Indstillingsskema

Indstillingskema for Årets Læseinitiativpris 2017

 

Sidste frist for indstilling: 1. juni 2017.

 

Nu har du chancen for at indstille en initiativrig kollega til at modtage Årets Læseinitiativpris 2017 på 15.000 kr.

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker med prisen at opmuntre til iværksættelse af projekter, der kan medvirke til at styrke læsefærdigheden og læseglæden. Alle kan indstille, og alle projekter vedrørende læsning kan blive nomineret. Det kan være  projekter fra biblioteker, børneinstitutioner, skoler, efteruddannelser m.m.

Landsforeningen af Læsepædagoger ønsker også at formidle viden om projekterne. Derfor vil alle indstillede projekter blive omtalt på foreningens hjemmeside, og nominerede initiativtagere vil blive opfordret til at skrive en artikel om projektet i Læsepædagogen.

Indstillingskema

  • Beskriv så konkret som muligt projektets overordnede formål. Formålet er den overordnede målformulering, som beskriver, hvad projektet vil bidrage med, samt hvordan projektet tilgodeser forskellige behov. Projektets formål kan blandt andet konkretiseres ved at afklare, hvorfor projektet skal igangsættes og du kan eventuelt overveje hvilken ny viden, projektet bidrager med.
  • Deltagernes navne: Her angives navne, adresser og e-mail på de personer som har deltaget i projektet.
  • Uddybende begrundelse: Her kan skrives en uddybende begrundelse for, at netop dette projekt bør belønnes med Årets Læseinitiativpris.
  • Du kan også vedlægge en fil med beskrivelse og andet. Alle felter markeret med * skal være udfyldt. Sidste frist for indstilling: 1. juni 2017. Årets Læseinitiativpris uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse.

Pin It on Pinterest

Share This