Program for Munkebjergkonferencen 2020

TORSDAGENS PROGRAM

09.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød

 

10.00
Velkomst

Information om Munkebjergkonferencen

Sted
Hotel Munkebjerg
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Tid
19-20. november 2020
Torsdag 9.00-16.45, 18.30: festmiddag
Fredag 9.00-13.00, herefter frokost

Konferencepris
kr. 3.200 for medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagoger
kr. 3.600 for ikke-medlemmer

Tilkøb Hotel Munkebjerg

Middag onsdag aften
kr. 395 inkl. vin

Overnatning
kr. 1.499 for enkeltværelse pr. nat
kr. 798 for dobbeltværelse pr. nat

Transport til og fra Vejle Station
kr. 80  

Kontakt

Ved spørgsmål til arrangementerne kontaktes:
Thomas Ais Christensen
M: thomas@laesepaed.dk
T: +45 4189 7428

10.10
Medier kommer og går. Læsning består
Med digitale tekster på mange platforme er adgangen til skrevne tekster blevet stadig lettere, og teksterne væsentlig flere. Der er også kommet nye genrer til. Spørgsmålene er, hvilke krav den udvikling stiller til undervisningen, og hvilke undervisningsindhold der giver veldokumenteret støtte til elevernes udvikling.

* linket er først aktivt på selve dagen

Carsten Elbro
professor
Københavns Universitet

11.30
Spilbaseret læring i et 21. århundrede
Hvilke potentialer har spilbaseret læring ift. danskfagets kompetenceområder? Igennem eksempler synliggøres potentialer fra læseforståelse i Escaperooms, over kollaborationens sprog og udfoldelse af mundtlighed i Overcooked til dybere forløb via Design Thinking-metodik, hvor brætspil konstrueres.

* linket er først aktivt på selve dagen

Lise Dissing Møller
Future Classroom Lab
Københavns Professionshøjskole

12.30
Frokost
Udstilling fra forlagene er åben

13.30
Hvordan kan vi i i skolen imødegå psyko-sociale følger af skriftsprogsvanskeligheder?
I oplægget præsenteres forskning, som dels undersøger de psykiske følgevirkninger og dels viser, hvorledes de voksne omkring barnet og den unge har forskellige muligheder for at forstå og tage vare på den skriftsprogsudfordrede, således at vanskelighedernes omfang ikke øges.

* linket er først aktivt på selve dagen

Helle Bonderup Grene
lektor
Professionshøjskolen VIA, Århus

14.30
Markedsplads og kaffe/te

15.45
Hvorfor er dansk så svært at lære?
Tilhørerne opdager, at de kan skelne mellem ca. 48 vokaler, at kan vælge det rigtige forholdsord i ulogiske forbindelser, og at det danske skriftsprog ikke kun er upræcist og uregelmæssigt, men også decideret mangelfuldt. Tilhørerne får også svaret på spørgsmålet: Er dansk egentlig svært at lære?

* linket er først aktivt på selve dagen

Søren Stockholm
Lingvister med vild ild i
sprogzonen.dk

18.30
Festmiddag med underholdning

FREDAGENS PROGRAM

9.00
»Jeg kan ikke finde på noget«
Alle lærere har hørt dette. Dette oplæg vil give dig inspiration til at hjælpe eleverne med at håndtere det at skrive en tekst. Oplægget vil præsentere den nyeste skrivedidaktik – situeret fremstilling – og klæde dig på til at gøre skriveundervisningen mere autentisk og vedkommende for dine elever.

* linket er først aktivt på selve dagen

Lise Overgaard Nielsen
lektor
Professionshøjskolen Absalon

10.00
How can we ensure that poor readers learn what good readers know?
Previously the London Borough of Hackney was characterized as an area of low reading attainment. This is no longer the case. This presentation will provide practical examples of how change is generated child by child, and school by school.

* linket er først aktivt på selve dagen

Richard Boxall
Early Literacy Consultant
Hackney Learning Trust, London

11.00
Kaffe/te

11.20
Vinder af Årets Læseinitiativpris 2020

12.00
Læsning – før, nu og i morgen
Gennem tiden har opfattelsen af, hvad læsning og god læseundervisning er, forandret sig og også været anledning til uenighed og diskussion. I oplægget præsenteres et overblik over den danske læsedebat fra Søren og Mette og frem, og med afsæt i PISA’s læsebegreb gives et bud på de krav, der stilles til læsefærdighed i dagens samfund … og i morgendagens.

* linket er først aktivt på selve dagen

Jesper Bremholm
seniorforsker
Nationalt Videncenter for Læsning

13.00
Afslutning og frokost

Pin It on Pinterest

Share This