Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Invitation til det tredje netværksmøde for læsevejledere i grundskolen. Vi følger det succesfulde spor, hvor der ud over det faglige input – teori og praksis – også er både tid og rum til at få talt med hinanden om det værdifulde arbejde som læsevejledere.

Efterårets netværksmøder lægger således op til deling af viden, sparring, diskussion og inspiration omkring Guided Reading set i et teoretisk og praktisk perspektiv samt den digitale ordblindetest – fra resultat til handling.

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: Rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614

Onsdag den 26. september 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 4. oktober 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris
Medlemmer: 200 kr.
Ikke medlemmer: 350 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk

 

Program

Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion

12.15:  Guided Reading – differentieret læseundervisning på alle klassetrin
læsekonsulent Lisbeth Skov Thorsen, Rudersdal
Guided Reading er rygraden i den angelsaksisk læseundervisning, hvor den fælles læsebog ikke findes. Dagens første oplæg giver en introduktion til Guided Reading, og hvordan Guided Reading er omsat til en dansk kontekst – processen fra start til anvendelse på kommunens skoler – set med læsekonsulentens briller.

Kort pause

13.15: Videndelingsoplæg 1: Guided Reading – anvendt i en dansk kontekst
læsevejleder Pernille Terkelsen, Sjælsøskolen, Rudersdal                                                                                                                    Guided Reading er læseundervisning på mindre homogene hold, hvor eleverne mødes på deres eget læseniveau og guides videre i deres læseudvikling. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne omkring etablering af Guided Reading i indskolingen – hvilke udfordringer og fordele giver Guided Reading, når læseundervisningen praktiseres uden fælles læsebog – set med læsevejlederens briller.                                                                                                                    

Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes muligheder for elevernes individuelle læseundervisning.

14.00 Kaffepause

14.15 Videndelingsoplæg 2: Den digitale Ordblindetest – Rød, gul & grøn?
læsevejleder Ane Kuld, Hareskov Skole, Værløse                                                                                                                                      Vi skal gøre noget for alle elever med læse-skrivevanskeligheder uanset om, de lander i det røde, gule eller grønne felt. Dagens sidste oplæg giver et indblik i, hvordan det organiseres og praktisk gribes an på Hareskov skole.

Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejlederens arbejde med elevernes resultater i den digitale Ordblindetest.

15.15 Læsevejlederne i grundskolen

Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This