Program for Læsevejlederdagen 2019

ONSDAG D. 20. NOVEMBER 

09.00
Ankomst. Kaffe, te og morgenbrød

 


10.00
Velkomst

 

STED 

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125

7100 Vejle

KONTAKT

Thomas Ais Christensen
thomas@laesepaed.dk

10.10

Guided Reading – en differentieret læseundervisning
Guided Reading er læseundervisning på små homogene hold, hvor eleverne dagligt læser med en voksen.
Eleverne læser i meningsfyldte tekster, for læsning
handler om at udvikle intellekt, følelser og sprog.
Samtidig skal eleverne også arbejde på sætnings-,
ord- og bogstavniveau.

 

Hent præsentation

Lisbeth Skov Thorsen, læse- og udviklingskonsulent, Rudersdal Kommune

11.05

Guided Writing – differentieret skriveundervisning i indskolingen
Hvordan er det muligt at undervise i korte/lange
vokaler, dobbeltkonsonanter, vokalforvekslinger,
endelser og andre grammatiske, semantiske eller
fonologiske udfordringer med udgangspunkt i elevernes egne erfaringsbaserede tekster, så alle elever udfordres på eget niveau?

 

Hent præsentation

Pernille Terkelsen, lærer og læsevejleder, Slangerupskole afd. Byvang, Frederikssund Kommune

12.00
Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

13.00
Literacy i alle fag
Erasmus+ projektet Literacy i alle fag har til formål at
ansvarliggøre og kvalificere primært dansk- og faglærere på mellemtrinnet og i udskolingen til at udvikle elevernes funktionelle læsefærdigheder. Oplægget fokuserer på det arbejde med at kvalificere lærerne, der er sat i gang på skolen.

 

Hent præsentation

Edel Nørgaard, lærer og læsevejleder, Vestfjendsskolen, Viborg Kommune

15.15
Forstår du, hvad du læser? – om læseforståelse på de ældste klassetrin

Hvordan underviser vi i læseforståelse i udskolingen?
Og hvordan deler fagene ansvaret?
Oplægget udfolder områder af særlig betydning for de ældste elevers læsning og læring. Der vises konkrete eksempler på, hvordan ’de fantastiske fire’ kan støtte elevernes udvikling af læseforståelsesstrategier.

 

Hent præsentation

Pernille Sørensen, sprog- og læsekonsulent, Faxe Kommune

16.15
Tak for i dag

Pin It on Pinterest

Share This