Forfatterbrev

Kære artikelforfatter 1. april 2019
Tak, fordi du vil skrive en artikel til Læsepædagogen. Artiklen bringes i bladet ved først givne lejlighed alt afhængigt af
artiklens indhold og eventuelt planlagte temanumre.
Vi holder dig naturligvis orienteret om, hvornår din artikel forventes trykt.
Bladet lægges på foreningens hjemmeside til fri download ca. et halvt år efter udgivelsen.

Frieksemplarer
Vi sender dig to eksemplarer af det nummer af Læsepædagogen, som indeholder din artikel.
Desværre kan vi ikke tilbyde dig honorar for din indsats. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, bladets redaktører og andre
modtager heller ikke honorar for deres arbejde. Uden frivilligt arbejde ville foreningen simpelthen ikke kunne eksistere.

Praktiske oplysninger
Du vil blive kontaktet af en fra redaktionsgruppen, når vi har aftalt med dig at skrive en artikel. Redaktørens opgave er at
hjælpe dig på vej.
Vær venligst opmærksom på følgende, men skriv ellers bare løs.

Artikellængde
Se i Læsepædagogen, hvordan artikler kan se ud: fra én til almindeligvis højst 5 sider. I dette sidetal indgår overskrifter,
illustrationer osv. En side er på maksimalt 3700 anslag. En artikel kan derfor kun i sjældne tilfælde og efter aftale
overstige 18.000 enheder inkl. mellemrum.

Titel og manchet
• Titlen skal være kort.
• Under titlen skal der være en manchet på 3-4 linjer, der kort fortæller om artiklens indhold og virker som
appetitvækker.

Mini-cv og adresse
Indsæt over artiklen:
• Dit mini-cv: Se i Læsepædagogen, hvordan det kan udformes. Læg vægt på data, der har interesse i forbindelse
med netop det, du skriver. Brug maksimalt 390 anslag.
• Din adresse/arbejdsadresse + telefonnr. + mailadresse, så interesserede læsere kan kontakte dig.

Illustrationer
Medsend meget gerne illustrationer – max 4 – og giv dem numre, som du henviser til i teksten – fx: ((indsæt billede 1)).
Digitale fotografier medsendes i selvstændige filer, fx jpg-filer, ikke word-filer. Husk fotografens navn. Andre figurer
indsættes efter artiklen eller i separat fil. Skærmdumps duer ikke, de bliver uskarpe i tryk. Fotografier og figurer skal
understrege artiklens indhold.

Send venligst:
• Et farveportræt i jpg- eller gif-format, og helst med ’rolig’ baggrund.

Fremhævelser
I hver artikel fremhæver vi grafisk nogle sætninger med centralt indhold. Giv venligst redaktøren forslag til sådanne
fremhævelser. De skal i manuskriptet stå gentaget til sidst efter artiklen.
Noter og henvisninger
• Brug evt. fodnoter eller noter efter artiklen, men indbyg hellere noternes indhold i teksten.
• Begræns venligst litteraturhenvisninger til den vigtigste referencelitteratur. Vi opfordrer til, at du maksimalt har 10
referencer til artiklen.

Opsætning, retstavning, tegnsætning og forkortelser
• Inddel artiklen i passende afsnit og sæt en overskrift over hvert afsnit.
• Brug indryk ved nyt underafsnit.
• Retskrivningsordbogen følges.
• Der anvendes grammatisk kommatering.
• Som hovedregel bogstaveres tal under ti – bortset fra undtagelser som fx 1. klasse.
• Brug kun de mest almindelige forkortelser.
• Brug ikke for meget tid på øvrige typografiske virkemidler, fx særlige skrifttyper, spalter mv.
Opsætningen tilpasses Læsepædagogens retningslinjer, når indholdet er aftalt med forfatteren.

Redaktion
Den redaktør, du fra start har været i kontakt med, gennemgår din artikels form og indhold og sender eventuelle
kommentarer til dig, hvorefter I arbejder sammen om artiklen, indtil den er helt færdig. Den færdige artikel er dit ansvar
og kan ikke ændres af redaktionen uden dit vidende.
Vil du vide mere, så ring eller mail meget gerne. Endnu en gang tak for dit bidrag til vores blad!

Med venlig hilsen
Læsepædagogens redaktion

Birthe Antonsen
anmelderredaktør
Rødkælkevej 100
2600 Glostrup
Tlf.: 4345 4343
e-mail: birtheantonsen@mail.dk

Mette Anker
anmelderredaktør
Grøndalsvej 44
2000 Frederiksberg
Tlf.: 2835 3604
e-mail: mette.anker@gmail.com

Lis Pøhler
ansvarshavende redaktør
Lerager 11,
2605 Brøndby
Tlf.: 2521 1505
e-mail: lis@laesepaed.dk

 

Louise Rønberg
Skovbyvej 3
2740 Skovlunde
Tlf.: 4189 8684
e-mail: lour@kp.dk

Torben Christiansen
Børglumvej 12
2720 Vanløse
Tlf.: 2982 9116
e-mail: tc@post.tele.dk

Kristoffer Wiedemann
Lille Istedgade 3, st th
1706 København V
Tlf.: 2862 9575
kristofferwiedemann@gmail.com

 

Trine Gandil
Nøjsomhedsvej 4, 2. tv
2100 København Ø
Tlf.: 4189 7201
e-mail: tgan@kp.dk

Pin It on Pinterest

Share This