Indstillingsskema for Årets Læseinitiativpris 2020

  • Projektnavn*

  • Beskriv så konkret som muligt projektets overordnede formål. Formålet er den overordnede målformulering, som beskriver, hvad projektet vil bidrage med, samt hvordan projektet tilgodeser forskellige behov. Projektets formål kan blandt andet konkretiseres ved at afklare, hvorfor projektet skal igangsættes og du kan eventuelt overveje hvilken ny viden, projektet bidrager med.
  • Deltagernes navne: Her angives navne, adresser og e-mail på de personer som har deltaget i projektet.
  • Uddybende begrundelse: Her kan skrives en uddybende begrundelse for, at netop dette projekt bør belønnes med Årets Læseinitiativpris.
  • Du kan også vedlægge en fil med beskrivelse og andet. Alle felter markeret med * skal være udfyldt. Sidste frist for indstilling: 1. september 2020. Årets Læseinitiativpris uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse.

Pin It on Pinterest

Share This