Nominerede projekter gennem tiderne

Læseinitiativpris

Formålet med uddelingen af Årets Læseinitiativpris (ÅL) er at formidle viden om nye initiativer på læseområdet, der kan inspirere andre.

Foreningen vil vise, at der løbende er initiativer og nytænkning, med det formål at styrke læseområdet. Vi ønsker gennem ÅL at skabe øget fokus på både de gode historier og nye spændende aktiviteter vedrørende skriftsproglige færdigheder.

Her finder du de sidste års nominerede projekter:

Ingen projekter nominerede til Årets Læseinitiativpris grundet Covid-19

Læs artiklerne om projekterne i Læsepædagogen nr.1/2020

Der er nomineret fire projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2019.

Vinderen bliver kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 22. november i 2019.

Følgende projekter er nomineret til Årets Læseinitiativpris 2019:

*************************************

 

Minibibliotekerne Ålborg Øst

v/ Sisse Gramstrup Munk & Jannie Brogaard (Center for Samskabelse), Jesper Bredahl (Leder institutioner Ålborg Øst), Michael Clausen (Bog & Idé) og Heidi Brøns (Læsevejleder Mellervangskolen).

Projektets formål er at styrke børns sprog, viden om verden og læselyst i samarbejde med barnets institution og med inddragelse af forældrene allerede inden skolestart. Vores ønske er at forene børnene i Aalborg øst med læsning som et fælles fokus, men især de børn, som sjældent får læst bøger eller på andre måder møder skriftsproget i hverdagen.

Projektet er igangsat i efteråret 2018, med fokus på nogle få børnehaver i nærområdet. Målet var at give børnene mulighed for at møde skriftsproget i børnehøjde ved at låne aldersvarende bøger med hjem fra børnehaven til højtlæsning.

I forbindelse med opstart af projektet bidrog lokale butikker og organisationer med penge til indkøb af bøger og en workshopdag med pædagogerne i de pågældende institutioner.

 

*************************************

 

Læseklub

v/ Olivia Grindsted, Kristina og Kenneth Grindsted (forældre)

Olivia på 8 år oplevede, at det kunne være sjovt at læse. Den oplevelse ville hun ønske andre børn også kunne få, og fik derfor ideen til at oprette en læseklub.

Forældrene greb ideen og hjalp med alt det praktiske: Der skal nemlig bruges både bøger, tæpper, puder, saft og frugt for at få sådan en klub til at fungere.

Klubben mødes hjemme hos Olivia. Det var eleverne fra Olivias klasse, som blev inviteret til at deltage i klubben.

 

*************************************

 

Sproggaven Fredensborg Kommune

v/ Marianne Thorsen (læsekonsulent) og Lotte Mosbæk (pædagogisk konsulent)

Sproggaven er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud, således at 0-6-årige børns sprogfærdigheder og literacy-kompetencer styrkes, og ad den vej det enkelte barns chance for uddannelse og et godt liv øges.

Omdrejningspunktet i Sproggaven er Udvidet dialogisk læsning. Dialogisk oplæsning er en oplæsningsmetode, der tager afsæt i børnebøger, udvalgte fokusord og hvor den samme bog læses tre gange med samme børnegruppe. Det særlige ved den Udvidede dialogiske læsning er, at oplæsningen ”udvides” med literacyudviklende lege og aktiviteter.

Den udvidede dialogiske læsning har haft stor og positiv betydning for kommunens 0-6-åriges sprogfærdigheder. Succesen skyldes ikke mindst, at kommunens læsekonsulent og en række pædagoger fra kommunens dagtilbud sammen har udviklet et omfattende materiale til Udvidet dialogisk læsning. Materialet findes gratis tilgængeligt her: https://videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/

 

*************************************

 

Guided Reading

Skoleområdet Rudersdal Kommune
v/ læsevejlederne Kirsten Stilling, Pernille Terkelsen, Malene Villumsen og Wenche Kortbæk

 Guided Reading er en differentieret læseundervisning på små homogene hold. Bøgerne i Guided Reading er udvalgte, så de har en god fortælling og et plot, der motiverer til læsning og giver anledning til berigende tekstsamtaler eleverne imellem og med underviseren.

I Guided Reading træner eleverne såvel afkodningsstrategier som læseforståelsesstrategier. Igennem underviserens daglige feedback, lærer eleverne at blive selvstændigt problemløsende overfor svære ord i tekster. Igennem samtaler om det læste styrkes elevernes læseforståelsesstrategier.

Med Guided Reading er det muligt at lave en differentieret læseundervisning, så alle elever i klassen træner læsning på eget niveau. Og elevernes progression følges uge for uge, så eleverne hele tiden får nye bøger, der passer til de nye læsefærdigheder. Så de dygtige læser kan løbe afsted og de elever, der bøvler lidt mere med læsningen kan bruge den tid, de har brug for.

Og underviserne får en fælles tænkning og fælles sprog for læseundervisningen. Lærere, pædagoger og medhjælper får alle en ligeværdig rolle ind i begynderundervisningen, da alle bliver undervisere på Guided Reading holdene.

 

*************************************

 

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2018.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 16. november i 2018.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2018:

*************************************

 

Differentieret læseundervisningen

Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg

v/ læsevejleder Amalie Johansen

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr.1/2019

Projektets formål er, at eleverne hver især kommer sikkert og effektivt fra start med begynderlæsningen, og at der benyttes materiale og tilgange, der netop underbygger dette.
Der skelnes tydeligt mellem undervisning i litteraturpædagogisk materiale og læsepædagogisk bearbejdet materiale, hvorved der til begynderlæsningen ikke længere benyttes en fælles læsebog i klassen.
For at møde alle elevers forskellige faglige udgangspunkter, differentieres begynderlæsningen ved at sætte eleverne individuelt i gang med læsningen, og dette sker først, når den enkelte elev har et fuldt funktionelt bogstavkendskab.
Projektet inddrager hjemmet til et tæt samarbejde, hvor forældrene støtter op om at etablere gode daglige læsevaner hjemme. De elever, der i slutningen af børnehaveklassen og/eller i starten af 1. klasse ikke har et fuldt funktionelt bogstavkendskab får udleveret en Bogstavkuffert med simple effektive øvelser samt tilhørende instruktion, så forældrene også her kan støtte op om deres barns læseudvikling.

 

*************************************

 

Fælles indsats for alle ordblinde elever

Kompetencecenter for læsning Thy

v/ konsulenterne Herdis D. Andersen, Katrine B. Linde, Lotte Pilgaard og leder af Kompetencecentret Morten M. Krabbe

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr.1/2019

 Projektets formål er at løfte den faglige kvalitet i Thisted Kommunes folkeskoler i forhold til at inkludere og undervise samtlige ordblinde elever i klasserne, sådan at de kan blive så dygtige, som de kan. 
Dette gøres via en koordineret og systematiseret fælles indsats, hvor en fælles it-strategi, en fælles læsepolitik og et fælles kommunalt Kompetencecenter for læsning bevirker, at ca. 250 ordblinde elever hvert år kommer på kursus på deres egen skole.
Eleverne kommer på et grundkursus i 4. klasse og kompetencecenteret følger eleverne helt frem til og med 8. klasse. Kurserne bygger på et princip om inklusion, og derfor undervises eleven på sin egen skole. Hvis elever bliver diagnosticeret senere end 4. klasse, bliver disse løbende optaget på Kompetencecenteret. 
De 16 skoler er fordelt mellem konsulenterne, så hver konsulent har nogle primære kontaktskoler, for at skabe tæt kontakt med skoleledere, læsevejledere og lærere og være et kendt ansigt på skolen. Denne struktur bevirker også, at konsulenten kan følge hver elev og dennes forældre gennem hele skoleforløbet.

 

*************************************

 

Guided Reading

Skoleområdet Rudersdal Kommune

v/ læsevejlederne Kirsten Stilling, Pernille Terkelsen, Malene Villumsen, Wenche Kortbæk & Lisbeth S. Thorsen (læsekonsulent)

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr.1/2019

 Projektets formål er at skabe sikre læsere ved, at understøtte elevernes læseindlæring, og sikre læseglæde for alle uanset hvor i deres læseudvikling, de er.
Det gøres ved at implementere Guided Reading efter engelsk forbillede på samtlige 12 skoler i Rudersdal Kommune.
Guided Reading er differentieret læseindlæring for elever i 0. & 1. klasse uden fælles læsebog, med fokus på, at den enkelte elev udfordres på eget niveau, med 30 minutters daglig læsning i grupper af 6 elever.
Guided Reading er helt unikt og banebrydende i forhold til differentieret læseindlæring. Med ugentlige evalueringer og sammensætning af børnegrupper med udgangspunkt i den enkelte elevs læsefærdighed udfordres eleven altid præcis hvor det er og skaber øget motivation for at læse og lære mere.

