Netværksmøde København

Kære alle læsevejledere i alle egne af landet! 

Så er det tid til at melde sig til efterårets møder i det nationale læsevejledernetværk. Vi har igen i år fundet to gode oplægsholdere både i Århus og i København, som I den grad vil bidrage med god inspiration, så I kan godt glæde jer!

Ud over god inspiration bliver der også mulighed for videndeling og faglige drøftelser.


TORSDAG D. 16. SEPTEMBER 2021

12.30

Sandwich til alle


13.00 Velkomst

Introduktion ved Landsforeningen af Læsepædagoger

STED
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V
AUD. 2, som ligger i K1.02.

TID
16. september 2021
Kl. 13.00-16.00

PRIS
Medlemmer            200 kr.
Ikke medlemmer    350 kr.

13.05

Læse – og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv

Et efterhånden stort udbud af læse – og skriveteknologier skaber en unik mulighed for at ”skræddersy” en teknologi som passer til den ordblinde. Gennem grundskolen ændrer teksttyperne sig, og bliver mere mangfoldige og fagspecifikke. Sideløbende øges kravene til læsehastigheden og den skriftlige produktion. Derfor er man som underviser nødt til at anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og hvor i uddannelsessystemet den unge ordblinde befinder sig.

 

Mikael Stensgaard Nielsen,
konsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus

14.20
Kaffepause

14.40

Tidlig indsats for elever der har læseforståelsesvanskeligheder

I mit oplæg vil jeg komme med erfaringer og konklusioner fra mit pædagogiske diplomprojekt, som handler om tidlig indsats overfor elever, der har læseforståelsesvanskeligheder. Jeg vil give konkrete anvisninger på, hvordan man kan udrede elever tidligt i skoleforløbet, og hvordan man kan arbejde eksplicit med læseforståelsesstrategier i praksis både for at forebygge og for at støtte de elever, der allerede har læseforståelsesvanskeligheder.

Malene Ross-Hvam,
læsevejleder ved Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg

15.50
Opsamling af dagens drøftelser
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00
Tak for i dag

Pin It on Pinterest

Share This