Historien bag prisen

Årets Læseinitiativpris blev uddelt første gang i 1997 på et tidspunkt, hvor nødvendigheden af
læseundervisning blev voldsomt debatteret.
Læseundervisningen var i klemme mellem to ideologiske opfattelser. En hævdede, at god
læsefærdighed var en nødvendighed for både den enkelte og for samfundet, og at erhvervelsen
af god læsefærdighed krævede læseundervisning i hele skoleforløbet. Den anden opfattelse var
enig i, at god læsefærdighed var en nødvendighed, men argumenterede for, at den kom af sig
selv, når blot eleverne var omgivet af læseværdige tekster. Det var derfor ikke nødvendigt at
afsætte tid til læseundervisning – tiden skulle i stedet bruges til almendannende aktiviteter.
Læseundersøgelser som ”Den grimme ælling” (1994) og ”Nordlæs” (1996) afslørede, at
læsefærdigheden blandt danske skolebørn var i bund, når vi sammenlignede danske elevers
læsefærdighed med læsefærdigheden i andre lande. En tendens, som senere blev bekræftet af
de første PISA-undersøgelser.
I lyset af denne situation samledes en gruppe læsepædagoger på Jørgen Christian Nielsens
initiativ for at overveje, hvad man kunne gøre for at rette op på danske skoleelevers ringe
læsefærdighed. På denne baggrund blev Årets Læseinitiativ født og foreningen ”Årets
Læseinitiativ” blev dannet.
Foreningens aktiviteter blev i 2008 overdraget til Landsforeningen af Læsepædagoger, som
siden da har overrakt prisen til fremragende læseinitiativer landet over hvert år. 

Pin It on Pinterest

Share This