 

*************************************

 

Læsningen er løs i Nyborg

Nyborg kommune

v/ biblioteksleder Birgitte Haugbøl, it & læsevejleder Beth Holst Jørgensen, læsekonsulent Susanne Juel Petersen, børnebibliotekskonsulent Torben Olesen & Eva Nielsen afdelingsleder og koordinator for PLC

 Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr.1/2019

Projektet er født i et stort anlagt samarbejde mellem folkeskolerne, PLC og Nyborg Bibliotek. Målet er at sætte en helt ny ramme for alt det fine arbejde, vi gør med læsning i forvejen og derved åbne veje til nye læseinitiativer og samarbejdsrelationer.
Inspirationen til projektet fik vi på en studierejse til Finland sammen med vores udviklingsprojekt ”Mit rum for læring og oplevelser”, hvor vi besøgte finske biblioteker og skoler for at få inspiration til fortsat udvikling af vores eget samarbejde.
En anden baggrund for projektet tager udgangspunkt i kvalitetsrapportens resultater inden for læsning i Nyborg kommunes folkeskoler, hvor elevernes niveau ser ud til at falde i overgangen fra indskoling til mellemtrin.
Vi oplever, at der er meget fokus på læsning i Nyborg, men mangler en ramme til at synliggøre dette fokus og invitere flere voksne ind, som vil tage ansvar for børns læsning.

 

*************************************

 

Literacy across the curriculum 

Vestfjendsskolen, Viborg kommune

v/ læsevejleder Edel Nørgaard

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr.1/2019

Projektets formål er at kvalificere dansk- og faglærere til at udvikle elevernes funktionelle læsefærdigheder på mellemtrinnet og i udskolingen igennem faglig læsning i alle fag med fokus på fagenes ord. 
Inspiration til projektet blev skabt gennem et Erasmus+ ophold i London, hvor ” Literacy across the curriculum” praktiseres.
I skoleåret 18-19 blev alle lærere gjort bekendt med betydningen af ordkendskab. Alle blev introduceret til, hvorledes der i alle fag kan/skal arbejdes med fagenes ord, for at få en større læseforståelse af faglige tekster. Der blev blandt andet udarbejdet ordkendskabskort til faglokalerne. I dette skoleår arbejder hele skolen desuden med dagens eller ugens ord. De øvrige emner, som blev introduceret for lærerne var, Læseforståelse med udgangspunkt i “De fantastiske fire”, samt betydningen af faglig skrivning, og hvordan der kan arbejdes med dette i alle fag.       

                                                                         

*************************************

 

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2017.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 24. november i 2017.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2017:

*************************************

Aktive læsemakkere

Paradisbakkeskolen, Nexø

v/ læsevejlederne Maria Nexø Grønnegaard og Minette Louise Haagensen Larsen

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr. 1/2018

Formålet er at skabe fokus på læsningen og skabe relationer mellem pensionister og elever.

Aktive pensionister læser med nogle af de elever, der har brug for et ekstra skub, for at få læsehastigheden op. Hver pensionist “parres” med en bestemt elev, der efterfølgende læser sammen på skolen fra 2 – 5 gange om ugen. Læsevejlederne har organiseret læse-materialet og tidspunkter for læsningen, hvorefter læsemakkerne (pensionist/elev) har styret resten. Pensionisterne har set en stor og vigtig opgave i at hjælpe eleverne med at blive bedre læsere, og har derfor vist eleven 110% læseopmærksomhed, og eleven har rigtig gerne ville leve op til pensionistens forventninger. Det har vist sig, at alle elever rykkede sig på de tre mdr. projektet stod på. Forventningen var, at der ville tilmelde sig 3-5 pensionister, men der kom 12 aktive læsemakkere, og flere har skrevet sig op til næste skoleår Projekt aktiv læsemakker er allerede nu indskrevet i Paradisbakkeskolens læse-skrive-politik 2018/2019 som et forløb, der skal foregå hvert skoleår. Det vil fremover fortsat foregå i vinterhalvåret, da de frivillige ellers har mange andre aktiviteter på deres program.

*************************************

Forandringsprocesser i en etableret læsekultur

Hampelandskolen, Ølstykke

v/ læsevejleder Julie Beck Ritmann

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr. 1/2018

Formålet er som nyansat læsevejleder at forestå store og gennemgribende forandringer på alle niveauer

I tæt samarbejde med skolens ledelse er læsevejlederens rolle i lærerkollegiet blev positioneret gunstigt i ønsket om faglige forandringer og forankringer. Hendes positionering har som udgangspunkt været med en naturlig integritet, hvor hun har handlet selvstændigt, ærligt og redeligt i de kollegiale relationelle fora. Julie har været deltagende i at udarbejde et læsehjul for sin skole og øvrige skoledistrikt (i alt tre folkeskoler), og været med til at etablere et distriktsvejledernetværk til sparring og videndeling af metoder mellem læsevejleder, kursusafholdelse for distriktets personale, deltagelse i første forældremøde og genetablering af læsekonferencer med faglig drøftelse af testresultater.

 

*************************************

Ordpatruljen

Lyshøjskolen, Kolding

v/læsevejleder Lotte Ankjær Danielsen, Lyshøjskolen

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr. 1/2018

Formålet er at styrke dyslektiske elevers læsefærdigheder, deres selvtillid og deres evne til at lære andre elever at bruge digitale redskaber til læsning.

På Lyshøjskolen arbejder et korps af ordblinde elever for at skabe et fællesskab for skolens læseudfordrede elever og støtte op om brugen af CD-ORD, Nota og Materialeplatformen. Og ikke mindst: bryde de tabuer, der klæber til diagnosen ordblind. Ordpatruljen har undervist lærerne på skolen, lavet oplæg på forældremøder og undervist hele 4. årgang i brug af CD-Ord i sprogfagene og dansk.

*************************************

READ – sammen om læsning

Aarhus Kommune

v/ Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet, Mette Vedsgaard Christensen, VIA samt Ellen Margrethe Bang, og Tine Nørregaard Jacobsen, Læring og Udvikling, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr. 2/2018

Formålet er bidrage med ny viden om, hvordan skoler og dagtilbud kan samarbejde med forældre om at styrke børns sproglige udvikling.

READ Dagtilbud er målrettet de ældste børn i børnehaven. READ Skole er målrettet elever i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. I børnehaven og børnehaveklasse opfordres forældre til at læse højt for deres børn, og de vejledes i, hvordan de kan tale med barnet om det, de læser. I 1. og 2. klasse er det primært børnenes selvstændige læsning, der er i fokus – stadig med fokus på dialogen om det læste. Sideløbende med denne indsats gennemfører TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med Undervisningsministeriet og støttet af TrygFonden et forsøg med udbredelse af READ på landsplan, hvor tilfældigt udvalgte skoler over hele landet, har fået tilbudt READ-materialerne.

*************************************

Ordblindepatruljen

Smidstrup-Skærup Skole, Vejle

Læs artikel om projektet i Læsepædagogen nr. 6/2017

v/ læsevejleder Sisse Boll og skoleleder Lance Luscombe                                                                                         
Formålet med Ordblindepatruljen.dk er at lave et stærkt netværk for skolens ordblinde elever ud fra tanken “alene kan vi ingenting, men sammen kan vi alt.

Ordblindepatruljen.dk er bygget op omkring udvalgte superbrugere i IT, fordelt på mellemtrinet og i udskolingen.
Uden superbrugere, ingen ordblindepatrulje……
Superbrugerne:
– indtager en storesøster/storebror rolle til de andre kammerater i netværket
– har ret til at forlade undervisningen for at assistere i andre klasser
– holder månedlige sparringsmøder med tovholderne
– producerer korte videovejledninger til de programmer der anvendes, som elever, personale og forældre kan hente støtte i.
– har medansvar til at holde fingeren på pulsen og tjekke nye ting ud, som de sammen med tovholderne kan undersøge og drøfte ift. anvendelighed.
– skal deltage i konferencer for at udbrede kendskabet til Ordblindepatruljen.
– skal deltage i at opstarte patruljer på andre skoler i Vejle Kommune i skoleåret 17/18.

Se denne korte video, hvor superbrugerne fortæller:
https://www.youtube.com/watch?v=i9SDXtTsylc 

*************************************

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2016.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 17. november i 2016.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2016:

*************************************

Projekt BASIS ved Transportens Udviklingsfond

Kontaktperson: Magnus Købke

Transportens Udviklingsfond står i spidsen for et 2-årigt projekt, BASIS, som har til formål at bidrage til styrkelse af chauffører og lagermedarbejderes læse-, skrive- og regnefærdigheder med henblik på at gøre den skriftlige kommunikation i den enkelte virksomhed mere sikker og effektiv i hverdagen.

