Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2020

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Forår 2020

Kære alle læsevejledere i alle vegne af landet! 

Regeringen igangsætter nu en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.
Derfor har bestyrelsen i Landsforeningen af Læsepædagoger besluttet at aflyse vores netværksmøde d. 19. marts på Vartov. 
Vi har lukket tilmeldingen og tilmeldte deltagere vil selvfølgelig få refunderet deltagerbetalingen.
Vi håber at se Jer på efterårets netværksmøder.

Venlig hilsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Program København, 19. marts 12.00-16.00

VARTOV Konferencecenter
Farvergade 27
1463 København K

 

12.00             Sandwich og velkomst

Alle kan få en sandwich, mens vi starter op
Velkomst og introduktion af Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv
                       v/ læsekonsulent på Kompetencecenter for Læsning i Århus Mikael Steensgaard Nielsen

Som underviser bør man anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.

I oplægget vil jeg give eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant dynamisk perspektiv i undervisningen.

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30            Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program Århus, 3. marts 11.30-16.00

DGI-Huset
Værkmestergade 17
8000 Århus C

 

11.30             Sandwich til alle

12.00             Velkomst og introduktion
 v/ Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15             Flydende læsning
                       v/ læsevejleder Gertrud Brandt

Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning.
Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen
Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning. 

  • Drøftelse af oplægget ved bordene
  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

13.35             Kaffepause

14.00             Understøttende aktiviteter i danskundervisningen i indskolingen
                       v/ afdelingsleder, tidligere læsevejleder og forfatter til materialet ”Sammen om dansk” Tina Therkildsen

Med justering af folkeskoleloven (maj 2019) er der igen sat fokus på, hvordan vi kan sikre bedst mulig kvalitet i undervisningen i indskolingen, blandt andet ved brug af to-voksenordning. Det kan give anledning til, at skolerne igen overvejer, hvordan man bedst muligt tilrettelægger det professionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger (eller lærer-lærer), så det gavner undervisningskvaliteten i praksis; hvordan kan vi helt konkret samarbejde omkring danskfaget, sådan at eleverne oplever at kunne mestre de danskfaglige opgaver og aktiviteter i kerneområderne i faget dansk, samtidig med at der arbejdes med elevernes alsidige udvikling og lyst til læring. Som erfaren indskolingslærer ved jeg hvor god undervisning vi sammen kan skabe, når vi samarbejder og bruger faggruppernes faglige kompetencer i teamet, men jeg ved også, at samarbejdet kan være svært at få godt i gang eller fastholde på en ligeværdig og faglig funderet måde. Som tidligere dansklærer og læsevejleder, forstår jeg desuden betydningen af, hvor vigtig en fokuseret og sammenhængende danskundervisning er for eleverne i de første år i skolen.

Oplægget tilrettelægges som et forslag til, hvordan samarbejdet omkring danskundervisningen kan tilrettelægges mellem lærere og pædagoger (to-voksne), samtidig med at de deltagende læsevejledere erfaringsudveksler og inspireres til den videre udvikling på skolerne.

15.00             Drøftelse af oplægget ved bordene

  • Hvilke vigtige pointer tager jeg med?
  • Er der noget i oplægget, jeg tænker, jeg nemmest ville lykkes med at søsætte på min skole?

15.30             Opsamling af dagens drøftelser

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder.

16.00             Tak for i dag – og forhåbentlig på gensyn

Tilmelding: ➱ ÅrhusKøbenhavn

 

 

 

Munkebjergkonferencen 19. – 20. nov. 2020

Sæt kryds i kalenderen!

I 2019 måtte vi desværre afvise alt for mange, som gerne ville deltage i Læsevejlederdagen på Munkebjerg. Derfor forsøger vi 2020 at afholde to Læsevejlederdage:

Læsevejlederdagen Øst afholdes 27. oktober i DGI-Byen i København.

Læsevejlederdagen Vest afholdes 18. november på Hotel Munkebjerg i Vejle og Munkebjergkonferencen afholdes 19.-20. november samme sted.

Det bliver samme program og samme pris for de to Læsevejlederdage.
Program og tilmelding er klar her på siden i slutningen af marts.

 

 

 

 

Læsevejlederdagen 20. nov. og Munkebjergkonferencen 21.-22. nov. 2019

Landsforeningen af Læsepædagoger glæder sig til at byde velkommen til årets Læsevejlederdag 2019 og Munkebjerg Konferencen 2019.
Igen i år kan vi kan vi se frem til et bredt fagligt program, markedspladsen, Årets Læseinitiativpris, festmiddag med underholdning og generelt en
velassorteret forplejning i hyggelige omgivelser.

