International literacy-konference i København

Læs mere om den internationale literacy-konference i København her: www. cph2019.dk — og fortæl gerne andre med interesse for elevers literacy-kompetencec om muligheden for at få inspiration fra hele verden om dette emne i København august 2019. Kom, lyt og drøft.

Pin It on Pinterest

Share This