Omverdenen stiller stigende krav til læsning-/skrivning og matematik, fx læsning af sikkerhedsvejledninger, skrivning af kørselsrapporter, beregning af kvalitetsmål o.lign. Digitale manualer, infoskærme og smartphones betyder færre mundtlige beskeder og flere skriftlige.

Projektet er sat i gang på baggrund af konkrete erfaringer fra transportbranchen. Arbejdsgiverforeningen ATL, 3F og Transportens Udviklingsfond har haft kontakt med mere end 200 fragtvirksomheder, og det viste sig at op mod halvdelen af medarbejderne kunne have vanskeligheder med basale færdigheder.

Projektets succeskriterie var, at 125 virksomheder skulle sige ja tak til tilbuddet, men næsten dobbelt så mange virksomheder har vist interesse for projektet.

Udover tilbud om FVU dansk- og FVU matematik-undervisning omfatter tilbuddet særligt tilrettelagt undervisning til ordblinde og tosprogede.

Projektet har udgivet ”Håndbog i brug af apps til Smartphones og Tablets” og folderen ”Basisfærdigheder i lastbilschaufførers arbejde”.

Projekt BASIS indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi projektet bidrager til at fremme tilegnelsen af læseforudsætninger og læsefærdigheder overfor en målgruppe, som det erfaringsmæssigt er svært at motivere til deltagelse i efteruddannelse. Projektet er nyskabende og igangsættende i sit omfang og form, idet projektet fokuserer på voksne erhvervsaktive. Udover et bredt, og målrettet undervisningstilbud i læsning introduceres anvendelse af ny teknologi i forbindelse med læsning og kommunikation, og der tilbydes matematikundervisning. Rent organisatorisk møder projektet bred opbakning fra såvel arbejdstagers som arbejdsgivers organisationer.

*************************************

Forskningsinformeret udvikling af fælles læsekultur

v/Gitte Rasmussen, Pia Garde og Hanne Aagaard, Virum skole

I fem år har samtlige lærere, læsevejleder og skoleleder arbejdet tæt sammen om at udvikle skolens læsefaglighed og alle elevers læsekompetence.

Ved skoleårets slutning vurderer læsevejleder og skoleleder skolens læsestandpunkt. På baggrund af denne drøftelse udvælges særlige indsatsområder for det kommende skoleår. Ved skoleårets start præsenteres disse områder, og læsevejlederen følger alle klasser med oplæg, foldere og materialer til lærerne. Læsevejlederen underviser alle lærere i de enkelte fags sprog, begreber og ordforråd. Læsevejleder og lærerne udarbejder i fællesskab en handleplan for, hvordan undervisningen kan målrettes de enkelte elevers samt klassens behov. Der aftales en opgavefordeling, herunder er der en mulighed for at inddrage ressourcecentret.

Læsevejlederen samarbejder med skolens lærere om at udarbejde særlige handleplaner for ”bekymringselever”, og forældrene informeres med henblik på, hvordan de kan støtte deres barn bedst muligt. Barnet selv inddrages i, hvordan det kan medvirke til at skabe faglig udvikling.

Skolelederen bidrager til at udvikle skolens læsefaglighed ved at afsætte tid til møder mellem læsevejleder og skolens ledelse til stadighed at italesætte og promovere læsningens betydning for lærere og forældre legitimere læsevejlederens arbejde afsætte tid og ressourcer til lærernes kompetenceudvikling systematisk at følge op på alle skolens læseresultater

Gitte Rasmussen, Pia Garde og Hanne Aagaard indstilles til Årets Læseinitiativpris fordi de over fem år har bevist, at det har meget stor effekt på læseudviklingen på Virum skole, at der har været et langsigtet, systematisk og meget ”bredt” samarbejde. Skolens læseresultater overstiger langt de gældende landsnormer, og det er lykkedes dem at undgå, at eleverne på mellemtrinnet ”holder op med at læse”.

*************************************

Ishøjs Bedste Fagbog v/ Ishøj Bibliotek                                                                                                          Koordinator og tovholder på projektet: Rikke Blach Myhlendorph

Ishøjs Bedste Fagbog er en tværkommunal konkurrence for alle 4. klasser, hvor eleverne skriver deres egne fagbøger ud fra et valgfrit emne, hvorefter det hele slutter af med et stort awardshow, hvor vinderne kåres. Formålet med projektet er at styrke elevernes faglige læsning og skrivning. Det overordnede koncept er:

at eleverne bedst lærer at skrive ved at gøre det

at projektet motiverer børnene til selv at læse, blandt andet fordi emnet er selvvalgt

at eleverne får lært om alle elementerne i en fagbog ved at bruge dem og får lært de fagudtryk, der hører til faglitteraturen

at konkurrence-elementet tiltaler mange

at projektet er forholdsvis enkelt og dermed realistisk i forhold til arbejdet på skolerne

at det gennemføres på skoler, der har en meget blandet elevgruppe med forskellige etnisk baggrunde. De faglige mål for projektet:

Gennem forløbet skal eleverne tilegne sig nogle bestemte faglige færdigheder inden for faglitteratur, layout, fagsprog, kildeanvisninger og biblioteksbrug.

Ekstern undervisning: Fagbogsforfatter Troels Gollander kommer ud på skolerne og underviser eleverne hvordan man skriver en god fagbog.

Eleverne skal på biblioteket og undervises i biblioteksbrug.

Projektet understøtter tanken om åben skole

De faglige vejledere, herunder læsevejledere/it-vejledere m.fl. ude på skolerne er i spil.

Ishøjs Bedste Fagbog løber over en periode fra september-februar, hvor der i perioden bliver bidraget fra mange sider for at opnå en stor faglighed; Skolerne får besøg af fagbogsforfatter Troels Gollander. Ishøj Bibliotek får besøg af alle klasserne, hvor man vejleder børnene (finder litteratur, kildekritik, inspirerer til læsning m.m.) samt et stort fokus på projektet på skolerne hos lærerteamet.

Til slut har alle elever skrevet deres egen fagbog, der bliver udstillet på Ishøj Bibliotek, og som derefter indgår i bogsamlingen, så den kan lånes ud på lige fod med de andre bøger på biblioteket. Der er således et mål for skrivningen og en modtager i den anden ende, så man ikke blot skal skrive til sin lærer.

Projektet Ishøjs Bedste Fagbog indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi alle involverede er dybt engagerede, lige fra elever til lærere (både interne og eksterne) og biblioteket. Det afsluttende awardshow er en fantastisk måde for børnene at blive krediteret for deres store arbejde. Der er desuden en god kammeratlighed og et stort overskud forbundet med awardshowet, hvor eleverne er helt fantastiske til at hylde hinanden – også på tværs af skoler.

*************************************

Gratis Børnebøger ved initiativet Gratis Børnebøger Kontaktperson: Ellen Holmboe

I projektet Gratis Børnebøger stiller 7 børnebogsforfattere en række skønlitterære værker gratis til rådighed i skolernes sommerferie via hjemmesiden gratisboerneboger.dk. Formålet med projektet er at sikre, at elever på en enkel og hurtig måde får adgang til læsestof i sommerferien. Forskning viser, at de børn, der ikke får læst i sommerferien, sakker bagud i deres læseudvikling i forhold til de børn, der læser. Ganske simpelt fordi de ikke får “øvet” sig. Dette hul mellem eleverne søger dette projekt at lukke. De syv forfattere, som leverer bøger til hjemmesiden er alle anerkendte og kendte forfattere med en lang række gode børnebøger bag sig. Flere har været indstillet til Orlaprisen. I 2016 har forfatterne stillet 24 e-bøger til rådighed, som umiddelbart kan læses på PC eller tablets. Enkelte af bøgerne kan eleverne få adgang til som lydbog. Bøgerne ligger i den lette genre, hvor humor og spænding er dominerende. Hjemmesiden rummer foruden bøgerne en blog med yderligere beskrivelse af bøgerne og de enkelte forfattere, en mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, hvorefter man kan får adgang til en gratis e-bog en gang om måneden, en plakat med bøgerne samt en mulighed for at bestille forfatterne til gå-hjem møder for professionelle formidlere.

De syv børnebogsforfattere er Benni Bødker, Jan Kjær, Henrik Einspor, Morten Dürr, Bo Skjoldborg, Emil Blichfeldt og Ellen Holmboe

Projektet Gratis Børnebøger indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi de på en nytænkende måde kommer deres læsere i møde ved at stille deres bøger gratis til rådighed i et læsevenligt onlineformat og samtidigt også stiller andre ressourcer til rådighed. Bøgerne er læseværdige og oplagte til selvlæsning.

