Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2019

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2019

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at 

  • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
  • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
  • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
  • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
  • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
  • diskutere læse-/skrivepolitikker
  • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
  • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Invitation til det tredje netværksmøde for læsevejledere i grundskolen. Vi følger det succesfulde spor, hvor der ud over det faglige input – teori og praksis – også er både tid og rum til at få talt med hinanden om det værdifulde arbejde som læsevejledere.

Efterårets netværksmøder lægger således op til deling af viden, sparring, diskussion og inspiration omkring Guided Reading set i et teoretisk og praktisk perspektiv samt den digitale ordblindetest – fra resultat til handling.

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: Rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Onsdag den 26. september 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 4. oktober 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk

 

Program

Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion

12.15:  Guided Reading – differentieret læseundervisning på alle klassetrin
læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen, Rudersdal
Guided Reading er rygraden i den angelsaksisk læseundervisning, hvor den fælles læsebog ikke findes. Dagens første oplæg giver en introduktion til Guided Reading, og hvordan Guided Reading er omsat til en dansk kontekst – processen fra start til anvendelse på kommunens skoler – set med læsekonsulentens briller.

Kort pause

13.15: Videndelingsoplæg 1: Guided Reading – anvendt i en dansk kontekst
læsevejleder Pernille Terkelsen, Sjælsøskolen, Rudersdal                                                                                                                    Guided Reading er læseundervisning på mindre homogene hold, hvor eleverne mødes på deres eget læseniveau og guides videre i deres læseudvikling. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne omkring etablering af Guided Reading i indskolingen – hvilke udfordringer og fordele giver Guided Reading, når læseundervisningen praktiseres uden fælles læsebog – set med læsevejlederens briller.                                                                                                                    

Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes muligheder for elevernes individuelle læseundervisning.

14.00 Kaffepause

14.15 Videndelingsoplæg 2: Den digitale Ordblindetest – Rød, gul & grøn?
læsevejleder Ane Kuld, Hareskov Skole, Værløse                                                                                                                                      Vi skal gøre noget for alle elever med læse-skrivevanskeligheder uanset om, de lander i det røde, gule eller grønne felt. Dagens sidste oplæg giver et indblik i, hvordan det organiseres og praktisk gribes an på Hareskov skole.

Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens arbejde med elevernes resultater i den digitale Ordblindetest.

15.15 Læsevejlederne i grundskolen

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Læsevejlederne i grundskolen

I efteråret 2017 inviterede vi for første gang til netværksmøder for læsevejledere i grundskolen. Det blev en succes, så vi følger naturligvis op på disse møder, hvor vi lægger vægt på, at der ud over faglige input også er både tid og rum til, at deltagerne får mulighed for at tale med hinanden om arbejdet som læsevejleder.

Fra efterårets møder ved vi, at der er et stort ønske om at diskutere testning, fx:  Hvordan kan læsevejlederen formidle resultaterne? – og til hvem? Hvilke testmaterialer anvender andre læsevejledere? Forårets møder sætter fokus på den diskussion.

Torsdag den 12. april 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 3. maj 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris: 250 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk/

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Lis Pøhler, E: lis.poehler@gmail.com, T: 25221 1505.

Program
Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion
Lis Pøhler, Landsforeningen af Læsepædagoger 

12.15:  PIRLS – er meget andet end statistik
lektor Jan Mejding, Aarhus Universitet
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international komparativ sammenligning af 4.-klasseelevers læsekompetencer. Seneste undersøgelse er fra 2016, og resultaterne blev offentliggjort i december 2017.
Mange af de materialer til testning af elevernes læsekompetencer, som er udviklet til PIRLS, er frit tilgængelige og kan med fordel anvendes i skolernes dagligdag. Dagens første oplæg giver en introduktion til materialerne og inspiration til, hvordan de kan anvendes i læsevejlederens praksis.

Kort pause                                                                                                                                                                                                           
13.15: Videndelingsoplæg 1: Niveaudelt læsetræningsforløb
læsevejleder Betina Kjellerup, Søndermarkskolen, Randers
Eleverne niveaudeles med udgangspunkt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3, fra forlaget Hogrefe. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne bag etablering og gennemførelse af forløbene – set med læsevejlederens briller.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes arbejde med brug af testresultater på skolerne.

14.00 Kaffepause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14.15 Videndelingsoplæg 2: Læsevejleder eller testvejleder?
læsevejleder Rikke Lund Gade, Skaade Skole, Aarhus 
Dagens sidste oplæg tager udgangspunkt i en fortælling om at have været læsevejleder i tre år, om oplevelsen af at have brugt tre år til at at træde nye stier, og erkendelsen af, at der er stadig nye stier, som skal trædes. Hvordan og hvornår bliver der tid til vejledning om makkerlæsning, faglig læsning, læseforståelse … Hvordan kan læsevejlederens årshjul se ud?
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes årshjul, balancegangen mellem at teste og vejlede, og kunsten at tilrettelægge eget arbejde ude på skolerne

15.15 Læsevejlederne i grundskolen – netværket fortsætter
Lis Pøhler, ansv. redaktør af Læsepædagogen
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til de netværksmøder, som vi planlægger at afholde i efteråret 2018.
Husk derfor også at tage ideer og ønsker til efterårets møder med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Læsevejlederdagen og Munkebjergkonferencen 2018

-så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Årets Læsevejlederdag afholdes onsdag den. 14. november 2018.

Munkebjergkonferencen afholdes torsdag den 15. og fredag den 16. november 2018.

Vi glæder os til snart at kunne præsentere programmet.

Herunder kan ses slides fra sidste års oplægsholdere.

Pin It on Pinterest