Sted

Munkebjerg Hotel

Munkebjergvej 125

7100 Vejle

Onsdag aften

390 kr. for middag inkl. vin

Overnatning 

1.499 kr. for enkeltværelse

749 kr. for dobbeltværelse

– priserne er pr. person pr. nat

Transport

80 kr. bustransport til/fra

Vejle Station

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder Efterår 2019

Velkommen til endnu to eftermiddage med spændende oplæg, videndeling og inspiration til det vigtige arbejde som læsevejleder.
I dette efterår er vi glade for at kunne præsentere to oplægsholdere, som vi ved, vil kunne bidrage med både teoretisk og praktisk viden og erfaring med to meget relevante emner:

– Sprog- og læseundervisning i et andetsprogsperspektiv v. læsevejleder Maria Thrane
– Inklusion af ordblinde elever v. læsevejleder Dorthe Aspegren Bendixen

Første netværksmøde finder sted:
Torsdag den 5. sept. 2019 kl. 12.00-15.30
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk


Program

11.30-12.00: Der er sandwich til alle ved ankomst
12.00 Velkomst og introduktion
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Sprog- og læseundervisning i et andetsprogsperspektiv
v. Maria Thrane, lærer og læsevejleder (PD i dansk som andetsprog, medforfatter til materialet Fri fantasi – læs og forstå fiktion i 1. og 2. klasse).

I en del år har jeg arbejdet som lærer i en aarhusiansk byskole med ca 30 % tosprogede elever. Her blev det interessant for mig at komme tættere på en praksis, der styrkede de tosprogede elever, der tydeligvis ikke klarede sig på niveau med deres etnisk danske kammerater. Særligt de tosprogede drenge var og er udfordrede fagligt og ligger lavere karaktermæssigt lavere end deres etnisk danske kammerater ved folkeskolens afgangseksamen. Men hvorfor får vores tosprogede elever ikke nok ud af den undervisning vi tilrettelægger for dem, og hvordan opnår vi de bedste sprog- og læsekompetencer hos vores tosprogede elever, så de har et bedre udgangspunkt for læring i alle skolens fag?
På baggrund af en teoretisk viden og erfaring fra praksis som lærer og læsevejleder og med eksempler fra et undervisningsmaterialet Fri fantasi vil jeg forsøge at komme med nogle bud på, hvordan man som læsevejleder kan guide sine kolleger i forhold til at tilrettelægge undervisningen. Derudover vil der undervejs være oplæg til diskussion og sparring internt og skolerne imellem i et forsøg på at få øje på den praksis, der virker.

13.35:  Kaffepause

14.00: Inklusion af ordblinde elever
v. Dorthe Aspegren Bendixen, læsevejleder og ordblindelærer (PD i skriftsprogsvanskeligheder)
Ordblinde elever er tidligt i skoleforløbet i risiko for både faglig og social eksklusion, og de private undervisningstilbud til ordblinde er stigende, fordi skolen ikke slår til. Hvordan kan skolen blive bedre til at integrere dele af de effektfulde elementer fra privatundervisningen samt ordblindeefterskolernes organisering iklassens læringsrum, så vi bedre kan tilgodese de ordblindes særlige undervisningsbehov? Hvilke overordnede procedurer og tiltag skal der til, og hvordan organiserer vi konkret undervisningen i klasserummet? Jeg præsenterer konkrete eksempler fra en vellykket praksis fra en privatskole, der via klare procedurer, handleplaner og indsatser samt elementer fra Ugeskemarevolutionen muliggør reel og ligeværdig inklusion af de ordblinde elever i 4.kl. (Metoden kanbruges på alle klassetrin, og oplægget tager udgangspunkt i min afgangsopgave og konkret praksis (PD)

Ordblindhed og it-redskaber Forældreskolen

Undervisning af ordblinde på FS

Udfyldt handleplan

IT-kørekort og LST

Information om ungdomsuddannelse og efterskole

Elevstatus indskoling

AW-øvelser retteark

 

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Andet netværksmøde finder sted: 
Tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 12.00-15.30
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Dette møde byder ligeledes på spændende oplæg, videndeling og inspiration til det vigtige arbejde som læsevejleder.
I dette efterår er vi glade for at kunne præsentere to oplægsholdere, som vi ved, vil kunne bidrage med både teoretisk og praktisk viden og erfaring med to meget relevante emner:

– Flydende læsning v. læsevejleder Gertrud Brandt
– Inklusion af ordblinde elever v. læsevejleder Dorthe Aspegren Bendixen

Program

11.30-12.00: Der er sandwich til alle ved ankomst
12.00 Velkomst og introduktion
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Flydende Læsning
v. Gertrud Brandt, læsevejleder og forfatter
Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning. Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning.

13.35:  Kaffepause

14.00: Inklusion af ordblinde elever
v. Dorthe Aspegren Bendixen, læsevejleder og ordblindelærer (PD iskriftsprogsvanskeligheder)
Ordblinde elever er tidligt i skoleforløbet i risiko for både faglig og social eksklusion, og de private undervisningstilbud til ordblinde er stigende, fordi skolen ikke slår til. Hvordan kan skolen blive bedre til at integrere dele af de effektfulde elementer fra privatundervisningen samt ordblindeefterskolernes organisering iklassens læringsrum, så vi bedre kan tilgodese de ordblindes særlige undervisningsbehov? Hvilke overordnede procedurer og tiltag skal der til, og hvordan organiserer vi konkret undervisningen i klasserummet? Jeg præsenterer konkrete eksempler fra en vellykket praksis fra en privatskole, der via klare procedurer, handleplaner og indsatser samt elementer fra Ugeskemarevolutionen muliggør reel og ligeværdig inklusion af de ordblinde elever i 4.kl. (Metoden kanbruges på alle klassetrin, og oplægget tager udgangspunkt i min afgangsopgave og konkret praksis (PD)

 

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

 

 

Pin It on Pinterest