*************************************

Bogmesse for små forfattere ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Opvækst og Læring

Tovholder: Pædagogisk konsulent Mona Pagaard Nielsen

Læseinitiativets formål er at give børn mulighed for at arbejde meningsfuldt og digitalt med skriftsproget allerede fra skolestarten. Udgangspunktet for projektet var kommunens køb af Chromebooks (computere) til alle elever fra 0.- 6. klasse og ønsket om at bruge dem på en kreativ og produktiv måde med de yngste elever. Kommunens konsulenter udarbejdede derfor et forløb med titlen “Skriv og Læs Pro med Chromebooks på begyndertrinnet”, hvor appen Skriv og Læs Pro var det centrale værktøj. Ale kommunens 12 skoler tilmeldte sig forløbet, som kort fortalt bestod af en opstartsworkshop, en skrivefase og en bogmesse på bibliotekerne, børnenes bøger blev udstillet.

Opstartsworkshop (3 timer):

• Oplæg om skrivoglæs.dk, den bagvedliggende metode, læringsværktøjets

kernefunktioner, organisering og fremvisning af eksempler på forløb og bøger.

• Afprøvning af skrivoglæs.dk.

• Forberedelse af forløb med afsæt i børnehaveklasseledernes / lærernes årsplaner

Skrivefase i klassen (over ca. 3 uger):

• 6-10 lektioner til arbejdet med Skriv og Læs Pro i klassen

• Børnenes bogproduktioner gemmes løbende på en til formålet oprettet

platform/hjemmeside, som under forløbet er tilgængelig for projektets deltagere.

Bogmesse (2 timer):

• Afholdelse af arrangement på Ringe Bibliotek med besøg af en børnebogsforfatter, og hvor børnenes bøger præsenteres for et indbudt publikum.

Deltagerne møder op med de producerede bøger og en gruppe børn fra deres klasse.

Hver skole har stande, hvor de præsenterer deres bøger.

Efterfølgende blev alle omkring 800 bøger registreret til udlån på kommunens fire biblioteker.

Projektet Bogmesse for de yngste indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi Projektet i Faaborg-Midtfyn er et fremragende eksempel på, hvordan forskellige kommunale instanser kan samarbejde om et fælles initiativ, som fremmer børns skriftsprogsudvikling og brug af it på begyndertrinnet i en meningsfuld kontekst.

*************************************

 

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2015.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 18. november i 2015.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2015:

*************************************

Sprogkanon – Dybbøl Sundeved

v/Sprogopfølgningsgruppen Dybbøl – Sundeved

Sprogkanon er et materiale med indhold af klassiske børnesange, alderssvarende historier, dramalege, regellege og sanglege, hvor indholdet er bindende, men der er valgfrihed med hensyn til metode.

Formålet med udarbejdelse af Sprogkanonen er at bygge bro mellem dagpleje og vuggestue via børnehave til skolestart.

Brobygningen starter med, at dagplejen et vist antal gange besøger en kommende børnehave for derigennem at stifte bekendtskab med lokalerne, den større børnegruppe samt aktiviteterne i børnehaven. I dagtilbuddet arbejdes der samtidig med materialet i Sprogkanonen. Dette brobygningsarbejde fortsætter i børnehaven, hvor der arbejdes videre med materialet i Sprogkanonen, så der bliver udviklet alderssvarende sproglige færdigheder for de 3-5 årige.

Læsevejlederen underviser specifikt de 6-årige i børnehaven et vist antal timer om året med materialet i Sprogkanonen, desuden besøger førskolebørnene skolen, hvor Sprogkanonen også anvendes.

Projektet Sprogkanon Dybbøl Sundeved indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi der er etableret et samarbejde mellem læsevejleder og daginstitutioner samt udarbejdelse af en Sprogkanon med det formål at bygge bro mellem dagpleje, vuggestue via børnehave til skolestart.

*************************************

Læsebølgen i Kongevænget                                                                                                                            v/ Bogbudene ved Hillerød Bibliotekerne (Thorbjørn Zeuthen Tirsted, Maja Kristine Riis og Emil Dall)                                                                                                                                                  

Læsebølgen i Kongevænget udgør 1 ud af 5 projekter i initiativet ”Hillerød læser”, som Hillerød Bibliotekerne har været tovholdere for. Hillerød Læser er 1 af 12 modelkommuneprojekter i den landsdækkende kulturministerielle kampagne ”Danmark Læser”.

Formålet med projektet har for det første været via en opsøgende, dialogisk, anerkendende og systematisk indsats at give personer, der ikke læser, lyst til at læse. Dernæst har man ønsket at gå i dialog med og inspirere personer, der allerede læser, og endeligt har man ønsket at skabe et fællesskab imellem læsende mennesker.

I perioden fra august til december 2014 har de tre bude – på ladcykler – besøgt Kongevænget, som er et almennyttigt boligområde i Hillerød, hver onsdag fra kl. 16 – 20. Bebyggelsen rummer 539 boliger, og der bor ca. 850 mennesker i området. Omtrent halvdelen af beboerne er etniske danskere, mens størstedelen af den anden halvdel har arabisk baggrund.

Bogbudene har opsøgt samtlige lejemål og har taget en snak med beboerne om, hvad de kunne tænke sig at læse. Bøger og lydbøger var til låns i fire uger, men det var muligt at forlænge lånet. Ved afhentning af bøger og lydbøger talte bogbudene igen med beboerne om, hvad de havde syntes om det de læste, og om de gerne ville låne noget nyt. I områdets beboerhus kunne bestilte bøger afhentes og afleveres.

Projektet og de tre bogbude indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi det er en nytænkende måde at komme i dialog med læseren på. Bøgerne er kommet til læseren – og ikke omvendt. Området har ellers været berygtet for ballade, og som det sted, hvor de ”svage” bor. Projektet har samlet læsere på tværs af aldre og interesser, og det har givet beboerne mulighed for at betragte sig selv som læsende og vidende. De tre bogbude har leveret en meget stor indsats ved systematisk at opsøge 539 lejligheder. De har alle tre en stor viden om litteratur og læsning, som de professionelt og nærværende har sat i spil i dialog og øjenhøjde med de enkelte beboere i Kongevænget.

*************************************

Biblioteksvenner
v/Læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte Sølystskolen Egå-Kombibibliotek

På Sølystskolen har læsevejleder Maya Rabjerg Meltofte etableret et projekt med udvikling af læsekompetencer, læselyst og bibliotek som omdrejningspunkt, og hvor både yngre og ældre, stærke og svage læsere kan finde sammen som hinandens læsevenner. Biblioteksvenner er en del af Maya Rabjerg Meltoftes afsluttende diplomopgave og bygger derfor på grundig undersøgelse af sammenhængen mellem læsevaner og læsekompetencer.

Formålet har været at styrke elevernes læsekompetencer gennem et stærkt fokus på læselysten, idet tanken bag er, at kan elevernes læsevaner ændres i retning af et større forbrug af bøger, vil det have en positiv indvirkning på elevernes læsekompetencer. Udvikling af elevernes læselyst har i høj grad bygget på deltagernes læsevenskaber, hvor det at læse med en ældre og mere erfaren læser har haft en positiv betydning for begges lyst til at gå i gang med bibliotekets bøger.

Projektets metode med at etablere læsevenskaber hviler på en grundig forberedelse, hvor alle elever i de deltagende klasser er blevet screenet og matchet i velfungerende par (stærke/stærke og svage/svage). Desuden har Maya Rabjerg Meltofte udarbejdet materiale, som støtter læsevennerne undervejs med relevante før-, under- og efter læsning-aktiviteter, som fx ordkendskabs- og læseforståelsesopgaver samt en læselog. Også her er det tydeligt, at der lægges vægt på elevernes lyst og motivation, hvor både elevens læseoplevelse og samarbejde med læsevennen inddrages.

Maya Rabjerg Meltofte indstilles til Årets Læseinitiativpris for sit grundige og engagerede arbejde for at skabe opmærksomhed på og etablere rammerne for at udvikle alle elevers læsekompetencer gennem lyst og motivation. Projektet har et klart fagligt sigte, men Mayas opmærksomhed på betydningen af lyst og positivt samvær med kammerater giver projektet en yderligere dimension i forhold til andre læsemakkerinitiativer.

Vi kan kun forestille os, at Mayas projekt kan inspirere andre, der vil arbejde med udfordringen at bevare elevernes lyst til at læse. Vi giver derfor gerne vores anbefaling af dette velforberedte og tydeligt rammesatte projekt videre.

