læreren

s. 27 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2020-2-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 1, 2020

Indhold

s. 3 2020’erne blev barnets årti!
/ Lis Pøhler

VINDER AF
ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2019
s. 4 Begrundelse for pristildelingen
/ Thomas Ais Christensen

s. 5 Guided Reading – differentieret og
motiverende læseundervisning
/ Wenche Kortbæk, Malene Villumsen,
Kirsten Stilling og Pernille Terkelsen

NOMINEREDE TIL
ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2019
s. 12 Sproggaven
/ Marianne Aaen Thorsen

s. 18 Minibiblioteker – læselyst i
børnehøjde
/ Heidi Brøns

s. 22 Læselyst og fællesskab styrkes
gennem læseklub
/ Kristina Grindsted

s. 26 Anmeldelser af faglitteratur til
læreren

s. 27 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2020-1-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 6, 2019

Indhold

s. 3 Nu er den fjerne fremtid lige om hjørnet!
/ Lis Pøhler

s. 4 Den nye læseplan og vejledning for danskfaget:
et levende fag mellem frihed og styring
/ Stig Toke Gissel og Louise Rønberg

s. 9 Hvad gør vi med de ikke-uddannelsesparate?
/ Marie Zacher Sørensen

s. 14 Robusthed og dysleksi
/ Trine Trentemøller

s. 19 Vinder af Skriverprisen 2019
At blive en læser
/ Mette Vedsø

s. 23 Anmeldelser af
faglitteratur til læreren

s. 27 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31
Arrangementer

s. 31
Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2019-6-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 5, 2019

Indhold

s. 3 Pssst! I går over åen efter vand!
/ Lis Pøhler

s. 4 Hvem har definitionsmagten?
/ Anette Høj Madsen

s. 9 World Book Day
– i London og i landsbyen
/ Edel Nørgaard
s. 14 Literacy i Faxe Kommune
/ Pernille Sørensen

s. 19 Udviklingsmæssige
sprogforstyrrelser – ret ukendte
forstyrrelser med store
konsekvenser
/ Rikke Vang Christensen

s. 24 Anmeldelser af
faglitteratur til læreren

s. 26 Anmeldelser af
undervisningsmaterialer

s. 31
Arrangementer

s. 31
Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2019-5-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 4, 2019

Indhold

s. 3 Vi kan næsten ikke få armene ned!
/ Lis Pøhler

s. 4 Morfologisk bevidsthed: Et fast
track i sprogligt usikre elevers selvstændige ordlæring
/ Elisabeth Arnbak, Anna Gellert og
Signe Wischmann

s. 11 Håb er ingen strategi
/ Dorte Kamstrup

s. 16 Vellykket konference om literacy
/ Lis Pøhler

s. 18 Læseportrætter – en metode til
samtaler om læsning,
læseridentiteter og læsevaner
/ Tina Nickelsen

s. 24 Du kan jo altid tage en
erhvervsuddannelse
/ Louise Dons Christensen og
Stine Plougsbæk

s. 28 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 31
Arrangementer

s. 31
Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2019-4-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 3, juni 2019

Indhold

 

s. 3 Går portalerne under radaren? / Lis Pøhler

s. 4
Er der forskel på digital og analog læsning?
/ Trine Nobelius og Louise Rønberg

s. 9
Læseklubber kan også være for børn
/ Olivia Grindsted

s. 12
Men jeg er ikke bange for det elektriske løbehjul
/ Niels Jørgensen

s. 17
Læsetræning forklædt som spil
/ Monica Irene Krarup Olesen, Nanna Maria Møller og
Nikolaj Hyldig

s. 22
Digitale læsestrategier er nødvendige for bedre læsning på
skærm for ordblinde elever
/ Lotte Pilgaard

s. 27
Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 29
Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31
Arrangementer

s. 31
Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

     2019-3-Læsepædagogen

 

 

Læsepædagogen nr. 2, april 2019

Indhold

s. 3  2019 i læsningens tegn / Rikke Lund Gade

VINDER AF ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018

s. 4  Begrundelse for pristildelingen / Rikke Lund Gade

s. 5  Læsningen er løs i Nyborg / Susanne Juel Petersen og Eva Nielsen

NOMINEREDE TIL ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018

s. 10 Guided Reading –differentieret læseundervisning for alle / Lisbeth Skov Thorsen og Pernille Terkelsen

s. 14 Literacy – i alle fag / Edel Nørgaard

s. 19 Syv hensyn til begynderlæseren / Amalie Johansen og Pernille Frost

s. 23 Faglitteratur til læreren

s. 25 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 1, februar 2019

Indhold

s. 3  2019 i læsningens tegn / Rikke Lund Gade

VINDER AF ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018

s. 4  Begrundelse for pristildelingen / Rikke Lund Gade

s. 5  Læsningen er løs i Nyborg / Susanne Juel Petersen og Eva Nielsen

NOMINEREDE TIL ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018

s. 10 Guided Reading –differentieret læseundervisning for alle / Lisbeth Skov Thorsen og Pernille Terkelsen

