Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Læsevejlederne i grundskolen – Netværksmøder

Sæt kryds i kalenderen. Møderne afholdes i København d. 18. marts 2019 og i
Århus d. 28. marts 2019  

Netværket Læsevejlederne i grundskolen opstod i 2017, fordi vi ønskede at give læsevejledere mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden på tværs af skoler, kommuner og landsdele. Vi har indtil nu dannet netværk og afholdt møder i Jylland/Aarhus og på Sjælland/København. Netværksmøderne er tilrettelagt sådan, at der både er oplægsholdere og tid til videndeling. På baggrund af dagens oplæg skaber vi et forum for at

 • dele tanker omkring læsevejlederens arbejde
 • stille spørgsmål og få andre læsevejlederes gode råd og ideer med hjem
 • finde svar på nogle af de udfordringer, vi møder i dagligdagen
 • videndele i forhold til løsninger eller mangel på samme
 • sætte fokus på forventninger til læsevejlederens rolle og funktion
 • diskutere læse-/skrivepolitikker
 • lytte og lade sig inspirere af andres kreative ideer
 • i fællesskab at finde løsninger sammen med kolleger fra hele landet

Vi håber at du har lyst til at være en del af dette netværk. Der er altid plads til en mere.

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Læseinitiativprisen 2018

HUSKat…

… det er NU og frem til den 1. september, at du kan indstille en kollega eller et initiativ til ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2018 Vinderprisen på 15.000 kr. uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse på Munkebjergkonferencen d. 16. november 2018.

Fem nominerede blandt de indstillede projekter eller personer får en gavecheck på 1000 kr. til indkøb af materialer fra Gyldendal.

Læs og indstil her på Læsepædagogen:

http://www.laesepaed.dk/laeseinitiativpris/indstillingsskema/

International literacy-konference i København

Læs mere om den internationale literacy-konference i København her: www. cph2019.dk — og fortæl gerne andre med interesse for elevers literacy-kompetencec om muligheden for at få inspiration fra hele verden om dette emne i København august 2019. Kom, lyt og drøft.

Generalforsamling

Landsforeningen af Læsepædagoger inviterer alle medlemmer til generalforsamling

torsdag den 12. april 2018 kl. 16.00
på CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55,
1900 Frederiksberg C

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse v/formand Thomas Ais Christensen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår 2017) til godkendelse v/kasserer Susan Møller
 5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer v. Susan Møller
 6. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende regnskabsår (2018) og kommende regnskabsår (2019) v/kasserer Susan Møller
 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende og kommende regnskabsår v/kasserer Susan Møller
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år)
  På valg:                                                                                                                                                                                Susan Møller (modtager genvalg)                                                                                                                                    Rikke T. Nielsen (modtager genvalg)                                                                                                                              Nye medlemmer: Betina Kjellerup, Pernille Numelin, Rikke Lund Gade
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Karina Thøgersen,
 10. Valg af to revisorer (lige år): Jens Østergaard, Karen Mass
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (lige år): Marianne Thougaard
 12. Eventuelt

Læsevejlederne i grundskolen

I efteråret 2017 inviterede vi for første gang til netværksmøder for læsevejledere i grundskolen. Det blev en succes, så vi følger naturligvis op på disse møder, hvor vi lægger vægt på, at der ud over faglige input også er både tid og rum til, at deltagerne får mulighed for at tale med hinanden om arbejdet som læsevejleder.

Fra efterårets møder ved vi, at der er et stort ønske om at diskutere testning, fx:  Hvordan kan læsevejlederen formidle resultaterne? – og til hvem? Hvilke testmaterialer anvender andre læsevejledere? Forårets møder sætter fokus på den diskussion.

Torsdag den 12. april 2018
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C
eller
Torsdag den 3. maj 2018
DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Århus C

Pris: 250 kr.

Tilmelding: https://laesepaed.nemtilmeld.dk/

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Lis Pøhler, E: lis.poehler@gmail.com, T: 25221 1505.

Program
Der er sandwich til alle ved ankomst

12.00 Velkomst og introduktion
Lis Pøhler, Landsforeningen af Læsepædagoger 

12.15:  PIRLS – er meget andet end statistik
lektor Jan Mejding, Aarhus Universitet
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en international komparativ sammenligning af 4.-klasseelevers læsekompetencer. Seneste undersøgelse er fra 2016, og resultaterne blev offentliggjort i december 2017.
Mange af de materialer til testning af elevernes læsekompetencer, som er udviklet til PIRLS, er frit tilgængelige og kan med fordel anvendes i skolernes dagligdag. Dagens første oplæg giver en introduktion til materialerne og inspiration til, hvordan de kan anvendes i læsevejlederens praksis.

Kort pause                                                                                                                                                                                                           
13.15: Videndelingsoplæg 1: Niveaudelt læsetræningsforløb
læsevejleder Betina Kjellerup, Søndermarkskolen, Randers
Eleverne niveaudeles med udgangspunkt i resultaterne fra Tekstlæseprøve 3, fra forlaget Hogrefe. I dagens andet oplæg fortælles om tankerne bag etablering og gennemførelse af forløbene – set med læsevejlederens briller.
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes arbejde med brug af testresultater på skolerne.

14.00 Kaffepause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    14.15 Videndelingsoplæg 2: Læsevejleder eller testvejleder?
læsevejleder Rikke Lund Gade, Skaade Skole, Aarhus 
Dagens sidste oplæg tager udgangspunkt i en fortælling om at have været læsevejleder i tre år, om oplevelsen af at have brugt tre år til at at træde nye stier, og erkendelsen af, at der er stadig nye stier, som skal trædes. Hvordan og hvornår bliver der tid til vejledning om makkerlæsning, faglig læsning, læseforståelse … Hvordan kan læsevejlederens årshjul se ud?
Med udgangspunkt i oplægget – og i mindre grupper – diskuteres læsevejledernes årshjul, balancegangen mellem at teste og vejlede, og kunsten at tilrettelægge eget arbejde ude på skolerne

15.15 Læsevejlederne i grundskolen – netværket fortsætter
Lis Pøhler, ansv. redaktør af Læsepædagogen
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til de netværksmøder, som vi planlægger at afholde i efteråret 2018.
Husk derfor også at tage ideer og ønsker til efterårets møder med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest