Landsforeningen af læsepædagoger

Læseklubber skaber rum for gode læseoplevelser

Kære subscriber

På forårets netværksmøde præsenterer læsevejleder Mette Aaskilde, læsevejleder Stine Eliasson og læringsvejleder Nynne Maj Rasmussen deres didaktiske erfaringer med, at lade elever mødes i læseklubber for at læse og tale om litteratur med en voksen. De fokuserer særligt på, hvordan læseklubber kan skabe et særligt samtalerum, hvor eleverne oplever, at de er en del af et ligeværdigt læse- og fortolkningsfællesskab. Med afsæt i oplæggets pointer inviteres du efterfølgende til at diskutere, hvordan du og dine kollegaer kan arbejde med elevernes læseglæde på egen skole.
Sted
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
Bygning B, lokale B2.04

Tid
16. marts 2023, kl.13.00-16.00
Sted
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Lokale K5.19

Tid
23. marts 2023, kl. 13.00-16.00
Pris
Medlemmer 200 kr. | Ikke medlemmer 350 kr.
Vi håber, du har lyst til at være en del af vores netværk!

Venlig hilsen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Email Marketing Powered by MailPoet