Den gule serie

Den gule serie består af en række publikationer, som for størstedelens vedkommende består afgangsprojekter fra videregående uddannelser. Projekterne er omskrevet, så de ikke længere fremstår som opgaver, men som læseværdige publikationer.

Den gule serie fokuserer – som Landsforeningen af Læsepædagogers øvrige publikationer – især på læsning, skrivning, samt på sproget og dets betydning for læse- og skriveudviklingen. Indholdeter rettet mod grund-, efter- og videreuddannelse både i forhold til den almene undervisning og til undervisning af børn, unge eller voksne i læse/skrivevanskeligheder.

Læsevejlederdagen 20. nov. og Munkebjergkonferencen 21.-22. nov. 2019

Sted

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125

7100 Vejle

Onsdag aften

390 kr. for middag inkl. vin

Overnatning 

1.499 kr. for enkeltværelse

749 kr. for dobbeltværelse

– priserne er pr. person pr. nat

Transport

80 kr. bustransport til/fra

Vejle Station

Den gule serie nr. 60

HELHED OG DIDAKTIK – set i lys af læseundervisning

Den gule serie nr. 60 (PDF)

I en helhedsorienteret didaktik flyttes fokus i undervisningen fra planlægning af undervisningens indhold til overvejelser om, hvordan eleverne opnår individuelle, fastsatte mål med deres arbejde. Der beskrives en model, der inddrager undervisningens forskellige dele – set ud fra et helhedssyn.

Den gule serie nr. 70

Læseforståelse hos børn med autisme

Den gule serie nr. 70

Børn med autisme har ofte store vanskeligheder med at forstå det, de læser. Dette problem sætter bogen fokus på. Men hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det læste? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? og hvilke konsekvenser må disse forstyrrelser have for undervisningen i læseforståelse?

Den gule serie nr. 69

Ordblindes stavning – problemer og undervisning

Den gule serie nr. 69

Stavefejl er ikke blot et resultat af, at staveren er kommet til kort. Stavefejl må ses som udtryk for, at brug af en bestemt strategi i forsøg på at løse staveproblemer kan give indsigt i, hvor ordblinde stavere har deres styrker og svagheder. Denne indsigt kan give et solidt grundlag for at undervise ordblinde, så deres stavetilegnelse styrkes.

* Der er desværre 14 dages leveringstid

Pin It on Pinterest

Share This