Læsevejlederdagen 2018

Program for onsdag den 14. november

09.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød
10.00
Velkomst
10.10
Ordtilegnelse under tekstlæsning
– det kan man undervise i
Tekster er en af de vigtigste kilder, elever har til udvidelse af ordforrådet. Oplægget præsenterer aktiviteter og resultater fra et udviklings- og forskningsprojekt med fokus på at styrke elevers ordtilegnelse fra tekster. Det handler bl.a. om at udnytte ords morfemer og den kontekst, ordet indgår i.
Anne-Mette Veber Nielsen, postdoc, ph.d., Københavns Universitet
Hanne Trebbien Daugaard, postdoc, ph.d., Københavns Universitet
Anne-Mette Veber Nielsen er uddannet cand.mag. i audiologopædi og har skrevet ph.d. om ortografisk indlæring hos elever på skolens begynder- og mellemtrin. Hun arbejder som postdoc ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og har udgivet undervisningsmaterialer målrettet læse- og staveundervisning.

 

Hanne Trebbien Daugaard er uddannet cand. mag. i audiologopædi og har skrevet ph.d. om læseforståelse og inferensfærdigheder hos elever på skolens mellemtrin. Hun arbejder som postdoc ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og afholder desuden kurser og skriver undervisningsmaterialer med fokus på sprogforståelse i læsning.

11.10
Kan man finde balancen i “Den første læsning”
“Den første læsning” er suverænt det mest anvendte læremiddel i indskolingen. Spørgsmålet er, om dette grundlag er det bedst mulige. I oplægget præsenteres min undersøgelse af “Den første læsning” med afsæt i en balanceret tilgang til begynderundervisning i læsning. I forlængelse heraf lægges op til en diskussion af læremidlets kvaliteter og mangler i en undervisningsmæssig sammenhæng.
Jesper Bremholm, adjunkt, DPU
Jesper Bremholm er adjunkt og ph.d. på Aarhus Universitet, DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse), afdeling for fagdidaktik. Bremholms særlige forskningsinteresse og –ekspertise er faglig læsning og skrivning (faglig literacy) med særligt fokus på grundskolen. Er desuden læseekspert i den danske del af PISA-undersøgelsen.
12.10
Frokost. Udstilling fra forlagene er åben
13.00
Læsevejlederen som co-teacher
Co-teaching er karakteriseret ved et samarbejde, hvor ressourceperson og almenlærer i fællesskab problemidentificerer, gennemfører indsatser og evaluerer disse. Med co-teaching får læsevejledere en mere aktiv samarbejdsfunktion til glæde for kompetenceudvikling og læring.
Andy Højholdt, lektor i pædagogik, Professionshøjskolen København
Andy Højholdt er lektor i pædagogik ved Professionshøjskolen København og er desuden foredragsholder og forfatter til en række bøger om samarbejde mellem professionelle. Hans seneste bog hedder Co-teaching – samarbejde om undervisning
14.00
Markedsplads og kaffe/te
Forlagene vil på markedspladsen stå for præsentationer af nogle af deres læremidler. Deltagerne kan frit vælge, hvilke præsentationer der kan have interesse.
15.15
Kontekstbaseret staveundervisning
Oplægget vil slå til lyd for at integrere stavningen i danskundervisningen, så staveundervisningen bliver en del af læse- og skriveundervisningen og ikke isoleres i form af eksempelvis ugentlige diktater og grammatikøvelser.
Dorthe Mølgaard Mathiasen, lærer og cand.pæd.did. i dansk
Dorthe Mølgaard Mathiasen er uddannet folkeskolelærer og kandidat i dansk didaktik fra DPU. Dorthes speciale på kandidatstudiet omhandlende staveundervisning er blevet omskrevet til læremidlet “Styr på stavning – kontekstorienteret staveundervisning for 5.-9. klasse” Dorthe underviser til dagligt i folkeskolen og holder kurser om staveundervisning.
16.15
Tak for i dag

Pin It on Pinterest

Share This