Indstillingsskema for Årets Læseinitiativpris 2019

Sidste frist for indstilling: 1. september 2019

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker med prisen at opmuntre til iværksættelse og til at understøtte ildsjælene bag de mange projekter rundt om i landet, som medvirker til at styrke læsefærdigheden og læseglæden. Det tror vi, at du også gerne vil. Derfor har du nu chancen for at indstille en ildsjæl, et team eller dig selv til at modtage Årets Læseinitiativpris 2018. Prisen er på 15.000 kr.

Alle kan indstille en ildsjæl – eller et team af ildsjæle – og alle projekter vedrørende læsning kan blive nomineret. Det kan være fx være et projekt fra grundskolen, ungdomsuddannelsen, dagtilbuddet, voksenuddannelsen, biblioteket eller efter-/videreuddannelsen, men det kan også være et projekt, som går på tværs af sektorer eller institutioner. Det væsentlige er, at projektet er med til at fremme læseglæde og læsefærdigheder for de involverede. Det gør heller ikke noget, hvis projektet også understøtter viden om læsning og læsevanskeligheder for professionelle, politikere, forældre og andre.

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker også at formidle viden om projekterne. Derfor vil alle indstillede projekter blive omtalt på foreningens hjemmeside, og nominerede initiativtagere vil blive opfordret til at skrive en artikel om projektet i Læsepædagogen.

 

 

Indstillingskema

 

  • Beskriv så konkret som muligt projektets overordnede formål. Formålet er den overordnede målformulering, som beskriver, hvad projektet vil bidrage med, samt hvordan projektet tilgodeser forskellige behov. Projektets formål kan blandt andet konkretiseres ved at afklare, hvorfor projektet skal igangsættes og du kan eventuelt overveje hvilken ny viden, projektet bidrager med.
  • Deltagernes navne: Her angives navne, adresser og e-mail på de personer som har deltaget i projektet.
  • Uddybende begrundelse: Her kan skrives en uddybende begrundelse for, at netop dette projekt bør belønnes med Årets Læseinitiativpris.
  • Du kan også vedlægge en fil med beskrivelse og andet. Alle felter markeret med * skal være udfyldt. Sidste frist for indstilling: 1. september 2018. Årets Læseinitiativpris uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse.


Pin It on Pinterest

Share This