Nomineringer til Årets Læseinitiativpris 2019

Læs artiklerne om projekterne i Læsepædagogen nr.1/2020

Der er nomineret fire projekter til Årets Læseinitiativpris  i 2019. Vinderen bliver kåret på Landsforeningen af Læsepædagogers konference på Munkebjerg Hotel d. 22. november i 2019.

Følgende projekter er nomineret til Årets Læseinitiativpris 2019:

 

*************************************

Minibibliotekerne Ålborg Øst v/ Sisse Gramstrup Munk & Jannie Brogaard (Center for Samskabelse), Jesper Bredahl (Leder institutioner Ålborg Øst), Michael Clausen (Bog & Idé) og Heidi Brøns (Læsevejleder Mellervangskolen).

Projektets formål er at styrke børns sprog, viden om verden og læselyst i samarbejde med barnets institution og med inddragelse af forældrene allerede inden skolestart. Vores ønske er at forene børnene i Aalborg øst med læsning som et fælles fokus, men især de børn, som sjældent får læst bøger eller på andre måder møder skriftsproget i hverdagen. Projektet er igangsat i efteråret 2018, med fokus på nogle få børnehaver i nærområdet. Målet var at give børnene mulighed for at møde skriftsproget i børnehøjde ved at låne aldersvarende bøger med hjem fra børnehaven til højtlæsning. I forbindelse med opstart af projektet bidrog lokale butikker og organisationer med penge til indkøb af bøger og en workshopdag med pædagogerne i de pågældende institutioner.

*************************************

Læseklub v/ Olivia Grindsted, Kristina og Kenneth Grindsted (forældre)

Olivia på 8 år oplevede, at det kunne være sjovt at læse. Den oplevelse ville hun ønske andre børn også kunne få, og fik derfor ideen til at oprette en læseklub. Forældrene greb ideen og hjalp med alt det praktiske: Der skal nemlig bruges både bøger, tæpper, puder, saft og frugt for at få sådan en klub til at fungere. Klubben mødes hjemme hos Olivia. Det var eleverne fra Olivias klasse, som blev inviteret til at deltage i klubben.

*************************************

Sproggaven Fredensborg Kommune v/ Marianne Thorsen (læsekonsulent) og Lotte Mosbæk (pædagogisk konsulent)

Sproggaven er et tiltag i Fredensborg Kommune, der har til formål at kvalificere og systematisere det sprogunderstøttende pædagogiske arbejde i dagtilbud, således at 0-6-årige børns sprogfærdigheder og literacy-kompetencer styrkes, og ad den vej det enkelte barns chance for uddannelse og et godt liv øges. Omdrejningspunktet i Sproggaven er Udvidet dialogisk læsning. Dialogisk oplæsning er en oplæsningsmetode, der tager afsæt i børnebøger, udvalgte fokusord og hvor den samme bog læses tre gange med samme børnegruppe. Det særlige ved den Udvidede dialogiske læsning er, at oplæsningen ”udvides” med literacyudviklende lege og aktiviteter. Den udvidede dialogiske læsning har haft stor og positiv betydning for kommunens 0-6-åriges sprogfærdigheder. Succesen skyldes ikke mindst, at kommunens læsekonsulent og en række pædagoger fra kommunens dagtilbud sammen har udviklet et omfattende materiale til Udvidet dialogisk læsning. Materialet findes gratis tilgængeligt her: https://videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/

*************************************

Guided Reading Skoleområdet Rudersdal Kommune v/ læsevejlederne Kirsten Stilling, Pernille Terkelsen, Malene Villumsen og Wenche Kortbæk

Guided Reading er en differentieret læseundervisning på små homogene hold. Bøgerne i Guided Reading er udvalgte, så de har en god fortælling og et plot, der motiverer til læsning og giver anledning til berigende tekstsamtaler eleverne imellem og med underviseren. I Guided Reading træner eleverne såvel afkodningsstrategier som læseforståelsesstrategier. Igennem underviserens daglige feedback, lærer eleverne at blive selvstændigt problemløsende overfor svære ord i tekster. Igennem samtaler om det læste styrkes elevernes læseforståelsesstrategier. Med Guided Reading er det muligt at lave en differentieret læseundervisning, så alle elever i klassen træner læsning på eget niveau. Og elevernes progression følges uge for uge, så eleverne hele tiden får nye bøger, der passer til de nye læsefærdigheder. Så de dygtige læser kan løbe afsted og de elever, der bøvler lidt mere med læsningen kan bruge den tid, de har brug for. Og underviserne får en fælles tænkning og fælles sprog for læseundervisningen. Lærere, pædagoger og medhjælper får alle en ligeværdig rolle ind i begynderundervisningen, da alle bliver undervisere på Guided Reading holdene.

*************************************

Pin It on Pinterest

Share This