Program for Munkebjergkonferencen 2019 – Torsdag

09.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød

 


10.00
Velkomst

 

STED 

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125

7100 Vejle

KONTAKT

Thomas Ais Christensen
thomas@laesepaed.dk

10.10

Romanlæsning  – når de digitale medier slukkes

Romanlæsning – når de digitale medier slukkes Skoleelever får ofte udleveret papirbøger, når de skal læse romaner i dansk, men de digitale medier slukkes ikke altid under læsningen. Det har betydning for elevernes mulighed for at fordybe sig i den lange og vedholdende læsning. Hvad sker der, når man eksplicit rammesætter offline romanlæsning?

Hent præsentation

Kristiane Hauer, ph.d.-studerende, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

11.05

Hvilke læringsforandringer opstår med smartteknologi?

Jeg ser på kropslig forståelse, opmærksomhedsprocesser og selv-regulering ud fra undersøgelser fra en iPad-skole, fra læseforskningen i E-READ og fra forskningsprojektet Naturlig Teknik, om børns naturoplevelser, når de tager smartteknologi med udenfor.

Hent præsentation

Theresa Schilhab, dr. pæd., ph.d., MSc neurobiologi, MA kontinental filosofi, lektor, Aarhus Universitet

12.00
Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

13.00
Flow i læseundervisningen i 3. klasse
Hvordan tilrettelægges et differentieret læsekursus i 3. klasse, så alle i klassen tilgodeses?

I projekt Læseflow udarbejdede vi et interventionsprogram på 24 lektioner med træning af 4 komponenter: ordafkodning, ordforståelse, tekstforståelse og læseflow, inspireret af
udenlandsk forskning.

 

Hent præsentation

Elsebeth Otzen, lektor, Københavns Professionshøjskole
Mia Graae, lektor, Københavns Professionshøjskole

13.45
Markedsplads og kaffe

15.00
Sprogforstyrrelser – et overset, men udbredt problem blandt børn og unge

Oplægget fokuserer på symptomer på sprogforstyrrelser især blandt skolebørn. Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på (mulige) sprogforstyrrelser? Hvordan kan vi modvirke eller kompensere for sprogforstyrrelserne og deres konsekvenser for fx læsning og trivsel?

 

Hent præsentation

Rikke Vang, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

15.50
På sporet af en ny skrivedidaktik i danskundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen

Hvordan sikrer vi os, at eleverne fortsat udvikler deres skrive- og revideringskompetence? Konkrete bud på en skrivedidaktik, hvor:

  • praksis bygger på empirisk forskning
  • skrivning primært foregår i klassen
  • fundamentet er skriveøvelser frem for fulde tekster
  • respons er selektiv og formativ.

 

Hent præsentation

 

 

Susanne Hansson, pædagogisk konsulent i dansk på CFU Absalon

18.30
Festmiddag med underholdning

Pin It on Pinterest

Share This