Den gule serie

Den gule serie nr. 60

HELHED OG DIDAKTIK – set i lys af læseundervisning

Den gule serie nr. 60 (PDF)

I en helhedsorienteret didaktik flyttes fokus i undervisningen fra planlægning af undervisningens indhold til overvejelser om, hvordan eleverne opnår individuelle, fastsatte mål med deres arbejde. Der beskrives en model, der inddrager undervisningens forskellige dele – set ud fra et helhedssyn.

Den gule serie nr. 69

Ordblindes stavning – problemer og undervisning

Den gule serie nr. 69

Stavefejl er ikke blot et resultat af, at staveren er kommet til kort. Stavefejl må ses som udtryk for, at brug af en bestemt strategi i forsøg på at løse staveproblemer kan give indsigt i, hvor ordblinde stavere har deres styrker og svagheder. Denne indsigt kan give et solidt grundlag for at undervise ordblinde, så deres stavetilegnelse styrkes.

Pin It on Pinterest

Share This