Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejledere i grundskolen – Netværksmøder

I efteråret 2017 inviterede vi for første gang til netværksmøder for læsevejledere i grundskolen. Det blev en succes, så vi følger naturligvis op på disse møder, hvor vi lægger vægt på, at der ud over faglige input også er både tid og rum til, at deltagerne får mulighed for at tale med hinanden om arbejdet som læsevejleder.

Fra efterårets møder ved vi, at der er et stort ønske om at diskutere testning, fx:  Hvordan kan læsevejlederen formidle resultaterne? – og til hvem? Hvilke testmaterialer anvender andre læsevejledere? Forårets møder sætter fokus på den diskussion.

Torsdag den 12. april 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 3. maj 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris: 250 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk/

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Lis Pøhler, E: lis.poehler@gmail.com, T: 25221 1505.

Program
Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion
Lis Pøhler, Landsforeningen af Læsepædagoger 

12.15:  PIRLS – er meget andet end statistik
lektor Jan Mejding, Aarhus Universitet
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international komparativ sammenligning af 4.-klasseelevers læsekompetencer. Seneste undersøgelse er fra 2016, og resultaterne blev offentliggjort i december 2017.
Mange af de materialer til testning af elevernes læsekompetencer, som er udviklet til PIRLS, er frit tilgængelige og kan med fordel anvendes i skolernes dagligdag. Dagens første oplæg giver en introduktion til materialerne og inspiration til, hvordan de kan anvendes i læsevejlederens praksis.

Kort pause

13.15: Videndelingsoplæg 1: Niveaudelt læsetræningsforløb
læsevejleder Betina Kjellerup, Søndermarkskolen, Randers
Eleverne niveaudeles med udgangspunkt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3, fra forlaget Hogrefe. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne bag etablering og gennemførelse af forløbene – set med læsevejlederens briller.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes arbejde med brug af testresultater på skolerne.

14.00 Kaffepause

14.15 Videndelingsoplæg 2: Læsevejleder eller testvejleder?
læsevejleder Rikke Lund Gade, Skaade Skole, Aarhus 
Dagens sidste oplæg tager udgangspunkt i en fortælling om at have været læsevejleder i tre år, om oplevelsen af at have brugt tre år til at at træde nye stier, og erkendelsen af, at der er stadig nye stier, som skal trædes. Hvordan og hvornår bliver der tid til vejledning om makkerlæsning, faglig læsning, læseforståelse … Hvordan kan læsevejlederens årshjul se ud?
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes årshjul, balancegangen mellem at teste og vejlede, og kunsten at tilrettelægge eget arbejde ude på skolerne

15.15 Læsevejlederne i grundskolen – netværket fortsætter
Lis Pøhler, ansv. redaktør af Læsepædagogen
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til de netværksmøder, som vi planlægger at afholde i efteråret 2018.
Husk derfor også at tage ideer og ønsker til efterårets møder med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

 

 

Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

I efteråret 2017 afholdt vi for første gang to parallelle eftermiddagsmøder målrettet læsevejledere. Det var to rigtig gode eftermiddage, så der er ingen tvivl om, at der vil komme flere. Indhold, tid og sted er ikke på plads endnu, men det kommer! Vi regner med at næste to møder vil blive afholdt i foråret 2018.

Fra begge møder var der ønske om, at møderne bruges til deling af viden og sparring om rollen som læsevejleder og inspiration i forhold til, hvordan læsevejledningen gribes an på andre skoler. Der var også ønske om, at der gives mere tid og plads til erfaringsudveksling på kommende møder.

Af konkrete ideer til indhold kan bl.a. nævnes:

  • Hvilke test er relevante på hvilke årgange?
  • Balance ml. læsevejlederen i almenundervisning contra støttelærer
  • IT-vejledning for elever med særlige behov
  • Nationale Test, ordblindetest, anbefaling af test ­på forskellige årgange
  • Handleplaner for elever, der ender i risikozonen i ordblinderisikotesten
  • Hvordan følges elever i skriftsprogsvanskeligheder?
  • Den tunge opgave i forhold til IT
  • Udvikling af læsehandleplaner
  • Forum til drøftelse af funktionsbeskrivelser

I første omgang har vi fra bestyrelsens side valgt at få tilknyttet tre læsevejledere direkte til bestyrelsens arbejde. Det er læsevejlederne Betina Kjellerup fra Randers, Rikke Lund Gade fra Aarhus og Pernille Numelin fra København.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde, og vi glæder os til at kunne invitere til nye møder i foråret.

Yderligere information om fremtidige møder for læsevejledere vil blive annonceret her på hjemmesiden, i Læsepædagogen og via Facebook. Så hold øje med os!

Kontaktperson: Lis Pøhler, lis@laesepaed.dk, Tlf.: 2521 1505

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This