Historien bag prisen

Årets Læseinitiativpris blev uddelt første gang i 1997 på et tidspunkt, hvor nødvendigheden af læseundervisning blev voldsomt debatteret.

Læseundervisningen var i klemme mellem to ideologiske opfattelser. En hævdede, at god læsefærdighed var en nødvendighed for både den enkelte og for samfundet, og at erhvervelsen af god læsefærdighed krævede læseundervisning i hele skoleforløbet. Den anden opfattelse var enig i, at god læsefærdighed var en nødvendighed, men argumenterede for, at den kom af sig selv, når blot eleverne var omgivet af læseværdige tekster. Det var derfor ikke nødvendigt at afsætte tid til læseundervisning – tiden skulle i stedet bruges til almendannende aktiviteter.

Læseundersøgelser som ”Den grimme ælling” (1994) og ”Nordlæs” (1996) afslørede, at læsefærdigheden blandt danske skolebørn var i bund, når vi sammenlignede danske elevers læsefærdighed med læsefærdigheden i andre lande. En tendens, som senere blev bekræftet af de første PISA-undersøgelser.

I lyset af denne situation samledes en gruppe læsepædagoger på Jørgen Christian Nielsens initiativ for at overveje, hvad man kunne gøre for at rette op på danske skoleelevers ringe læsefærdighed, og på denne baggrund blev Årets Læsinitiativ født og foreningen ”Årets Læseinitiativ” blev dannet med Jørgen Christian Nielsen som formand og med Bent Christiansen, Gert Gamby, Karin Erbo Jensen, Karen Kjær, Anette Milvang, Carsten Møller, Lis Pøhler og Vibeke Vinther, som medlemmer.

Foreningens aktiviteter blev overdraget til Landsforeningen af Læsepædagoger i 2008.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This