*************************************

Jongler med tekster PPR Bornholm og UCC Bornholm i samarbejde Helle Vaabengaard, Maiken Adelsten

Jongler med tekster var en læsekampagne tilrettelagt for alle Bornholms 0 – 3.klasser med fokus på faglig læsning og skrivning. Læsekampagnen blev bygget op omkring hjemmesiden www.bornholmlaeser.dk (bruger:jongler2015@gmail.com, kode: uffeogviola). Formålet var at arbejde med faglitteratur på forskellige måder, således at eleverne opnåede en forståelse af, hvad faglig læsning og skrivning kan bruges til og hvorledes deres viden med inddragelse af IT kan formidles videre til andre i samme aldersgruppe. I perioden 23. februar til 27. marts blev alle klasser indbudt til at deltage i konkurrencer indenfor forskellige sprogbrugssituationer: Læsning, skrivning, mundtlighed og ordkendskab/ordforråd. Klasserne kunne konkurrere i antal oplæste sider eller eleverne kunne foretage en digital oplæsning. De kunne desuden producere en lille tv-udsendelse med udgangspunkt i ny faglig viden, producere en digital fagbog og/eller udarbejde ord-collager. I forbindelse med flere af opgaverne var der flere niveaukrav, så alle klassetrin blev udfordret. Hjemmesiden var bygget op med vejledninger til både elever og lærere, tekster med mulighed for oplæsning og eksempler på elevproduktioner på YouTube. I sidste ende blev de 9. præmierede produkter udstillet på Centralbiblioteket i Rønne.

Projektet Jongler med tekster indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi det har inspireret lærere og elever i arbejdet med faglig læsning, skrivning og formidling i indskolingen. Hjemmesiden og niveaudelingen har givet mulighed for differentiering både i forhold til indhold og niveau. Der er medtænkt brug af it og der er instruktive vejledninger til hvorledes forskellige programmer kan anvendes både i forhold til lærere og elever. Hjemmesiden har en simpel opbygning og tilgangen er let for både elever og lærere. Alle skrevne tekster på elevsiderne er indtalt, så når eleverne ikke selv kan læse de korte tekster, kan de blot trykke på en “playknap” og få teksten læst højt. Der er øverst på elevsiderne indlagt små eksempler på elevproduktioner.

*************************************

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2014.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 20. november i 2014.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2014:

*************************************

Læs for livet v/ Børnebogsforfatter og cand. mag. i litteraturvidenskab Rachel Röst

Læs for Livet er et non -profit læseprojekt for børn og unge mellem 0 og 18 år. Læseinitiativets formål er at bruge bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser, muligheder for et bedre liv samt at skabe små biblioteker til steder, der huser sårbare børn og unge, såsom julemærkehjem, krisecentre, døgninstitutioner og børnehjem.

Projektet indsamler bøger fra forfattere, forlag, aviser, private og andre donatorer i samarbejde med institutionerne – og for så vidt det er muligt sammen med børnene og de unge selv – udvælges titler, der matcher aldersgrupper, interesserer og læsefærdigheder. Der etableres et bibliotek på mellem 100-800 bøger. Bibliotekerne bliver placeret, så de er en del af de rum, der bruges mest.

Bibliotekerne indrettes på krisecentre, børnehjem, døgninstitutioner m.fl. Bøgerne til projekterne er alle doneret, alt arbejde er frivilligt, og mennesker på tværs af fag og socialklasser samarbejder for at få projektet til at køre, udvikle sig og vokse. Det er helt gratis for modtagerstederne at få et bibliotek. Læs for Livet hjælper med indretningen, følger op og supplerer med viden og sparring.

Rachel Röst indstilles til Årets Læseinitiativ, da hun har siden projektets start i 2012 har været leder og hovedkraften bag projektet med at formidle bøger ud til børn og unge. Siden begyndelsen i 2012 har Læs for Livet sørget for, at over 12. 000 bøger er kommet ud til socialt udsatte børn og unge. Det er bøger til en værdi af over en million kr. Rachel Röst er en ildsjæl, der opsøger og følger op og formidler læsning, så børn på asylcentre og krisecentre m.fl. pludselig får mulighed for at se læsningen i en andet lys.

*************************************

Matematikundervisning med fokus på sprog og faglig læsning ved Matematiklærere Nanna Boesen og Jakob Hansen Tingbjerg Heldagsskole

To matematiklærere har i fællesskab udviklet en metode, der kan hjælpe to-sprogede elever til at forbedre deres begrebsforståelse i et matematisk område, de allerede kender til. Formålet er at styrke den sproglige del af matematikkompetencerne, således at eleverne både mundtligt og skriftligt bliver i stand til at udtrykke sig om matematikfaglige emner. Gennem læsning kan de derefter tilegne sig relevant viden om matematikfagets tekster.

I forløbet skabes der et øget fokus på fagets sprog ved at arbejde med begrebskort som en ramme om en mere bevidst og fokuseret tilgang til det sproglige arbejde med udvalgte fagord og begreber, der knytter sig til et bestemt matematisk område (geometri). Med udgangspunkt i elevernes hverdagssprog udvikles deres sproglige kompetence for at bygge bro til fagsproget.

Forløbet er tilrettelagt således, at eleverne i mindre grupper samarbejder om at lave korte præsentationsvideoer over emnerne (geometriske figurer og formler), som de derefter viser for klassen. På denne måde skabes rammen for sproglig interaktion eleverne imellem, hvor fagsproget også indlæres i dybden, og hvor forskellen mellem fagsprog og hverdagssprog italesættes og bidrager til en metasproglig udvikling.

Projektet indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi de to lærere har udviklet et forløb, der sætter klare mål for elevernes læreprocesser mht. matematik og sprog/læring. Ofte betragtes det som en udfordring at få netop matematiklærere til at interessere sig for sprog og læsning og inddrage det i deres undervisning. De to matematiklærere har på eget initiativ taget udfordringen op og har udviklet en metode, der frit kan benyttes af andre matematiklærere, så både elever og lærere kan blive klogere og dygtigere gennem samarbejde.

*************************************

Læsevej og Læseblog v/ Læsevejlederne Bodil Pedersen, Mette Vang og Tove Lykke Olesen SOSU Skolen Sjælland

På SOSU Skolen Sjælland har man på skolerne i Næstved, Greve, Ringsted, Slagelse og Holbæk etableret en læseblog for henholdsvis lærere og elever, der styres af skolens læsevejledere. Formålet er dels at støtte og vejlede elever i forhold til læsning og skrivning under deres studie med henblik på at fastholde dem under forløbet og undervejs være med til at støtte og opmuntre dem i deres faglige forløb både på skolen og desuden i praktik-perioden at støtte eleverne i deres møde med tekster af forskellig art gennem videndeling og vejledning af skolens undervisere/lærere.

I projektet har man udviklet en blog Læsevej for elever, der er i gang med uddannelse på SOSU Sjælland. Den er udarbejdet af skolens læsevejledere, og de skriver løbende om nyt vedr. skolens IT- redskaber, apps, smartphones, læseformål, lydbøger, eksamen, skriftlige opgaver, stavning, ordblindhed m.m., desuden kan eleverne her også finde links til bl.a. HTO – Hjælp til ordblinde, Hovedstadens Ordblindeskole, Læsehandlingsplan, Blog Læsevej, Scandis, SOSU Ordbogen.

Læsebloggen er en blog for skolernes undervisere, hvor man informerer og inspirerer undervisere på tværs af skolens afdelinger i SOSU Sjælland, til at bruge læsevejledningsredskaber og – strategier i undervisningen. Videndelingen foregår digitalt, og en stor del af indlæggene omhandler brug af digitale medier. Læsebloggen er med til at styrke undervisernes viden om og brug af læsefaglige redskaber og strategier i undervisningen og indeholder tanker, ideer, inspiration, materialer og tilbud fra læsevejlederne til lærerne bl.a. it-redskaber der gør en forskel, smartboardskolen, fremtidslaboratoriet, i-Pad i skolen, app/læringsspil, naturfagseksperimentarium, QRkoder, videovejledninger, bogudgivelser.

Læsevejlederne Bodil Pedersen, Mette Vang og Tove Lykke Olesen, SOSU Skolen Sjælland indstilles til Årets Læseinitiativ for deres imponerende store stykke arbejde i forhold til at støtte, undervise og vejlede såvel lærere og elever på SOSU skolerne i Greve, Næstved, Slagelse, Ringsted og Holbæk. Gennem ca. tre år har de opbygget denne deres særlige funktion med henblik på at kunne sætte ind med faglig ekspertise på læsevejlederområdet i forhold til den store og alsidige gruppe af elever, der starter på en SOSU uddannelse.

