Generalforsamling

Landsforeningen af Læsepædagoger inviterer alle medlemmer til generalforsamling

torsdag den 12. april 2018 kl. 16.00
på CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55,
1900 Frederiksberg C

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse v/formand Thomas Ais Christensen
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for seneste regnskabsår (kalenderår 2017) til godkendelse v/kasserer Susan Møller
 5. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen:
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer v. Susan Møller
 6. Fremlæggelse af forslag til budget for indeværende regnskabsår (2018) og kommende regnskabsår (2019) v/kasserer Susan Møller
 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende og kommende regnskabsår v/kasserer Susan Møller
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år)
  På valg:                                                                                                                                                                                Susan Møller (modtager genvalg)                                                                                                                                    Rikke T. Nielsen (modtager genvalg)                                                                                                                              Nye medlemmer: Betina Kjellerup, Pernille Numelin, Rikke Lund Gade
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Karina Thøgersen,
 10. Valg af to revisorer (lige år): Jens Østergaard, Karen Mass
 11. Valg af 1 revisorsuppleant (lige år): Marianne Thougaard
 12. Eventuelt

Pin It on Pinterest

Share This