Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2020

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

Så er det tid til at melde sig til forårets nationale læsevejledernetværk. Vi har fundet to gode oplægsholdere både i Århus og i København, som I den grad vil bidrage med god inspiration, så I kan godt glæde jer!

Ud over god inspiration bliver der også mulighed for videndeling og faglige drøftelser.

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: ➱ ÅrhusKøbenhavn

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Program Århus, 3. marts 11.30-16.00

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

 

11.30             Sandwich til alle

12.00             Velkomst og introduktion
 v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Flydende læsning
                       v/ læsevejleder Gertrud Brandt

Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning.
Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen
Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning. 

  • Drøftelse af oplægget ved bordene
  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30             Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program København, 19. marts 12.00-16.00

VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København K

 

12.00             Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Psykologiske aspekter af læsevejledning
                       v/ læsevejleder Charlotte Schlichtkrull

Efter at have arbejdet en del år som læsevejleder oplevede jeg, at jeg havde svært ved at hjælpe en specifik gruppe elever, som havde kæmpet med læsning flere år. Jeg begyndte at fordybe mig i de psykologiske teorier, som beskæftiger sig med motivation og læring.

Tre psykologiske behov vurderes at have en afgørende effekt for elevers trivsel og læring (De. & Ryan). Det er selvbestemmelse, følelsen af at tilhøre et fællesskab samt oplevelsen af mestring. Læsevejlederen har en afgørende rolle at spille i forhold til at skabe et positivt og engagerende læringsmiljø og en struktur læseindsatserne på skolerne, som understøtter disse behov hos elever – særligt for dem i skriftsprogsvanskeligheder.

På baggrund heraf vil jeg beskrive konkrete eksempler fra min læsevejlederpraksis med fokus på læseindsatser gennem konkrete mestringsoplevelser, co-teaching-forløb, formativ anvendelse af evaluering med fokus på progression mv. Jeg vil blandt andet undervejs præsentere jer for ”kokkeholdet”; ”projekt Hønsegård” og ”Læseassistenterne”.

  • Drøftelse af oplægget ved bordene
  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35            Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30            Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This