Netværksmøde København

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

 Regeringen igangsætter nu en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.
Derfor har bestyrelsen i Landsforeningen af Læsepædagoger besluttet at aflyse vores netværksmøde d. 19. marts på Vartov. 
Vi har lukket tilmeldingen og tilmeldte deltagere vil selvfølgelig få refunderet deltagerbetalingen.
Vi håber at se Jer på efterårets netværksmøder.

Venlig hilsen
Landsforeningen af Læsepædagoger


TORSDAG D. 19. MARTS

12.00 Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

 

STED
VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København

TID
19. marts 2020
Kl. 12.00-16.00

PRIS
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.

12.15

Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv

Som underviser bør man anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.

I oplægget vil jeg give eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant dynamisk perspektiv i undervisningen.

 

Hent præsentation

Mikael Steensgaard Nielsen,
konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Århus

13.15

Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35
Kaffepause

14.00

Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring.

 

Hent præsentation

Tina Therkildsen, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

15.00
Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30
Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.15
Tak for i dag

Pin It on Pinterest

Share This