Arrangement: Læsevejlederne i grundskolen

Læsevejlederne i grundskolen – er det noget for dig?

Program

Der er sandwich ved ankomst.

12.00   Velkomst og introduktion                                                                                                                                                                  v/ Thomas Ais Christensen, fmd, Landsforeningen af Læsepædagoger

 12.15   Vejlederens rolle og funktionsbeskrivelser                                                                                                                                      v/ Jeanette Sjøberg, DLF                                                                                                                                                                                  Vi vil elever det bedste, men i en tid med høje ambitioner og færre ressourcer er det vigtigt at forventningsafstemme vejlederens rolle og funktionsbeskrivelser med hverdagens praksis. Hvad er rammerne for vejlederen, og hvordan håndteres de i kommunen og på den enkelte skole?

Kort pause

13.30   Vejlederens daglige udfordringer                                                                                                                                                    v/ Marianne Gjelstrup, læse-skrive-konsulent i Ishøj                                                                                                                                    Som vejleder har du måske oplevet at stå i flere krydsfelter. Du er kollega, og samtidig har du en ekspertviden inden for dit område. Hvordan vejleder man så uden at virke bedrevidende? Er der brug for “tips og tricks” eller har den vejledte selv svaret? Et andet krydsfelt kan være, at man er kollega, og samtidig er man “ledelsens/kommunens forlængede arm”. Der er beslutninger, der skal føres ud i livet, det kan være test eller andet. Hvordan vejleder man en kollega, der muligvis ikke ønsker vejledning?

Oplæg om ovenstående dilemmaer og kort om: “Hvad er god vejledning?” og om to vigtige begreber for en vejleder: ’legitimitet’ og ’legalitet’.

 Refleksion og videndeling med udgangspunkt i de to oplæg.

15.00   Er Læsevejlederne i grundskolen kommet for at blive?                                                                                                               v/ Lis Pøhler, ansvh. redaktør af Læsepædagogen og Thomas Ais Christensen, formand for Landsforeningen af Læsepædagoger                Med udgangspunkt i dagens to oplæg drøfter vi, om Læsevejlederne i grundskolen er kommet for at blive. Sammen formulerer vi ideer til rammer for og indhold i netværket, som Thomas og Lis kan tage med tilbage til Landsforeningen af Læsepædagogers bestyrelse.

Vi håber naturligvis, at I er med på ideen

Vi slutter derfor dagen af med et glas vin for at fejre det nye initiativ.

Dato og tid: Torsdag d. 7. september 2017 kl. 12.00 til 15.30                                                                                                          Sted: CABINN Metro, Arne Jacobsens Allé 2, 2300 København S.

Dato og tid: Torsdag d. 14. september 2017 kl. 12.00 til 15.30                                                                                                            Sted: DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.

Baggrund for møderne                                                                                                                                                                         Mange læsevejledere har henvendt sig til os, for at spørge om vi ikke kendte til en forening for læsevejledere i grundskolen. Og det  gjorde vi ikke – og så alligevel! Landsforeningen af Læsepædagoger kunne ved nærmere eftertanke være vært for et sådant netværk, hvis der så ellers er nogen, som vil være med?

I første omgang vil vi invitere til to åbne møder – et i Jylland og et på Sjælland. Alle er velkomne – også læsevejledere, som ikke er medlemmer af Landsforeningen af Læsepædagoger, læsevejledere, som har en læsevejlederlignende jobfunktion, uden at have en egentlig læsevejlederuddannelse og lærere, som er i gang med at uddanne sig til læsevejledere. Formålet med Læsevejlederne i grundskolen er give tid og rum til etablering og udvikling af et netværk på tværs af skoler, kommuner og regioner. I Læsevejlederne i grundskolen kan man hjælpe hinanden med at udvikle og diskutere funktionsbeskrivelser, læse/skrivepolitikker, diskutere ny forskning eller igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter. Kun fantasien og tiden sætter grænser. Hvad det kan udvikle sig til, ved vi af gode grunde ikke, det skal deltagerne i stor udstrækning også være med til at definere.

 

 

Medlemskab

Det koster 545 kr. om året at være medlem af foreningen, dog 445 kr. for studerende og pensionister.

Som medlem af foreningen får du “Læsepædagogen” tilsendt seks gange årligt og online adgang til bladet.

Pin It on Pinterest

Share This