Netværksmøde København

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

Så er det tid til at melde sig til forårets nationale læsevejledernetværk. Vi har fundet to gode oplægsholdere både i Århus og i København, som I den grad vil bidrage med god inspiration, så I kan godt glæde jer!

Ud over god inspiration bliver der også mulighed for videndeling og faglige drøftelser.


TORSDAG D. 19. MARTS

12.00 Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

 

STED
VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København

TID
19. marts 2020
Kl. 12.00-16.00

PRIS
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.

12.15

Psykologiske aspekter af læsevejledning

Tre psykologiske behov vurderes at have en afgørende effekt for elevers trivsel og læring (De. & Ryan). Det er selvbestemmelse, følelsen af at tilhøre et fællesskab samt oplevelsen af mestring. Læsevejlederen har en afgørende rolle at spille i forhold til at skabe et positivt og engagerende læringsmiljø og en struktur læseindsatserne på skolerne, som understøtter disse behov hos elever – særligt for dem i skriftsprogsvanskeligheder.

På baggrund heraf vil jeg beskrive konkrete eksempler fra min læsevejlederpraksis med fokus på læseindsatser gennem konkrete mestringsoplevelser, co-teaching-forløb, formativ anvendelse af evaluering med fokus på progression mv. Jeg vil blandt andet undervejs præsentere jer for ”kokkeholdet”; ”projekt Hønsegård” og ”Læseassistenterne”.

 

Hent præsentation

Charlotte Schlichtkrull, læsevejleder

13.15

Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35
Kaffepause

14.00

Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring.

 

Hent præsentation

Tina Therkildsen, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

15.00
Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30
Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.15
Tak for i dag

Pin It on Pinterest

Share This