Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2021

Århus, 18. marts 2021, kl. 13.00 – 16.00

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

København, 25. marts 2021, kl. 13.00 – 16.00

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København
i AUD. 2, som ligger i K1.02


Program for eftermiddagene

12.30            Ankomst og sandwich

13.00            Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

13.05             Ordblinde i overgange
                      v/ læsevejlederne Line Degn Christensen, Mette Søndergaard, og Sous- og udviklingschef                                                          Christian Møller fra Randers Realskole.

Randers Realskole optager hvert år 450 nye elever, og det er derfor afgørende, at vi har en systematisk test- og opfølgningspraksis. I oplægget vil vi fortælle om, hvordan vi organiserer vores støtteundervisning og læsevejledning.
Ordblinde elever har et særligt fokus, og vi vil bl.a. fortælle om det nye tiltag ’Ordblinde i overgange’, som er et koncept, der hjælper ordblinde elever bedst muligt på vej til ny uddannelse.  Det er et projekt, som kræver ledelsesmæssig forankring og et stærkt, forpligtende samarbejde. Vi vil fortælle om, hvordan vi har taget initiativ til og faciliterer projektet i et nyt netværk mellem UU-vejledningen, ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Randers Kommune.

14.20             Kaffepause

14.40             Tidlig indsats for elever med læseforståelsesvanskeligheder
                       v/ læsevejleder Malene Ross-Hvam fra Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg

Vores skolesystem er lagt an på, at man i høj grad skal kunne tilegne sig viden gennem læsning. Derfor er læsevanskeligheder et alvorligt problem, og tidlig indsats er nødvendigt. I mit oplæg vil jeg komme med erfaringer og konklusioner fra mit pædagogiske diplomprojekt, som handler om tidlig indsats for elever, der har læseforståelsesvanskeligheder. Jeg vil give konkrete anvisninger på, hvordan man kan udrede elever, der har læseforståelsesvanskeligheder tidligt i skoleforløbet og på, hvordan man kan arbejde eksplicit med forståelsesstrategier i praksis både for at forebygge vanskeligheder og for at støtte de elever, der allerede er i vanskeligheder.

15.50            Opsamling
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00            Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

 

Pin It on Pinterest

Share This