Læsepædagogen

Læsepædagogen er et tidsskrift for lærere og andre undervisere med interesse for undervisning i læsning og skrivning, som indeholder såvel teoretiske artikler som konkret inspiration til brug i den daglige undervisning.

Læsepædagogens artikler fokuserer især på læsning, skrivning, samt på sproget og dets betydning for læse-og skriveudviklingen. Artiklerne kan være rettet mod grund-, efter- og videreuddannelse, mod den almene undervisning og mod undervisning af børn, unge eller voksne i læse/skrivevanskeligheder.

I Læsepædagogen anmeldes endvidere materiale, der henvender sig til pædagoger, lærere, undervisere, studerende og andre med interesse for læsning. Der anmeldes såvel fagbøger til bruge i grund-, efter- og videreuddannelser, som undervisningsmaterialer til børn, unge og voksne både i dansk- og specialundervisning samt til undervisningen i dansk som andetsprog.

Læsepædagogen udkommer med 6 årlige numre a 32 sider.

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

 

 

Læsepædagogen nr. 6, december 2017

Indhold

s. 3    Det gode læremiddel / Lis Pøhler
Vinder af Årets Læseinitiativpris 2017
s. 4    Årets Læseinitiativpris 2017
Begrundelse for pristildelingen / Jan Mejding
s. 5    Netværk gør en forskel – også for ordblinde elever! / Lance Luscombe
s. 11  Scenariebaseret undervisning. Modsætning mellem ideal og virkelighed 7 Simon Skov Fougt      s. 16  At skrive med mål og mening / Bodil Nielsen                                                                                            s. 21  Nationale test i dansk, læsning – nye visninger og nyt værktøj / Lis Pøhler                                          s. 26  Faglitteratur til læreren                                                                                                                                  s. 30  Anmeldelser af undervisningsmaterialer
s. 31  Arrangementer
s. 31  Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 5, november 2017

Indhold

s. 3   Vil du have ’fribillet’ til Munkebjergkonferencen 2018?
/ Bestyrelsen
s. 4   Vi tildeler it-støtte, men nytter det noget?
/ Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak
s. 9   Din mund som tastatur – om de muligheder
og udfordringer, talegenkendelse giver/ Allan Madsen
s. 13  Læsevejlederen som sproglig brobygger
/ Lene Krogh Larsen
s. 18  Undervisning er dialog / Per Fibæk Laursen
s. 23  Faglitteratur til læreren
s. 26  Anmeldelser af undervisningsmaterialer
s. 31  Arrangementer
s. 31  Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, september 2017

Indhold

s. 3 Landsforeningen af Læsepædagoger / Bestyrelsen
s. 4 Undervisning i ord, begreber og ordbøger
/ Torben Christiansen og Pernille Frost
s. 10 Understøttende undervisning i en fjernundervisningskontekst
/ Anni Pilgaard Christiansen og Veronique Izem
s. 15 Hvad er den bedste læsning? Bedstelæsning!
/ Charlotte Kjær Jensen
s. 18 Evidensbaseret undervisning i udvidet tekstforståelse
/ Sanne Kjerstein Madsen og Charlotte Anette Rifbjerg
Erichsen
s. 26 Faglitteratur til læreren
s. 27 Anmeldelser af undervisningsmaterialer
s. 31 Arrangementer
s. 31 Foreningsnyts

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, juni 2017

Indhold

s.   3 Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

s.   4 Literacy i dagtilbud / Sanne Kjerstein Madsen og Charlotte Anette Rifbjerg Erichsen

s.   9 Om Ordblinderisikotesten / Anna Steenberg Gellert

s. 15 Sproglig udvikling og tosprogede elever: nye vejlednings- og inspirationsmaterialer på vej / Mette Vedsgaard Christensen

s. 20 Den store distraktion / Jesper Balslev

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, april 2017

Indhold

s. 3    Hvad synes deltagerne om foreningens konferencer? / Bestyrelsen

s. 4    Skriverprisen 2016 / Helle Friis Mikkelsen

s. 6    Mogens og Mahdi og Rasmus og mig / Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi

s. 8    Skrivning som læringsredskab / Mimi Skovgård

s. 14  Jamen, jeg har læst det hele, jeg kan bare ikke huske det! / Jette Kristine Olsen

s. 16  Program for Læsevejlederdagen 22. november 2017

s. 17  Program for Munkebjergkonferencen 23. – 24. november 2017

s. 18  Lytteskrivning / Bent Saabye Jensen

s. 24  Den voksne læsers udfordring / Merete Blaabjerg Riedel

s. 27  Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31  Arrangementer

s. 31  Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 1, februar 2017

Indhold

s. 3   Hvor går de hen, når de går ud? / Bestyrelsen

s. 4   Stavning – efter diktat / Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Schack

s. 9   Når én plus én giver tre / Lisbet Tuxen

s. 14 Ordblindeberedskab i grundskolen / Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

s. 18 Ordblinde elevers deltagelsesmuligheder kan forbedres med kvalificeret it-nærvær / Trine Gandil og Martin Hauerberg Olsen

s. 24 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 27 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 4, september 2016

Indhold

s. 3   Afgangsprøve? Prøver? Afgangseksamen? / Mette Anker

s. 4   Vejen fra test til undervisning / Katia Karner Hansen

s. 10 Helhedsorienteret og digital skriftsprogsundervisning / Thomas Roed Heiden og Janus Madsen

s. 16 Læsevenner skaber liv på plejecenter / Theis Marquard Otzen

s. 18 AVU-kursisters skrivekompetencer / Signe Jensen

s. 23 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 26 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 3, juni 2016

Indhold

s. 3   Den nye bestyrelse i Landsforeningen af Læsepædagoger

s. 4   Styrkelse af børns skriftsprog / Tina Kornbeck Nielsen

s. 10 Dyskalkuli-symposium blandt fagfæller / Torgunn Poulsen

s. 14 Gør det cool at læse / Helle Damgaard

s. 20 Kostskole læser for livet / Nete Oppermann og Bettina Elsborg

s. 23 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 24 Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 30 Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Læsepædagogen nr. 2, april 2016

Indhold

s. 3   Erklæring om europæiske borgeres skriftsprogskompetencer

s. 4   11 betingelser for udvikling af basale skriftsproglige kompetencer

s. 5   Om praksistilrettelæggelse for at kvalitetssikre skrive- og læseudvikling for alle elever / Jørgen Frost

s. 14 Læsevejlederdagen 16. november 2016

s. 15 Munkebjergkonferencen 17.-18. november 2016

s. 16 Nationalt sprogscreeningsværktøj til EUD / Mads Vesterager Madsen og Birgit Faber

s. 21 Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab – erfaringer fra en ny undersøgelse / Holger Juul og Vibeke Møller

s. 26 Skriverprisen 2015 / Helle Friis Mikkelsen

Vinderartikel: Det kunne have været værre / Mette Eike Neerlin

s. 25 Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

 

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

Pin It on Pinterest

Share This