Fundats til Årets Læseinitiativpris

Fundats for Årets Læseinitiativpris (gundet Covid-19 frafalder prisen 2020)

 1. Årets Læseinitiativpris gives til ildsjæle, som i årets løb har stået bag initiativer og indsatser, som har til formål at styrke skriftsproglige kompetencer – herunder også læse-/skrivelyst ­– hos børn, unge og/eller voksne. Prisen uddeles hvert år i november af Landsforeningen af Læsepædagoger.
 2. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller flere personer i et samarbejde, dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, kommuner og virksomheder.
 3. Det anbefales, at initiativtagere indstiller eget initiativ, men andre kan naturligvis også gøre det. Initiativet indstilles ved brug af indstillingsskemaet, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1. september det år, prisen skal uddeles. Prisen tildeles initiativer, der er nytænkende og opfylder mindst et af følgende kriterier i forhold til initiativets målgruppe:
  • understøtter den almene sproglige udvikling
  • understøtter den almene skriftsproglige udvikling
  • søger at afhjælpe udfordringer ved sproglige og skriftsproglige vanskeligheder
  • fornyer den skriftsproglige didaktik
  • fremmer læse-/skrivelyst og -motivation.
 4. Landsforeningen af Læsepædagoger udvælger fire blandt de indstillede initiativer, som nomineres til prisen. Der kan udvælges færre, hvis bestyrelsen ikke vurderer, at de indstillede initiativer opfylder kvalitetskravene for tildeling af prisen. Vinderen af prisen findes på baggrund af hemmelig afstemning i bestyrelsen.
 5. Vinderen af Årets Læseinitiativpris modtager en check på 15.000 kr. De tre øvrige nominerede initiativer modtager hver en gavecheck på 1000 kr. til indkøb af bøger. Landsforeningen af Læsepædagoger bestræber sig på at indgå aftaler om sponsorering af prisen med et eller flere forlag. For indeværende er Gyldendal sponsor for prisen.
 6. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Munkebjergkonferencen i november. Uddelingen er offentlig.
 7. Følgende initiativer og personer kan ikke tildeles prisen:
  • Forskningsprojekter
  • Initiativer med kommerciel sigte
  • Medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagogers bestyrelse, redaktionsgruppe og lignede faste arbejdsgrupper i foreningens regi.

8. De indstillede initiativer bliver efterfølgende omtalt på foreningens hjemmeside. De nominerede initiativer opfordres til at skrive en artikel om initiativet i Læsepædagogen.

9. Denne fundats er udarbejdet af bestyrelsen for Landsforeningen af Læsepædagoger og kan løbende revideres.

10. Fundatsen træder øjeblikkelig i kraft med bestyrelsens godkendelse.

 

Bestyrelsens formand (dato og underskrift)

juni 2020, Thomas Ais Christensen

Pin It on Pinterest

Share This