Munkebjergkonferencen 2018

Anette Krenzen er cand.pæd. i dansk, ansat på læreruddannelsen som lektor og tilknyttet udviklings- og forskningsprojekter ved UCSYD. Anette underviser på PD for læsevejledere og i efteruddannelsen af lærere. Har elevers literacykompetence i danskfaget som fokusområde.

 

Signe Jensen er uddannet lærer og læsevejleder og er tilknyttet UC Syds udviklingsprojekt i forbindelse med sit speciale på DPU. Signe er optaget af forskellen mellem svage elevers literacies og de krav, som udskolingens fag stiller.

09.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød.

10.00
Velkomst

10.10
Læringsmålstyret undervisning
– fra evidens til retræte?

“Læringsmålstyret undervisning” blev introduceret i forbindelse med forenklede Fælles Mål, fordi “det virker”. Siden er denne evidens blevet problematiseret, og begrebet er kommet på tilbagetog. Hvorfor indførte man begrebet? Hvor kom det fra? Hvorfor begyndte man at trække det tilbage igen? Hvad har vi at sætte i stedet for?
Keld Skovmand, ph.d. og lektor ved Center for Anvendt Skoleforskning, UC Lillebælt

Ph.d. og lektor ved Center for Anvendt Skoleforskning,
UCL Erhvervsakademi og Profes –
sionshøjskole. Keld Skovmand er forfatter til
bl.a. Uden mål og med – forenklede Fælles
Mål? og har siddet i Rådgivningsgruppen for
Fælles Mål i Undervisningsministeriet.

11.05
READ – sammen om læsning

I Aarhus Kommune får børn og forældre i dagtilbud og skoler udleveret en taske med bøger og konkret vejledning til, hvordan forældrene kan læse med deres barn. Indsatsen bygger på to forskningsprojekter i henholdsvis 2014 og 2017, som viser store læringsmæssige gevinster ved at inddrage forældrene i børns læsning, ikke mindst for børn med anden etnisk baggrund.

Tina Kornbeck Nielsen, konsulent i Læring og Udvikling, Børn og Unge Aarhus Kommune
Tine Nørregaard Jacobsen, konsulent i Læring og Udvikling, Børn og Unge Aarhus Kommune
Tine Nørregaard Jacobsen er uddannet folkeskolelærer og PD i læsning. Konsulent i Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune, hvor hun bl.a. arbejder med literacyindsatser på skoleområdet og er projektleder på READ Skole.

 

 

Tina Kornbeck Nielsen er uddannet folkeskolelærer og PD i læsning. Konsulent i Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med READ Skole og Dagtilbud. Læsevejleder og læringsvejleder på Virupskolen i Aarhus.

12.00
Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

12.50
Mennesket som læseteknolog

I et kognitivt miljø under forandring forandres vores læsevaner. Det giver anledning til debat om, hvilken rolle teknologierne skal spille. Oplægget vil forsøge at formidle fronterne i diskussionen, de filosofiske understrømninger og prøve at formidle teorier om, hvad det at læse på bestemte måder betyder for vores evne til at tænke generelt.

Jesper Balslev, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet, lektor på Københavns Erhvervsakademi

Jesper Balslev er lektor på Københavns Erhvervsakademi og ph.d. Stipendiat på videnskabsstudier på Roskilde universitet – med en baggrund som IT-iværksætter og forfatter til bøger om webteknologier som weblogs, video på nettet og Flash. 

13.45
Forlagene vil på markedspladsen stå for præsentationer af nogle af deres læremidler.
Deltagerne kan frit vælge, hvilke præsentationer der kan have interesse.

