Nomineringer til Årets Læseinitiativpris 2019

Læs artiklerne om projekterne i Læsepædagogen nr.1/2020

Der er nomineret fire projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2019.

Vinderen bliver kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 22. november i 2018.

Følgende projekter er nomineret til Årets Læseinitiativpris 2019:

*************************************

 

Minibibliotekerne Ålborg Øst

v/ Sisse Gramstrup Munk & Jannie Brogaard (Center for Samskabelse), Jesper Bredahl (Leder institutioner Ålborg Øst), Michael Clausen (Bog & Idé) og Heidi Brøns (Læsevejleder Mellervangskolen).

Projektets formål er at styrke børns sprog, viden om verden og læselyst i samarbejde med barnets institution og med inddragelse af forældrene allerede inden skolestart. Vores ønske er at forene børnene i Aalborg øst med læsning som et fælles fokus, men især de børn, som sjældent får læst bøger eller på andre måder møder skriftsproget i hverdagen.

Projektet er igangsat i efteråret 2018, med fokus på nogle få børnehaver i nærområdet. Målet var at give børnene mulighed for at møde skriftsproget i børnehøjde ved at låne aldersvarende bøger med hjem fra børnehaven til højtlæsning.

I forbindelse med opstart af projektet bidrog lokale butikker og organisationer med penge til indkøb af bøger og en workshopdag med pædagogerne i de pågældende institutioner.

 

*************************************

 

Læseklub

v/ Olivia Grindsted, Kristina og Kenneth Grindsted (forældre)

Olivia på 8 år oplevede, at det kunne være sjovt at læse. Den oplevelse ville hun ønske andre børn også kunne få, og fik derfor ideen til at oprette en læseklub.

Forældrene greb ideen og hjalp med alt det praktiske: Der skal nemlig bruges både bøger, tæpper, puder, saft og frugt for at få sådan en klub til at fungere.

Klubben mødes hjemme hos Olivia. Det var eleverne fra Olivias klasse, som blev inviteret til at deltage i klubben.

 

*************************************

 

Sproggaven Fredensborg Kommune

v/ Marianne Thorsen (læsekonsulent) og Lotte Mosbæk (pædagogisk konsulent)

Sproggaven er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud, således at 0-6-årige børns sprogfærdigheder og literacy-kompetencer styrkes, og ad den vej det enkelte barns chance for uddannelse og et godt liv øges.

Omdrejningspunktet i Sproggaven er Udvidet dialogisk læsning. Dialogisk oplæsning er en oplæsningsmetode, der tager afsæt i børnebøger, udvalgte fokusord og hvor den samme bog læses tre gange med samme børnegruppe. Det særlige ved den Udvidede dialogiske læsning er, at oplæsningen ”udvides” med literacyudviklende lege og aktiviteter.

Den udvidede dialogiske læsning har haft stor og positiv betydning for kommunens 0-6-åriges sprogfærdigheder. Succesen skyldes ikke mindst, at kommunens læsekonsulent og en række pædagoger fra kommunens dagtilbud sammen har udviklet et omfattende materiale til Udvidet dialogisk læsning. Materialet findes gratis tilgængeligt her: https://videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/

 

*************************************

 

Guided Reading

Skoleområdet Rudersdal Kommune
v/ læsevejlederne Kirsten Stilling, Pernille Terkelsen, Malene Villumsen og Wenche Kortbæk

Projektet er født i et stort anlagt samarbejde mellem folkeskolerne, PLC og Nyborg Bibliotek. Målet er at sætte en helt ny ramme for alt det fine arbejde, vi gør med læsning i forvejen og derved åbne veje til nye læseinitiativer og samarbejdsrelationer.
Inspirationen til projektet fik vi på en studierejse til Finland sammen med vores udviklingsprojekt ”Mit rum for læring og oplevelser”, hvor vi besøgte finske biblioteker og skoler for at få inspiration til fortsat udvikling af vores eget samarbejde.
En anden baggrund for projektet tager udgangspunkt i kvalitetsrapportens resultater inden for læsning i Nyborg kommunes folkeskoler, hvor elevernes niveau ser ud til at falde i overgangen fra indskoling til mellemtrin.
Vi oplever, at der er meget fokus på læsning i Nyborg, men mangler en ramme til at synliggøre dette fokus og invitere flere voksne ind, som vil tage ansvar for børns læsning.

 

*************************************

Pin It on Pinterest

Share This