Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2020

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

Regeringen igangsætter nu en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.
Derfor har bestyrelsen i Landsforeningen af Læsepædagoger besluttet at aflyse vores netværksmøde d. 19. marts på Vartov. 
Vi har lukket tilmeldingen og tilmeldte deltagere vil selvfølgelig få refunderet deltagerbetalingen.
Vi håber at se Jer på efterårets netværksmøder.

Venlig hilsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Program København, 19. marts 12.00-16.00

VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København K

 

12.00             Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv
                       v/ læsekonsulent på Kompetencecenter for Læsning i Århus Mikael Steensgaard Nielsen

Som underviser bør man anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.

I oplægget vil jeg give eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant dynamisk perspektiv i undervisningen.

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30            Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program Århus, 3. marts 11.30-16.00

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

 

11.30             Sandwich til alle

12.00             Velkomst og introduktion
 v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Flydende læsning
                       v/ læsevejleder Gertrud Brandt

Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning.
Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen
Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning. 

  • Drøftelse af oplægget ved bordene
  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30             Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

Tilmelding: ➱ ÅrhusKøbenhavn

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This