*************************************

Klart på vej v/ Læsevejleder Rie Borre og UU-vejleder Gert Wulf Gungehusskolen Hvidovre

”Klart på vej” er et læseprojekt for unge mellem 15 og 25 år. Formålet er at bygge bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne/ arbejdsmarkedet. Hvidovre kommune har ligesom de fleste andre kommuner i landet en gruppe unge, der har vanskeligt ved at finde sig til rette og holde fast i en uddannelse. Kommunen har derfor ønsket at styrke de unges tilknytning til uddannelsesstederne/arbejdsmarkedet ved at gøre en indsats for at forbedre de unges læsekompetence. Kommunens motto er: ”Læsning er alle fags motor”, og man er ikke efter sidste års afprøvning i tvivl om, at det er muligt at forbedre de unges læsefærdigheder.

I det forløbne skoleår har man indledt et samarbejde med Teknisk skole, Hvidovre gymnasium og 10. kl. center Engstrand. På skolen har man fokus på de svageste læsere i 9. klasserne. På grundlag af læsestaveprøver (TL og ST) og samtale med uu-vejlederen får eleverne tilbudt et ca. 35 timers kursus, hvor man indøver helt konkrete teknikker til studiebrug.

Man fokuserer på tre faser i læsningen: førfasen, underfasen og efterfasen. For at fastholde elevernes opmærksomhed på disse detaljer har man udarbejdet et ”bogmærke” med støttepunkter til de tre faser. Det er tanken, at bogmærket skal være ved elevens side i alle læsesituationer. I førfasen arbejdes bl.a. med tekst- og sideopbygning, teksttype og over/undergenrer. I underfasen arbejdes bl.a. med læseformål, faktaboxe og grafer. I efterfasen arbejdes bl.a. med indholdsoversigt, læseformål og opsamling af teksten. For at støtte hukommelsen er der udarbejdet en række gode råd f.eks.: Skriv stikord, lav overstregninger, gerne med forskellig farve, inddel teksten i mindre afsnit og giv hvert afsnit en overskrift, lav tidslinjer.

I det forløbne skoleår har man gennemført første del af en tretrinsraket på Gungehusskolen. I 2014/15 får alle skoler i Hvidovre mulighed for at etablere modellen og i 2015/16 skal alle ungdomsuddannelserne være fuldt integreret i projektet, og dermed hjælpe de svage læsere på vej mod en uddannelse. ”Klart på vej” indstilles til Årets læseinitiativpris. Skolens læsevejleder og uuvejleder samarbejder helt konkret med ungdomsuddannelserne.

Målet er(senest fra 2015/16), at erhvervsuddannelserne får klarhed over, hvilke metoder, materialer og hjælperedskaber, de fremover skal have parat til en kommende elev med særlige behov. En sådan brobygning må kunne bruges over hele landet, så langt flere unge får mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb.

*************************************

Skriv og læs v/ lærer Jimmy Davidsen, pædagogmedhjælper Morten Krogh, pædagog Susanne Hoogedoorn og speciallærer Marianne Juul Glud Specialskolen Tejbjerg

På Specialskolen Tejbjerg (Kalundborg Kommune) for børn med ADHD, autisme og relationelle forstyrrelser har et team bestående af lærere og pædagoger arbejdet med projekt med henblik på at udvikle elevernes læsning, lyst og motivation gennem skrivning. Udviklingsprojektet har været gennemført i en otte ugers periode i efteråret 2013 for 6 elever fra 1. – 4. klassetrin.

Formålet har været at styrke elevernes skriftsproglige udvikling, både læsning og skrivning, og elevernes motivation har været central for elevernes læringssituation. Projektet har benyttet appen ”Læs og skriv” (udviklet af Janus Madsen), der i høj grad har medvirket til at stimulere elevernes skrivelyst, da denne app giver mulighed for tydelig rammesætning og et personligt og vedkommende udgangspunkt for den enkelte elevs skriveprojekt ved at integrere elevernes egne fotos/billeder og benytte dem som skriveafsæt. Der har i projektet været lagt vægt på undervisningsdifferentiering og en funktionel tilgang til skrivning, og elevernes skrivning har i løbet af projektet udviklet sig fra skrivning af enkeltord til hele sætninger. Som en sidegevinst har elevernes udviklet selvtillid og lyst til at læse op fra og præsentere egne tekster.

Specialskolen Tejbjerg indstilles til Årets Læseinitiativpris for deres udvikling af Skriv og læs-projektet, hvor klare mål for både faglig og personlig udvikling hos børn med særlige behov for støtte i undervisningen danner udgangspunkt for arbejdet med elevernes skrive- og læseudvikling .

Projektet har taget udgangspunkt i tydelige rammer for elevens skriveprojekt, en differentieret stilladsering af elevens læring gennem brug af en skrivestøttende app og elevens lyst og motivation som drivkraft. Disse tre elementer har resulteret i succes for hver enkelt elev, der hver især har oplevet både faglig fremgang og øget læse- og skrivelyst. Projektet har dermed vist sit værd og kan med dets tydelige mål og rammer let overtages og gennemføres af andre.

*************************************

Der var nomineret fem projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2013.

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 21. november i 2013.

Følgende projekter var nomineret til Årets Læseinitiativpris 2013:

 *************************************

ALF, Agedrup læsefond v/ Erik Schmidt

Fondets formål er at sætte fokus på læsning ved bl.a. at lave oplysningskampagner og skaffe midler til lokale læseprojekter.                                                                                                                           Målgruppen for projektet er børn og unge, primært 0. -9. kl., men også børnehavebørn og unge lokalt.                                                                                                                                                                   En gruppe af borgere, læseambassadører gør en frivillig indsats for at fremme læselysten hos børn og unge i Bullerup – Agedrup.

Gennem forskellige aktiviteter bl.a. oplysningskampagner, lokalt husstandsomdelte foldere, flyer, bannere synligt placeret på skolen, “bod” til skolefesten 2012 . Desuden et større projekt – en læsefestival i forbindelse med skolens jubilæumsfest 2014, hvor læselystambassadørerne sætter fokus på læsning, under mottoet: “Læsning er motion for hjernen. Læs 10 sider om dagen”.

Fonden har desuden en facebookside, der fortæller om projektet.

Erik Schmidt indstilles til Årets Læseinitiativpris, da Eriks arbejde er utraditionelt og enestående. Han arbejder med ildhu og entusiasme og har formået at engagere såvel kendte som mindre kendte mennesker med rod i lokalsamfundet til at stå i spidsen for projektet.

*************************************

”Bølgen” v/ Ordblindelærere Mikael Højbjerg og Thomas Mose VUC Vest Esbjerg 

Formålet med undervisningen er, at hjælpe unge ordblinde mellem 18 og 29 år i gang med en ungdomsuddannelse.

Bølgen har løbende optag, de fleste kursister modtager undervisning i seks måneder, men forløbet kan være både længere og kortere afhængigt af behov.                                                                       Flere af kursisterne har ikke afsluttet deres skolegang med en 9.klasses afgangsprøve.                   Fælles for de unge mennesker er, at de endnu ikke har gennemført en uddannelse, og at deres tid i folkeskolen har været præget af nederlagsoplevelser. De har ikke mødt forståelse for deres læsehandicap og har ofte ikke fået sat ord på, hvorfor de gennem deres liv har haft problemer med læsning, skrivning og stavning.

Der er 12 kursister på et hold, og der er altid to lærere til stede. Kursisterne har 19 dansktimer og seks matematiktimer om ugen og har derudover mulighed for at få engelsktimer.

Underviserne tager udgangspunkt i det multisensoriske princip om at se, høre, føle og gøre og benytter ofte tapping teknik i undervisningen. Mikael Højbjerg og Thomas Mose har udviklet et multisensorisk læse-stavemateriale ”Fono-LOGISK” der – med udgangspunkt i tapping teknikken – træner kursisternes primære vanskelighed, nemlig at sætte de rigtige lyde til bogstaverne ved læsning og stavning.

Det første ”Bølgen”-forløb startede på VUC i Esbjerg i august 2011, og i januar 2013 havde 35 ordblinde været igennem forløbet. Omtalen i lokale medier har fået overraskende mange unge ordblinde til at melde sig for at få deres dysleksi udredt og få lagt en handleplan, der kan give dem det afgangspapir, de ikke fik i folkeskolen. Mange af dem er efterfølgende gået i gang med videre uddannelse, f.eks. på AVU, erhvervsuddannelser og lignende.

Ordblindelærerne Mikael Højbjerg og Thomas Mose indstilles til Årets Læseinitiativpris fordi de med stort engagement hjælper unge ordblinde med at realisere deres uddannelsesdrømme. Kendetegnende for de to innovative ildsjæles arbejde er passion og humor samt ligeværdighed mellem undervisere og elever. De har samtidig med deres arbejde med at skabe tillid og implementere it-teknik hos de unge ordblinde også tilpasset en ny metodik i danskundervisningen – en metodik, der normalt bruges i engelsksproget undervisning for voksne ordblinde – såkaldt ”tapping”.

