Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

I efteråret 2017 afholdt vi for første gang to parallelle eftermiddagsmøder målrettet læsevejledere. Det var to rigtig gode eftermiddage, så der er ingen tvivl om, at der vil komme flere. Indhold, tid og sted er ikke på plads endnu, men det kommer! Vi regner med at næste to møder vil blive afholdt i foråret 2018.

Fra begge møder var der ønske om, at møderne bruges til deling af viden og sparring om rollen som læsevejleder og inspiration i forhold til, hvordan læsevejledningen gribes an på andre skoler. Der var også ønske om, at der gives mere tid og plads til erfaringsudveksling på kommende møder.

Af konkrete ideer til indhold kan bl.a. nævnes:

  • Hvilke test er relevante på hvilke årgange?
  • Balance ml. læsevejlederen i almenundervisning contra støttelærer
  • IT-vejledning for elever med særlige behov
  • Nationale Test, ordblindetest, anbefaling af test ­på forskellige årgange
  • Handleplaner for elever, der ender i risikozonen i ordblinderisikotesten
  • Hvordan følges elever i skriftsprogsvanskeligheder?
  • Den tunge opgave i forhold til IT
  • Udvikling af læsehandleplaner
  • Forum til drøftelse af funktionsbeskrivelser

I første omgang har vi fra bestyrelsens side valgt at få tilknyttet tre læsevejledere direkte til bestyrelsens arbejde. Det er læsevejlederne Betina Kjellerup fra Randers, Rikke Lund Gade fra Aarhus og Pernille Numelin fra København.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og vi glæder os til at kunne invitere til nye møder i foråret.

Yderligere information om fremtidige møder for læsevejledere vil blive annonceret her på hjemmesiden, i Læsepædagogen og via Facebook. Så hold øje med os!

Kontaktperson: Lis Pøhler, lis@laesepaed.dk, Tlf.: 2521 1505

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This