s. 14 Literacy – i alle fag / Edel Nørgaard

s. 19 Syv hensyn til begynderlæseren / Amalie Johansen og Pernille Frost

s. 23 Faglitteratur til læreren

s. 25 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 6, december 2018

Indhold

s. 3   Husk læsekampagnen! / Lis Pøhler

s. 4   Skriverprisen 2018 / Thomas Ais Christensen

Vinder af Skriverprisen 2018

s. 5   Gør det let uden at lyve / Troels Gollander

s. 7   Eleverne kan bringe Danmark på verdenskortet med billeder og lyd / Helle Stolberg Klausen

s. 10 Hvad har øjnene med læsning at gøre? / Bo Steffensen, Hans Tærsbøl, Pernille Østberg og Lisser Rye Ejersbo

s. 18 Bliv medlem af Nota på fem minutter / 
Lauge Eilsøe-Madsen

s. 20
Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 22
Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 5, november 2018

Indhold

s. 3   Effektiv understøttelse af undervisningen v/ Lis Pøhler

s. 4   Fagligt løft til læsesvage elever i udskolingen gennem fælles, fokuseret tekstlæsning v/ Anette Elisabeth Krenzen og Signe Jensen

s. 11 Læringsmålstyret undervisning tur/retur v/ Keld Skovmand

s. 16 Eye-tracking åbner helt nye samtaler i læsevejledningen v/ Janus Askø og Sigrid Klerke

s. 22 Flow i læsningen i 3. klasse v/ Elsebeth og Mia Graae

s. 25 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, september 2018

Indhold

s. 3   International vidensdeling v/ Susan Møller

s. 4   Undervisning i ord tilegnelse under selvstændig læsning v/ Hanne Trebbien, Anne-Mette Veber Nielsen og Holger Juul

s. 10 Kan Beathe skrive? v/ Tatjana Novovic Fougt

s. 16 Skrivning med lydstøtte v/ Bent Saabye Jensen

s. 20 Læse- og skriveteknologi og de svære overgange v/ Mikael stensgaard Nielsen

s. 25 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, juni 2018

Indhold

s. 3   Nye medlemmer af bestyrelsen og redaktionsgruppen / Thomas Ais Christensen

s. 4   Hvilke modaliteter egner sig bedst til at udtrykke det, jeg har på hjertet? / Lone Nielsen og Loa Bille

s. 10 Digidag – en dag for ordblinde elever / Katia Karner Hansen

s. 14 Elevernes ordforråd – en teamopgave / Marianne Gjelstrup, Maria Neumann Larsen og Charlotte Reusch

s. 21 Ordblinderisikotesten i praksis / Mimi Skovgård og Mette Eriksen

s. 28 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 30 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangement

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, april 2018

Indhold

s. 3 Når mennesker mødes … / Lis Pøhler

s. 4 READ – sammen om læsning / Simon Calmar Andersen, Ellen Margrethe Bang, Mette Vedsgaard Christensen og Tine Nørregaard Jacobsen

s. 9 Udvikling af svagtstillede elevers literacy gennem Reading to Learn / Anette Elisabeth Krenzen og Signe Jensen

INVITATIONER

s. 16 Læsevejlederdagen 14. november 2018

s. 17 Munkebjergkonferencen 15.-16. november 2018

s. 18 Stilladsering af elever med læseforståelsesvanskeligheder / Stine Eliasson

s. 23 Et kommunalt læsetilbud gør en forskel / Jane Mortensen

s. 27 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 1, februar 2018

Indhold

s. 3 Vi har meget at sætte pris på / Lis Pøhler

s. 4 Skriverprisen 2017 / Lis Pøhler

Vinder af Skriverprisen 2017
s. 5 Det kan gøre så ondt – og være så godt! / Annette Herzog, Rasmus Bregnhøi og Katrine Clante

Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2017
s. 8 »Nattergalesang kan jeg godt læse, men ikke nat«! / Helle Dyhr Fauerholdt

Nomineret til Årets Læseinitiativpris 2017
s. 13 Aktiv læsemakker – læseoplevelser på tværs af generationer / Maria Nexø Grønnegaard og Minette Louise Haagensen Larsen

s. 19 Ordpatruljen på Lyshøj – elever, der gør en forskel / Lotte Ankjær Danielsen

s. 22 Forandringsprocesser i en etableret læsekultur / Julie Beck Ritmann

s. 27 Faglitteratur til læreren

s. 29 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 6, december 2017

Indhold

s. 3    Det gode læremiddel og Vinder af Årets Læseinitiativpris 2017 / Lis Pøhler                                                       

s. 4    Årets Læseinitiativpris 2017 – Begrundelse for pristildelingen / Jan Mejding

s. 5    Netværk gør en forskel – også for ordblinde elever! / Lance Luscombe

s. 11  Scenariebaseret undervisning. Modsætning mellem ideal og virkelighed / Simon Skov Fougt     

s. 16  At skrive med mål og mening / Bodil Nielsen                                                                                           

s. 21  Nationale test i dansk, læsning – nye visninger og nyt værktøj / Lis Pøhler                                         