*************************************

FORTÆLLING I BILLEDE OG LYD v/ Charlotte Brejning Kristensen og Pia Haunstrup Jensen, Gl. Rye Skole, Ry 

Formålet med projektet er, at understøtte elevernes fortællelyst samtidig med at undervisningen har haft fokus på skriftsproglige kompetencer som skrivning, stavning og udvikling af digitale kompetencer. Med bl.a. app´en Book Creators multimodale virkemidler som lyd og billede har eleverne formået at producere fx små bøger med udgangspunkt i egne fotos, videoer eller tegninger. Ledsagende lydoptagelser af elevernes historier har gjort det muligt at fastholde indholdssiden, imens eleverne har arbejdet med at omsætte deres fortællinger til skrift.

Projektets formål med at øge elevernes fortællelyst er lykkedes til fulde, hvor en veltilrettelagt brug af iPad som læringsredskab har understøttet projektets læringsmål samtidig med, at projektet har skabt gode betingelser for differentiering og elevernes lyst til at lære.

Projektet ”Fortælling i billede og lyd” indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi lærernes ambition om at skabe et skriveudviklingsforløb for nybegyndere, hvor lysten til at fortælle, har været udgangspunktet.

Brugen af digitale læremidler har været anvendt til at udvikle elevernes egen skriftsproglige produktion i stedet for blot at træne færdigheder, og lærernes tilrettelæggelse af forløbet har sikret, at brugen af iPad har understøttet en differentieret undervisning i centrale danskfaglige kompetencer som tekstskrivning og stavning.

*************************************

GLADSAXESPILLET v/ Tale-hørelærere i Gladsaxe Jeanne Lentz, Mette Albrechtsen og Lene Sally Grann, TOSPROGSCENTER Gladsaxe                                                                             Tosprogsvejledere Rie Rasmussen og Susanne Jagd Illustrator konsulent Birgitte Scheel Persson 

Gladsaxespillet udleveres til alle tosprogede småbørnsforældre. Formålet er at bevidstgøre dem om, hvor vigtigt det er at hjælpe barnet med at udvikle sproget, dette kan f.eks. ske ved hjælp af børnespil fra den danske kultur. Talepædagogerne mødes med forældrene, når barnet er tre år, og sammen gennemgår de, hvordan billedlotteriet og vendespillet skal bruges. Brugsanvisningen findes på dansk, islandsk, dari, serbokroatisk, urdu, somalisk og arabisk.

Der er fire plader med seks illustrationer på hver. Tre plader repræsenterer overbegreberne frugt, dyr og transport. Den fjerde plade består af seks billeder, der skal illustrere sætningsdannelsen. Under hvert billede angiver skriftsproget, hvad det forestiller.

Spillene udvikler:

 Ordforråd

 Ental og flertalsbøjninger

 Uregelmæssige bøjninger af ord

 Kendeord

 Udsagnsord

 Forholdsord

 Sætningsopbygning

 Antalsforståelse

 Bogstav- og skriftsprogskendskab

Alle tosprogede småbørn får desuden udleveret                                                                                       Alle tosprogede småbørn får desuden udleveret ”De første 100 ord” ved den sproglige tre-årsscreening.

Gladsaxespillet er finansieret via Gladsaxe Kommunes Innovationsfond 2012. det kan købes for 100 kr. (kostpris). Bestilling kan ske på 39575420 eller 20633745.

Gladsaxespillet indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi det repræsenterer nytænkning og umiddelbart kan bruges af talepædagoger og dansk som andetsprogspædagoger over hele landet. Gladsaxespillet er meget gavnligt for den kommende læse/skriveudvikling, og forældrene til tosprogede småbørn får et helt konkret materiale, de kan bruge i hjemmet.

*************************************

Læseklassekursus – udvikling af inkluderende læringsmiljøer. v/ Mona Lund Markussen Inklusionscenter for Læsning Balleskolen 

Formålet med læseklassekurserne er at understøtte skolernes inkluderende arbejde for elever i læsevanskeligheder. Læseklassekurserne har endvidere til formål at understøtte, at de ansatte, der arbejder med elever i læse- og stavevanskeligheder sikres nødvendige og tilstrækkelige kompetencer.

Læseklassekurset har en varighed à 8 uger ved Inklusionscenter for Læsning efterfulgt af en længere periode med rejsehold, hvor lærere fra Inklusionscenter for Læsning tilknyttes de visiterede elever på hjemskolen.                                                                                                               Denne periode giver mulighed for både støtte til eleven/eleverne, men det giver også mulighed for, at læreren fra Inklusionscenter for Læsning kan modellere undervisning af elever i læsevanskeligheder, for derved at understøtte lærerteamets fortsatte arbejde med inklusion af elever i læse- og stavevanskeligheder.

Læseklassekurset indeholder også kurser rettet mod barnets forældre. Målet med forældrekurserne er at give forældrene viden om, hvad vil det sige at være i læsevanskeligheder, og hvilke muligheder der er fx i form af tekniske hjælpemidler. Forældrene får et kursus i de kompenserende hjælpemidler, deres barn har fået stillet til rådighed. Det er vigtigt, at forældrene til elever i læse- og stavevanskeligheder inddrages mest muligt i processen.

Lærere, forældre og elev må have en fælles forståelse af, at fokus er rettet mod læring bredt og ikke alene afkodningsfærdigheder i læsning.                                                                             Læseklassekurset indeholder også kurser rettet mod barnets lærere. Forlærerteamet omkring barnet bliver det holdt et obligatorisk kursus i kompenserende it-hjælpemidler herunder også ud fra en didaktisk vinkel. Det er en væsentlig forudsætning for elevens fortsatte brug af kompenserende it og dermed fortsatte faglige udvikling, at alle de implicerede lærere inddrages i inkludering af eleven i læsevanskeligheder.

Det samlede læseklassekursuskoncept imødekommer følgende centrale faktorer for vellykket inkludering af elever i læse- og stavevanskeligheder ved hjælp af kompenserende it-hjælpemidler:

-ledelsens rolle

-forældrenes rolle

-elevens egen selvindsigt og motivation

-klassekammeraternes rolle

-lærernes rolle

-lærernes viden om læse- og stavevanskeligheder

-lærernes didaktiske overvejelser

-lærernes it-kompetencer

-tilgængelighed til kompenserende it-hjælpemidler

-vedligeholdelse af it

Læseklassekursus – udvikling af inkluderende læringsmiljøer ved Mona Lund Markussen indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi fokus for dette læseinitiativ i lige så høj grad er rettet mod elevens omgivelser i form af skole og hjem, som det er rettet mod eleven selv.

Fokus er således rettet mod at udvikle inkluderende læringsmiljøer, der understøtter læring hos elever i læse- og stavevanskeligheder.

*************************************

Der var nomineret seks projekter til Årets Læseinitiativpris 2012

Vinderen blev kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 15. november i 2012.

Følgende seks projekter var nomineret til Årets læseinitiativpris 2012:

*************************************

Læselystambassadører på Tingbjerg v/ læsevejleder Mette Anker  og filmassistenter Miguel Gasull Wrisberg og Henrik Rysbakke

Formålet med det treårige projekt er at udnytte tosprogede fædres kompetencer og involvering i at fremme sproglig udvikling og læselyst hos deres børn.

Fædre uddannes via filmmediet til at være ambassadører for, at læsning sammen med deres børn bliver en naturlig del af hverdagen hjemme. Fædrene er frivillige, der efter rekruttering på de første forældremøder i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse producerer små film om emnet.

Fædregruppen mødes og skriver i fællesskab manus til de små film om dagligdagens muligheder for at fremme såvel sprog- som læseudvikling. De færdige resultater bruges både i egne klasser og i alle de andre indskolingsklasser.

Fædrene har skullet overskride personlige grænser for at se sig selv som aktive medspillere i deres børns faglige udvikling. Det har krævet mod at skulle fremlægge disse synspunkter ikke mindst i de ”andre” klasser, hvor fædrene har været med til at starte en debat om hjemmets rolle i børnenes sproglige udvikling og læselyst.

Der er i øjeblikket 32 ambassadører, der arbejder på at hjælpe børnene, så de får de bedste muligheder for at få en uddannelse.

Filmassistenterne Miguel Gasull Wrisberg og Henrik Rysbakke samt Mette Anker indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi de står for en nyskabelse i skole-hjemsamarbejdet. Alle andre skoler i landet som rummer tosprogede elever kan frit bruge modellen. Mange projekter har hidtil sat fokus på mødrenes engagement, men skal alle elever have en fair chance for at uddanne sig, er det afgørende, at satse også på fædrenes rolle.

