Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Efterår 2020

Møderne er desværre aflyst grundet Covid19, men glæder os til at se Jer til forårets møder.

Århus, 3. september 12.00-15.30

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

København, 10. september 12.00-15.30

Mellemfolkeligt Samvirke – Clobalhagen Hause
Fælledvej 12
2200 København N


Program for eftermiddagene

11.30            Ankomst og sandwich

12.00            Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.05             Ordblinde i overgange
                      v/ læsevejlederne Line Degn Christensen, Mette Søndergaard, og Sous- og udviklingschef                                                          Christian Møller fra Randers Realskole.

Randers Realskole optager hvert år 450 nye elever, og det er derfor afgørende, at vi har en systematisk test- og opfølgningspraksis. I oplægget vil vi fortælle om, hvordan vi organiserer vores støtteundervisning og læsevejledning.
Ordblinde elever har et særligt fokus, og vi vil bl.a. fortælle om det nye tiltag ’Ordblinde i overgange’, som er et koncept, der hjælper ordblinde elever bedst muligt på vej til ny uddannelse.  Det er et projekt, som kræver ledelsesmæssig forankring og et stærkt, forpligtende samarbejde. Vi vil fortælle om, hvordan vi har taget initiativ til og faciliterer projektet i et nyt netværk mellem UU-vejledningen, ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Randers Kommune.

13.20             Drøftelse af oplægget ved bordene

13.35             Kaffepause

13.55             Tidlig indsats for elever med læseforståelsesvanskeligheder
                       v/ læsevejleder Malene Ross-Hvam fra Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg

Vores skolesystem er lagt an på, at man i høj grad skal kunne tilegne sig viden gennem læsning. Derfor er læsevanskeligheder et alvorligt problem, og tidlig indsats er nødvendigt. I mit oplæg vil jeg komme med erfaringer og konklusioner fra mit pædagogiske diplomprojekt, som handler om tidlig indsats for elever, der har læseforståelsesvanskeligheder. Jeg vil give konkrete anvisninger på, hvordan man kan udrede elever, der har læseforståelsesvanskeligheder tidligt i skoleforløbet og på, hvordan man kan arbejde eksplicit med forståelsesstrategier i praksis både for at forebygge vanskeligheder og for at støtte de elever, der allerede er i vanskeligheder.

15.10            Drøftelse af oplægget ved bordene

15.25            Opsamling
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

15.30            Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

 

Pin It on Pinterest

Share This