Årets Læseinitiativpris 2018 gik til……..

Læsningen er løs i Nyborg

v/ biblioteksleder Birgitte Haugbøl, it & læsevejleder Beth Holst Jørgensen, afdelingsleder og koordinator for PLC Eva Nielsen og læsekonsulent Susanne Juel Petersen. Børnebibliotekskonsulent Torben Olesen var desværre ikke tilstede ved overrækkelsen. 

http://www.laesningen-er-loes.dk/

Begrundelse for pristildelingen

Rapporter og undersøgelser har gennem de seneste år dokumenteret, at danske elevers læsekompetence daler i løbet af mellemtrinnet. Netop denne viden har været afsæt for en 3-årig kommunal læsekampagne i Nyborg, som nu er i sit andet år. Kampagnen er udviklet i et samarbejde mellem bibliotek, læsevejledere og dansklærere i kommunens skoler i håbet om at øge børnenes læselyst og læsekompetence. Nyborg Kommune, 4 folkeskoler, folkebiblioteket og en Læsegøj – en lille læsemaskot, har sat sig det mål at hjælpe børnene med at blive Danmarks bedste læsere. Og spørger man børnene, så slutter det ikke her. De vil nemlig gerne være verdens bedste læsere!

Inspirationen til projektet fik gruppens initiativtagere på en studierejse til Finland, hvor de besøgte finske biblioteker og skoler for at få inspiration til skoleudvikling. Det som imponerede initiativtagerne var den udbredte fokus, der i Finland synes at være på børns læsekompetencer på mange niveauer i det finske samfund. Mange forskellige interessenter tog ansvar og blev inddraget i børns læseudvikling – også uden for skolen. Dette fælles ansvar og samlede syn på læsning er i Nyborg symboliseret ved den lille Læsegøj, som alle elever får udleveret ved skolestart. Den har samtidig den funktion at blive en læseven og en motiverende faktor, når børnene skal tilegne sig den nye vigtige kompetence.

Derfor er det Landsforeningen af Læsepædagoger en stor glæde at overrække prisen for Årets Læseinitiativ til

Læsningen er løs i Nyborg

Kontaktperson: Eva Nielsen

Når så stor en kampagne kan lade sig gøre, skyldes det ikke mindst det tætte samarbejde mellem folkeskolerne og Nyborg Bibliotek. Det har været vigtigt for jer, at så mange voksne som muligt rundt om børnene hjælper til, når læselysten og læsekompetencen skal øges. Derfor har kampagnens første år haft fokus på at inspirere kommunens læsetovholdere; lærere, pædagoger og bibliotekarer. Der har været afholdt læsekonferencer og inspirationsmøder, så tovholderne har følt sig klædt på til opgaven.

Fremadrettet skal der, som en del af kampagnen  udpeges særlige ildsjæle på skoler og biblioteker i Nyborg, som fremadrettet skal fungere som ambassadører for læsningen.

Jeg vil derfor på vegne af Landsforeningen af Læsepædagoger ønske Læsningen er løs i Nyborg tillykke med Årets Læseinitiativpris, og jeg vil ønske både jer og projektet held og lykke med det fortsatte arbejde.

  1. Årets Læseinitiativpris d. 16.11.2018

Pin It on Pinterest

Share This