*************************************

Brobygning med læsning i Slagelse v/ Dorte Kamstrup, konsulent i Slagelse Kommune og Ulla Rasmussen, konsulent i Slagelse Kommune

Læseinitiativets formål er at skabe bedre læsere fra dagtilbud over folkeskolen og til ungdomsuddannelser.

Gennem en samlet kommunal indsats med Dorte Kamstrup og Ulla Rasmussen som koordinerende konsulenter følger alle institutioner på både daginstitutionsområdet, skoler og ungdomsuddannelser i Slagelse en fælles rød tråd for at skabe sikre, hurtige og glade læsere.

Gennem kursusvirksomhed, aktionslæring, elektroniske og fysiske netværk samt brobygningsaktiviteter for alle børn i daginstitutioner sikrer læseinitiativet opbygning af en fælles kultur, et fælles fagsprog og fælles oplevelser, der fremmer læse- og arbejdsglæde hos både børn og voksne.

Projektet ”Brobygning med læsning i Slagelse” v/ Dorte Kamstrup og Ulla Rasmussen indstilles til Årets Læseinitiativpris, fordi projektet gennem en bred indsats bygger bro mellem alle kommunens institutioner samt skaber læse- og arbejdsglæde hos børn og voksne. De to konsulenter Dorte Kamstrup og Ulla Rasmussen har gennem en massiv koordineret indsats formået at få alle med på ”læsedagsordenen”.

*************************************

Kan elever i 2. klasse skrive første klasses litteratur til elever i 0. klasse? v/ Jette Troldborg og Læsevejleder, koordinator for ressourcecenter, specialundervisningslærer på Egebjergskolen i Ballerup

Formålet med projektet er at lave små bøger til elever i 0. klasse, som er ivrige efter at komme i gang med at læse rigtige bøger.

Elever i 2. klasse skriver og illustrerer lydrette bøger til elever i 0.klasse i et samarbejde mellem læsevejlederen og dansklærerne i de respektive klasser.

2. klasserne er i forvejen venskabsklasser for 0.klasserne.

Læsevejlederen udarbejdede en liste med lydrette ord på to og tre bogstaver, som eleverne i 2. klasse måtte bruge i bøgerne.

Hver elev producerede flere bøger, som efterfølgende blev lamineret, så de kunne holde længe.

Endvidere underviste læsevejlederen eleverne i 2.klasse i *makkerlæsningsprincippet (*www.DVO projekt Makkerlæsning).

Eleverne i 2.klasse blev herefter inviteret ind i 0.klasse for at overrække bøgerne.

Dette foregik ved en bestemt procedure: De store elever læste op for de små efter den fælles fremgangsmåde makkerlæsning, som alle havde lært inden besøget.

Efterfølgende blev bøgerne overdraget til 0.klasse, som hermed havde passende frilæsningsbøger lige til begyndelsen i 1.klasse.

Hele forløbet er dokumenteret med billeder taget i klasserne, hvor man ser elever arbejde i makkerpar fordybet i læsning af de små bøger. Billederne lægges på forældreintra, så forældrene kan dele oplevelsen med børnene.

*************************************

Læsetips ved Henriette Romme Lund Kommunikationskonsulent v/ Nationalt Videncenter for Læsning

Formålet med projektet er at formidle tips og idéer om 8 udvalgte områder indenfor læsefeltet til forældre og bedsteforældre, så de kvalificerer sprogunderstøttelse og lektielæsning med børn og børnebørn.

I samarbejde med tv-kanalen DK4 og fagbladet Folkeskolen har Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne produceret 8 korte tv-programmer, hvor læsekyndige giver forældre og bedsteforældre gode råd til, hvordan de eksempelvis kan læse lektier, læse højt eller læse med ørerne sammen med deres barn eller barnebarn.

Filmene egner sig glimrende som udgangspunkt for skole/hjemsamarbejde.

Alle programmerne kan ses på YouTube og på Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside.   De 8 filmtitler er:

 1. Sådan giver du din dreng lyst til at læse.                                                                                                    2. Hvad er faglig læsning?                                                                                                                                    3. Læs højt, læs langsomt, læs længe.                                                                                                            4. Læs med ørerne.
5. Læsning på gymnasiet.
6. Mit barn er ordblind – hvad nu?
7. Det bedste råd, du kan give dit barn, er et ordforråd.
8. Nyt lys på lektierne.

Henriette Romme Lund indstilles til Årets Læseinitiativpris, da hun har udviklet idéen til Læsetips, udvalgt temaer, researchet og tilrettelagt programmerne og har gennemført interviews med stor viden, god indlevelse og enkel formidling.

De 8 små programmer á 5 min. formidler vanskeligt stof på en ligefrem og indlysende måde.

*************************************

”Læsemagasinet” – en TV- og artikelserie om læsning v/ journalist Thorkild Thejsen

Projektets formål er at skabe opmærksomhed om og udbrede kendskabet til de særlige problematikker vedørende læsning i skolen. At give viden og inspiration til forældre, bedsteforældre, pædagoger, lærere, studerende m.fl., der arbejder med læsning. Noget der i sidste ende er til glæde for alle landets læsere: børn, unge og voksne dvs. både den brede offentlighed og skoleoffentligheden.

Læsemagasinet – er en udsendelsesrække på tv-kanalen dk.4, der i praksis viser nye måder, hvorpå man kan undervise i læsning.

I programmerne fokuseres der på:

– hvordan man lærer at læse, og hvordan man selv kan støtte og stimulere små  børns læselyst
– hvordan der arbejdes med sprogstimulering, oplæsning og læselege i  børnehaven
– hvordan man allerede i indskolingen kan få sikre, hurtige og glade læsere
– hvordan og hvorfor man i skolen arbejder med læsning i alle fag
– hvordan eleverne i udskolingen arbejder sammen om litteraturlæsning og  træner hurtiglæsning
– hvordan man kan arbejde med forskellige læsestrategier – også i ungdomsuddannelserne
– hvordan læsesvage og ordblinde elever klarer sig på teknisk skole
– hvad man skal gøre ved de ofte alt for dårlige/svære læremidler på teknisk  skole
– hvad Danmarks Lærerforening og børne- og undervisningsministeren mener om og gør ved, at         der stadig er alt for mange svage læsere

Udsendelserne er desuden blevet suppleret med artikler på folkeskolen.dk.

Projektet “Læsemagasinet” v/Thorkild Theisen indstilles til Årets Læseinitiativpris, da initiativet gennem de forskellige udsendelser samt artikler i folkeskolen har skabt et materiale, der på flere måder viser, hvordan der kan arbejdes med læsning før skolealderen, i skolen på alle klassetrin, i alle fag og i ungdomsuddannelserne.

Den flermediale formidlingsform i forbindelse med tilgængeligheden på nettet sikrer initiativet en meget stor udbredelsesgrad, en lang levetid og en stor brugervenlighed.

*************************************

Mors – apps v/ lærer Rikke Pal Kolding Realskole

Formålet med Mors – apps er at videreformidle viden om apps til lærere og forældre som en hjælp til at overskue udbuddet og vurdere, hvorvidt den enkelte app er værd at anskaffe.

Rikke Pal har i sin egenskab af både forælder, lærer og professionel udvikler af apps samlet sig viden om og afprøvet en del af de tilgængelige apps på markedet, og denne viden deler hun ud af på bloggen Mors – apps.

Her kan hentes viden om diverse apps inden for både leg, læring og hjælpemidler, og indholdet opdateres løbende gennem Rikke Pals egen praktiske erfaring med apps og andre brugeres bidrag. Hermed fungerer bloggen som et forum for vidensdeling i forhold til appenes funktion og indhold, links til udbydere af apps, anmeldelser og hitlister. Bloggen retter sig mod både forældre og lærere, og da der findes apps til både store og små og børn med særlige behov, er målgruppen bred.

Projektet ”Mors – apps” v/ Rikke Pal indstilles til Årets Læsinitiativpris, fordi det bidrager til at formidle opsamlet viden og praktisk erfaring og ikke mindst skabe overblik over det kæmpe udvalg af apps, der til stadighed vokser. Gennem faglig indsigt og professionelt kendskab til udvikling af apps leverer Rikke Pal en nyttig hjælp til at overskue udvalget indenfor forskellige kategorier af apps og vurdere indhold og funktion. Som både forælder og professionel fagperson er man hjulpet godt på vej, når der skal indkøbes programmer, der både kan understøtte læring og øge læse/skrivelysten hos store og små.

Pin It on Pinterest

Share This