Baggrund

Årets Læseinitiativpris – i sig selv et godt initiativ

Årets Læseinitiativpris blev uddelt første gang i 1997 på et tidspunkt, hvor nødvendigheden af læseundervisning blev voldsomt debatteret. Læseundervisningen var i klemme mellem to ideologiske opfattelser. En hævdede, at god læsefærdighed var en nødvendighed for både den enkelte og for samfundet, og at erhvervelsen af god læsefærdighed krævede læseundervisning i hele skoleforløbet. Den anden opfattelse var enig i, at god læsefærdighed var en nødvendighed, men argumenterede for, at den kom af sig selv, når blot eleverne var omgivet af læseværdige tekster. Det var derfor ikke nødvendigt at afsætte tid til læseundervisning – tiden skulle i stedet bruges til almendannende aktiviteter.

Læseundersøgelser som ”Den grimme ælling” (1994) og ”Nordlæs” (1996) afslørede som bekendt, at læsefærdigheden blandt danske skolebørn var i bund, når vi sammenlignede danske elevers læsefærdighed med læsefærdigheden i andre lande. En tendens, som senere blev bekræftet af de første PISA-undersøgelser.

Det var i lyset af denne situation at en gruppe læsepædagoger på Jørgen Chr. Nielsens initiativ samledes for at overveje, hvad man kunne gøre for at rette op på danske skoleelevers ringe læsefærdighed. Jørgen Chr. Nielsen foreslog, at man indstiftede en pris, der skulle belønne idérige og initiativrige lærere med ’Årets læseinitiativpris’. Gruppens øvrige medlemmer var nævnt i alfabetisk rækkefølge: Bent Christiansen, Gert Gamby, Karin Erbo Jensen, Karen Kjær, Anette Milvang, Carsten Møller, Lis Pøhler og Vibeke Vinther.

For at fremme gruppens idé blev Foreningen ”Årets Læseinitiativ” dannet. Foreningens aktiviteter blev med uændret formålsbeskrivelse overdraget til Landsforeningen af Læsepædagoger i 2008.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This