Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder             Frivillig CPH2019

Invitation til det fjerde netværksmøde for læsevejledere i grundskolen. Vi glæder os over endnu engang at kunne invitere jer til en eftermiddag med faglige input i teori og praksis. Der vil igen være både tid og rum til at udveksle idéer og få talt med hinanden om det værdifulde arbejde som læsevejledere.

Forårets netværksmøder lægger således op til deling af viden, sparring, diskussion og inspiration omkring Literacy i alle fag og Digidag -> Dagligdag for ordblinde elever.

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Mandag den 18. marts 2019
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 28. marts 2019
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk

Program

Der er sandwich til alle ved ankomst
12.00 Velkomst og introduktion
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Literacy i alle fag – fokus på elevernes faglige og generelle ordtilegnelse
Læsevejleder Edel Nørgaard, Vestfjendsskolen, Viborg
Mit afsæt er et nyligt Erasmus+ projekt ” Literacy i alle fag”, hvor jeg ud fra en teoretisk indfaldsvinkel fortæller om det praktiske arbejde, vi har sat i gang på min skole. Projektet henvender sig primært til mellemtrinnet og udskolingen med henblik på at kvalificere dansk- og faglærere til at udvikle elevernes faglige og generelle ordtilegnelse og øge elevernes funktionelle læsefærdigheder.
Der vil være materiale til rådighed efter denne eftermiddag, så man efterfølgende kan afprøve det på egen skole.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens kollegiale samarbejde omkring elevernes faglige og generelle ordtilegnelse.
Her er Edel Nørgaards slides:
Læsevejledere i grundskolen
Dagens ord
Praktisk ordkendskabsundervisning
Billedkunst
Kristendom
Naturfag
Madkundskab
Håndværk og design
Booklet OL

13.35:  Kaffepause

14.00: Digidag for ordblinde elever – Hvordan bevares lysten til at knokle videre?
Læsevejledere Katia Karner Hansen og Line Busk, Nyborg
Som vejleder for ordblinde elever kender du måske dilemmaet mellem LST og elevernes tilgang til deres LST, ordblindhed og øvrige evner. Vi spurgte os selv om, hvordan kan vi hjælpe elever fra 4.-9. kl. med at holde hovedet højt og bevare lysten til at knokle videre og blive dygtigere – også når det virkelig er svært og hårdt?
Digidagene har medført en kulturændring hos os på både elev-, lærer- og individplan, fordi vi ikke i første omgang “fikser” de ordblinde, men møder dem med nogle “anderledes” dage med mere plads til at tale om følelser, erfaringer, viden om hjernen, strategier, behov for pauser m.m.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens arbejde med ordblindes tilgang til deres LST, ordblindhed og øvrige evner.

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

 

 

 

 

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Læsepædagogen nr. 6, december 2018

Indhold

s. 3   Husk læsekampagnen! / Lis Pøhler

s. 4   Skriverprisen 2018 / Thomas Ais Christensen

Vinder af Skriverprisen 2018

s. 5   Gør det let uden at lyve / Troels Gollander

s. 7   Eleverne kan bringe Danmark på verdenskortet med billeder og lyd / Helle Stolberg Klausen

s. 10 Hvad har øjnene med læsning at gøre? / Bo Steffensen, Hans Tærsbøl, Pernille Østberg og Lisser Rye Ejersbo

s. 18 Bliv medlem af Nota på fem minutter / 
Lauge Eilsøe-Madsen

s. 20
Anmeldelser af faglitteratur til læreren

s. 22
Anmeldelser af undervisningsmaterialer

s. 31 Arrangementer

s. 31 Foreningsnyt

Bladet kan kun læses online, hvis du er medlem og logget ind. Login her

International literacy-konference i København

Læs mere om den internationale literacy-konference i København her: www. cph2019.dk — og fortæl gerne andre med interesse for elevers literacy-kompetence om muligheden for at få inspiration fra hele verden om dette emne i København august 2019. Kom, lyt og drøft.

Pin It on Pinterest

Share This