s. 26  Faglitteratur til læreren                                                                                                                                 

s. 30  Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31  Arrangementer

s. 31  Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 5, november 2017

Indhold

s. 3   Vil du have ’fribillet’ til Munkebjergkonferencen 2018?
/ Bestyrelsen

s. 4   Vi tildeler it-støtte, men nytter det noget?
/ Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak

s. 9   Din mund som tastatur – om de muligheder og udfordringer, talegenkendelse giver
/ Allan Madsen

s. 13  Læsevejlederen som sproglig brobygger
/ Lene Krogh Larsen

s. 18  Undervisning er dialog / Per Fibæk Laursen

s. 23  Faglitteratur til læreren

s. 26  Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31  Arrangementer

s. 31  Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, september 2017

Indhold

s. 3 Landsforeningen af Læsepædagoger
/ Bestyrelsen

s. 4 Undervisning i ord, begreber og ordbøger
/ Torben Christiansen og Pernille Frost

s. 10 Understøttende undervisning i en fjernundervisningskontekst
/ Anni Pilgaard Christiansen og Veronique Izem

s. 15 Hvad er den bedste læsning? Bedstelæsning!
/ Charlotte Kjær Jensen

s. 18 Evidensbaseret undervisning i udvidet tekstforståelse
/ Sanne Kjerstein Madsen og Charlotte Anette Rifbjerg Erichsen

s. 26 Faglitteratur til læreren

s. 27 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyts

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, juni 2017

Indhold

s.   3 Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

s.   4 Literacy i dagtilbud
/ Sanne Kjerstein Madsen og Charlotte Anette Rifbjerg Erichsen

s.   9 Om Ordblinderisikotesten
/ Anna Steenberg Gellert

s. 15 Sproglig udvikling og tosprogede elever: nye vejlednings- og inspirationsmaterialer på vej 
/ Mette Vedsgaard Christensen

s. 20 Den store distraktion
/ Jesper Balslev

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, april 2017

Indhold

s. 3    Hvad synes deltagerne om foreningens konferencer?
/ Bestyrelsen

s. 4    Skriverprisen 2016
/ Helle Friis Mikkelsen

s. 6    Mogens og Mahdi og Rasmus og mig
/ Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi

s. 8    Skrivning som læringsredskab
/ Mimi Skovgård

s. 14  Jamen, jeg har læst det hele, jeg kan bare ikke huske det!
/ Jette Kristine Olsen

s. 16  Program for Læsevejlederdagen 22. november 2017

s. 17  Program for Munkebjergkonferencen 23. – 24. november 2017

s. 18  Lytteskrivning
/ Bent Saabye Jensen

s. 24  Den voksne læsers udfordring
/ Merete Blaabjerg Riedel

s. 27  Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31  Arrangementer

s. 31  Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 1, februar 2017

Indhold

s. 3   Hvor går de hen, når de går ud?
/ Bestyrelsen

s. 4   Stavning – efter diktat
/ Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack

s. 9   Når én plus én giver tre
/ Lisbet Tuxen

s. 14 Ordblindeberedskab i grundskolen
/ Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

s. 18 Ordblinde elevers deltagelsesmuligheder kan forbedres med kvalificeret it-nærvær
/ Trine Gandil og Martin Hauerberg Olsen

s. 24 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 27 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, september 2016

Indhold

s. 3   Afgangsprøve? Prøver? Afgangseksamen? 
/ Mette Anker

s. 4   Vejen fra test til undervisning 
/ Katia Karner Hansen

s. 10 Helhedsorienteret og digital skriftsprogsundervisning 
/ Thomas Roed Heiden og Janus Madsen

s. 16 Læsevenner skaber liv på plejecenter
/ Theis Marquard Otzen

s. 18 AVU-kursisters skrivekompetencer 
/ Signe Jensen

s. 23 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, juni 2016

Indhold

s. 3   Den nye bestyrelse i Landsforeningen af Læsepædagoger

s. 4   Styrkelse af børns skriftsprog 
/ Tina Kornbeck Nielsen

s. 10 Dyskalkuli-symposium blandt fagfæller 
/ Torgunn Poulsen

s. 14 Gør det cool at læse
/ Helle Damgaard

s. 20 Kostskole læser for livet 
/ Nete Oppermann og Bettina Elsborg

s. 23 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 24 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 30 Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, april 2016

Indhold

s. 3   Erklæring om europæiske borgeres skriftsprogskompetencer

s. 4   11 betingelser for udvikling af basale skriftsproglige kompetencer

s. 5   Om praksistilrettelæggelse for at kvalitetssikre skrive- og læseudvikling for alle elever
/ Jørgen Frost

s. 14 Læsevejlederdagen 16. november 2016

s. 15 Munkebjergkonferencen 17.-18. november 2016

s. 16 Nationalt sprogscreeningsværktøj til EUD 
/ Mads Vesterager Madsen og Birgit Faber

s. 21 Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab – erfaringer fra en ny undersøgelse 
/ Holger Juul og Vibeke Møller

s. 26 Skriverprisen 2015
/ Helle Friis Mikkelsen

Vinderartikel: Det kunne have været værre 
/ Mette Eike Neerlin

s. 25 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Pin It on Pinterest

Share This