Den gule serie nr. 60

HELHED OG DIDAKTIK – set i lys af læseundervisning

Den gule serie nr. 60 (PDF)

I en helhedsorienteret didaktik flyttes fokus i undervisningen fra planlægning af undervisningens indhold til overvejelser om, hvordan eleverne opnår individuelle, fastsatte mål med deres arbejde. Der beskrives en model, der inddrager undervisningens forskellige dele – set ud fra et helhedssyn.

Pin It on Pinterest

Share This