15.00
EyeJustRead – datadrevet læsevejledning med ny teknologi
EyeJustRead er et digitalt værktøj, som ved hjælp af eye tracking understøtter arbejdet med at udvikle læsesvage elevers læsestrategier. Elevens øjenbevægelser kan efter læsning afspilles, så lærer og elev kan få overblik over udvikling og effekt af indsatser under læseforløb.
Janus Askø Madsen, lærer, cand.it. og medstifter af EyeJustRead
Janus Askø Madsen er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i folkeskolen i 4 år som både lærer og pædagogisk IT-vejleder. Janus er også kandidat fra IT Universitetet i København og har under sin uddannelse fungeret som både undervisnings- og forskningsassistent. Janus har sammen med Simon Egenfeldt-Nielsen stiftet EyeJustRead i 2015.
15.50
En fanfare for den moderne børnelitteratur
Foredraget præsenterer de senere års udgivelser for børn og unge – en litteratur, der er kendetegnet ved mangfoldighed, grænseløshed, sproglig opfindsomhed og ofte et spændende samspil mellem ord og billeder. Der tegnes en karakteristik af tidens børnelitteratur, vigtige værker præsenteres, indimellem med enkelte analytiske nedslag.
Trine May, lærebogsforfatter
Trine May er uddannet lærer og tidligere danskkonsulent på CFU. Hun har taget videreuddannelser fra bl.a. DPU i dansk, didaktik, læsning og børnelitteratur og fungerer nu som kursusinstruktør og foredragsholder om litteraturpædagogik. Trine har et omfattende bagkatalog som lærebogsforfatter og har skrevet bøger til danskfaget på alle trin og artikler til antologier, tidsskrifter mv.

16.45
Udstilling fra forlagene er åben

18.30
Festmiddag med underholdning

Program for fredag den 15. november

09.00
RL2 – Reading to Learn og løft af unges læsning

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt undersøgte, hvordan metoden Reading to Learn kunne udvikle læsedidaktiske greb til at løfte elevernes læseniveau i 9. klasse. Oplægget præsenterer baggrund, resultater og perspektiver særligt i relation til etnisk danske elever.


Anette Krenzen, lektor, UC SYD
Signe Jensen, adjunkt, VIA
Anette Krenzen er cand.pæd. i dansk, ansat på læreruddannelsen som lektor og tilknyttet udviklings- og forskningsprojekter ved UCSYD. Anette underviser på PD for læsevejledere og i efteruddannelsen af lærere. Har elevers literacykompetence i danskfaget som fokusområde.

 

Signe Jensen er uddannet lærer og læsevejleder og er tilknyttet UC Syds udviklingsprojekt i forbindelse med sit speciale på DPU. Signe er optaget af forskellen mellem svage elevers literacies og de krav, som udskolingens fag stiller.

10.00
Læsning på skærm og papir: Hvad siger forskningen?
Tablets har for alvor fundet vej ind i klasseværelserne. Gør det en forskel, hvis eleverne læser på touchscreen-skærme i stedet for i papirbøger? Præsentationen vil give et overblik over feltforskningen og diskutere styrker og svagheder ved forskellige teknologier, når det gælder læsning.
Anne Mangen, ph.d., professor i læsevidenskab, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
Anne Mangen, ph.d., professor i læsevidenskab ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, Norge.
Mangen forsker i effekter og implikationer af digitalisering af læsning og skrivning. Hun er leder af E-READ, et EU-finansieret forskernetværk, hvis fokus er digitaliseringens betydning for, hvordan vi læser forskellige typer tekster.
11.00
Kaffe/te. Udstilling fra forlagene er åben

11.20
Vinder af Årets Læseinitiativpris 2018 (se de 5 nominerede projekter her)
– uddeling af pris og præsentation af projektet

12.00
Frokost
13.00
Mindset – vil du se god ud, eller vil du blive bedre?
På Stanford University forskes i, hvordan den enkelte studerende bliver bedst i stand til at forløse sit eget potentiale. En af de centrale konklusioner er, at elevernes forestilling om læring (mindset) og valg af læringsstrategi betyder særdeles meget for udbyttet. Oplægget giver indblik i forskningen, samt hvorledes dette mindset kan implementeres i den daglige undervisning.
Allan Kortnum, direktør på Herningsholm Erhvervsskole
Peter Arnborg Videsen, lærer, Viborg Gymnasium og HF
Peter Arnborg Videsen er lektor i fysik og matematik og underviser på Viborg Gymnasium og HF.
Allan er direktør for Herningsholm Erhvervsskole og tidligere uddannelsesleder på Viborg Gymnasium og HF.
Peter og Allan startede arbejdet med mindsetbaseret undervisning i 2012 på Viborg Gymnasium og HF og har siden hjulpet mange skoler, såvel folkeskoler som gymnasier, i gang med mindset. I de seneste år har de endvidere arbejdet med mindset på organisationsniveau.
14.15
Afslutning og afrejse

Pin It on Pinterest

Share This